Ders Notları

Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa’daki düşünce özgürlüğünün gelişmesini nasıl etkilemiş olabilir?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa’daki düşünce özgürlüğünün gelişmesini nasıl etkilemiş olabilir? konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa’daki düşünce özgürlüğünün gelişmesini nasıl etkilemiş olabilir? konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap:

Dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa’daki düşünce özgürlüğünün gelişmesine büyük katkı sağlamış olduğunu ifade etmek doğru olacaktır. Çünkü Avrupa’da var olan kilise sisteminde dünyanın düz olduğu söylenmekte ve bununla beraber Dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtlanması ile beraber kiliselere var olan güvenin azalması Reform ve devrimlere neden olduğu için birçok icadın reformun gelişerek Avrupa’nın hızlı bir şekilde kalkınmasını sağladığını ifade etmek mümkün olacaktır.


Dünya’nın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa’daki düşünce özgürlüğünün gelişmesini nasıl etkilemiş olabilir? konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap:

Dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtlanması Avrupa’daki düşünce özgürlüğünün gelişmesini katkı sağlamasını temel sebebi kiliselere var olan güvenin azalarak daha çok icatların mucitleri ve varolan reform hareketlerini oluşması nedeniyle hızlı bir şekilde her alanda Avrupa’nın geri kalmışlığının giderilmesi teknolojinin icat edilme hızlı bir şekilde ekonomiye katılması yapılan keşifler ile beraber zenginliklerin Avrupa’ya getirilmesi Avrupa’nın hızlı bir şekilde çatlamasına neden olduğunu ifade edebiliriz.

İşte bu sayede kiliseleri var olan güvenliğinin azalması devletlerin güçlenerek ekonomilerin hızlı bir şekilde mekanik birleşmesi ile beraber üretimin artarak insanların rahat bir şekilde yaşamasını sağlanması bilim adamları ve mucitler ile beraber insanların yararına var olan icatların yapılarak hızlı bir şekilde refah bir yaşam temelinin atıldığını söyleyebiliriz.


 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.