Ders Notları

Bizler de çiçeksiz bitkileri araştırarak öğrendiğimiz bilgileri paylaşalım.

5. Sınıf Fen Bilimleri Bizler de çiçeksiz bitkileri araştırarak öğrendiğimiz bilgileri sınıfımızdaki arkadaşlarımızla paylaşalım. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Bizler de çiçeksiz bitkileri araştırarak öğrendiğimiz bilgileri sınıfımızdaki arkadaşlarımızla paylaşalım. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap: Çiçeği olmayan bitkiler çiçeksiz bitkiler olarak adlandırılır. Kök, gövde ve yaprak yapıları gelişmemiştir. Bu yüzden suda ya da nemli karalarda yaşarlar. Kara yosunu, su yosunu, eğrelti otu, kibrit otu, ciğer otu, at kuyruğu, likenler çiçeksiz bitkilerdir. Bu bitkiler dışında kalan bitkiler çiçekli bitkilerdir.


Bizler de çiçeksiz bitkileri araştırarak öğrendiğimiz bilgileri sınıfımızdaki arkadaşlarımızla paylaşalım. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap: Çiçeği olmayan kök, gövde ve yaprak sistemleri gelişmemiş bitkilere çiçeksiz bitki denir. Kök, gövde ve yaprak sistemleri gelişmediği için kara yaşamına uygun değildirler. Genellikle suyun içinde ya da çok nemli karalarda yaşarlar. Çiçekleri olmadığı için eşeyli üreme gerçekleştiremezler. Sporla ürerler. Su yosunu, kara yosunu ve eğrelti otu örnek verilebilir.

  • Kök, gövde ve yaprak yapısı su yosunlarında hiç gelişmemiştir. Kara yosunlarında biraz gelişmişken eğrelti otunda tam gelişmiştir.
  • Su yosunları karada yaşayamazlar. Kara yosunları ve eğrelti otu nemli karasal bölgelerde yaşayabilir.

Genel Özellikleri

  • Çiçekleri bulunmaz. Üremelerini sporlarla gerçekleştirirler.
  • Su da veya nemli karalarda yaşarlar.
  • Kök, gövde ve yaprak sistemleri gelişmemiş veya çok az gelişmiştir.
  • En gelişmiş çiçeksiz bitki eğrelti otudur.

 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Çevremizde bulunan birçok otlar çiçeksiz büyür ve üremelerini bu şekilde yaparlar. Ülkemize çokça bulunan incir ağacına da çiçek bulunmaz. Birçok bitki genellikle çiçek vermediği için meyve de vermez. Bunlara vermiş olduğunuz örneklerle bu konuyu daha iyi pekiştirir daha iyi kavradım. Vermiş olduğunuz bilgileri çok beğeniyorum. Sizi arkadaşlarıma ve yakın çevreme tavsiye etmekten kaçınmıyor um. Sizin sayenizde ödevlerim de kat kat başarı elde ediyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.