Ders Notları

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda öne çıkarılan ilkeler neler olmuştur?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda öne çıkarılan ilkeler neler olmuştur? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda öne çıkarılan ilkeler neler olmuştur?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda öne çıkarılan ilkeler; vatan bütünlüğü, milli birlik ve mücadele, gerektiğinde yeni bir hükümetin kurulması, Kuvâ-yı Millîyenin önemi, azınlıklara fazla imtiyazlar verilmemesi ve milli menfaatler için ortak karar verilmesidir.


“Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda öne çıkarılan ilkeler neler olmuştur?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Erzurum Kongresi’nde alınan kararların belli başlıları şunlardır:

1. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.
2. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükûmetinin dağılması hâlinde millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir.
3. Osmanlı hükûmeti vatanı koruma ve istiklali elde etme gücünü gösteremediği takdirde bu
gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükûmet kurulacaktır. Bu hükûmet üyeleri, millî kongrece seçilecektir. Kongre toplanmamışsa seçimi Temsil Heyeti yapacaktır.
4. Kuvâ-yı Millîyeyi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
5. Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyeti ve sosyal dengemizi bozacak imtiyazlar verilemez.
6. Manda ve himaye kabul olunamaz.
7. Millî Meclisin derhâl toplanmasını ve hükûmetin yaptığı işlerin Meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.(1)

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarda öne çıkarılan ilkeler; maddelere baktığımız zaman vatanın bir bütün olarak kalmasının esas alındığını, milli birlik ve mücadelenin her şeyden üstü tutulduğunu, gerektiğinde yeni bir hükümetin kurulup kararlar vermesi gerektiğini, kuvayi milliye’nin değeri, azınlıklara verilen imtiyazların sınırlı seviyede bırakılması ve milli menfaatler için ortak kararlar verilmesi, milliyetçilik bir gül vatanseverlik ve cesaret gibi ülkeler olmuştur.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Erzurum kongresi’nde alınan önemli maddelerden biri vatanın ve milletin bütünlüğü olduğunu vatanını ve milletin bütünlüğünün bölünemez olduğunu muhtemelen milletin her zaman topraklarının Türk milletine sahip olduğunu anlatan birçok madde içerdiğini söyleyebiliriz. Erzurum kongresi’nde alınmış olan tüm maddelerin neler olduğunu merak ediyorsanız ve maddeleri güzel bir şekilde öğrenmek istiyorsanız yukarıdaki bilgi ve cevapları ziyaret edebilir ödevlerinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz ben her zaman ödevlerime Forum sayfa sitesi sayesinde hızlı bir şekilde yapabiliyorum.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.