Ders Notları

Demokritos’un atom ile ilgili görüşlerinden sonra atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini çeşitli kaynaklardan araştırınız.

7. Sınıf Fen Bilimleri Demokritos’un atom ile ilgili görüşlerinden sonra atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini çeşitli kaynaklardan araştırınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Demokritos’un atom ile ilgili görüşlerinden sonra atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini çeşitli kaynaklardan araştırınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap: Atom tarih öncesinden beri bilim insanlarının merak konusu olmuştur. Atomla ilgili ilk teoriyi M.Ö 400 yıllarında Demokritus ortaya atmıştır. Demokritos maddeyi taneciklerin oluşturduğunu savunmuş ve bu taneciklere atom adını vermiştir. Yetersiz imkanlardan dolayı ileri sürdüğü görüşler varsayıma dayalıdır.

 • Madde parçalara ayrılırsa en sonda parçalanmayan atomu kalır.
 • Maddeler aynı atomların bir araya gelmesiyle oluşur.
 • Farklı maddeler atomların sayısı ve diziliş farkından dolayı oluşmaktadır.
 • Atom görülemez ve bölünemez.

Demokritos’un atom ile ilgili görüşlerinden sonra atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini çeşitli kaynaklardan araştırınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap: Demokritos’un dışında bir çok bilim insanı atomlarla ilgili çalışmalar yapmıştır.

Dalton Atom Modeli(1803)

 • Element atom adı verilen küçük ve bölünemeyen taneciklerden oluşur. Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşamazlar ve bölünemezler.
 • Elementi oluşturan atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri aynıdır.
 •  Bir bileşik iki ya da daha çok sayıda elementin basit sayısal bir oranda birleşmesi ile oluşur.

Thomson Atom Modeli(1897)

 • Atomda elektron ve proton sayısı eşittir. Atom yüksüz bir parçacıktır.
 • Atoma ağırlığını veren protonlardır.
 • Atom içinde elektron ve protonların olduğu bir küre şekline sahiptir. (Üzümlü kek modeli)

Rutherford Atom Modeli(1911)

Thomson atom modeli ispatlamak için altın levha deneyini tasarlamıştır. Altın levha üzerine pozitif yüklü tanecikler(alfa tanecikleri) göndermiş ve saçılmalarını izlemiştir. Şu sonuçlara varmıştır.

 • Pozitif yüklü taneciklerin (alfa tanecikleri) çoğu levhayı geçtiğine göre levhanın büyük bir kısmı boştur.
 • Atomun merkezinde protonları taşıyan bir merkez vardır burası atomun çekirdeğidir.
 • Çekirdek ve atomun çapını hesaplamış ve aradaki mesafenin boşluk olduğunu elektronların burada bulunup çekirdek etrafında döndüğünü söylemiş.
 • Atomun ağırlığının yarısını protonun oluşturduğunu bulmuştur.

Bohr Atom Modeli(1913)

 • Elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta bulunan yörüngelerde hareket ederler.
 • Her yörüngenin belirli bir enerji düzeyi bulunur.
 • Elektronlar yüksek enerji düzeyinden düşük enerji düzeyine geçerken aradaki fark kadar ışıma yaparlar.
 • Elektronlar dairesel bir yörüngede gezerler. Bu yörüngeler K,L,M,N veya 1,2,3,4 olarak isimlendirilir.

Modern Atom Modeli (Louis De Broglie ve Heisenberg)

 • Atomun merkezinde atom çekirdeği vardır.
 • Elektronlar bu çekirdek etrafında bir bulut oluşturur.
 • Teoriye göre elektronlar atom çevresinde bulundukları olasılıkları en yüksek bölgede bulunur ve bu bölge orbital denir.

 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Fen bilimleri ders kitabı mızda bulunan araştırma ödevimiz de maddenin temel kaynağı ve temel yapısı olan atomu tarih boyunca çok merak edilen ve çeşitli düşünürlerin ortaya koyduğu atom bilgilerini günümüzde de öğrenmek ve görmek mümkündür. Maddenin Temel yapı taşı atomlardan meydana gelmektedir. Atomlar Bir maddenin temel özelliklerini oluşturur. Bu konudaki birçok bilim adamının öne sürmüş olduğu bilgileri taneler halinde araştırma ödevinde yazarken sayfanızda bulunan bilgileri çok beğendiğimi söylemek isterim.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.