Ders Notları

Katı atıkların geri dönüşüm için ayrıştırılmasının enerji tasarrufuna katkıları nelerdir?

8. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Katı atıkların geri dönüşüm için ayrıştırılmasının enerji tasarrufuna katkıları nelerdir? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Katı atıkların geri dönüşüm için ayrıştırılmasının enerji tasarrufuna katkıları nelerdir?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Maddeler halinde Katı atıkların geri dönüşüm için ayrıştırılmasının enerji tasarrufuna katkıları

  • Katı atıkların geri dönüşüm için ayrıştırılması için harcanan enerji yeni bir ürün üretmek için harcanan enerjiden daha azdır.
  • Bu yüzden katı atıkları geri dönüşüm için ayrıştırıp tekrar ürüne dönmesini sağlarsak büyük ölçüde tasarruf elde etmiş ve ürün maliyetini azaltmış oluruz.
  • Ayrıca ham maddeleri çıkarmak için gereken enerjiden de tasarruf etmiş oluruz.

“Katı atıkların geri dönüşüm için ayrıştırılmasının enerji tasarrufuna katkıları nelerdir?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Gerek ahşap gerek kağıt gerek cam direk plastik gibi geri dönüşebilir malzemeler için harcanan enerji bu ürünleri sıfırdan üretmek için harcanan enerjiden daha azdır.

Ama dili çıkarmak ve ürünü sıfırdan üretmek birçok işlemi gerektirmekle beraber çevreye zarar vermeye ve doğanın tahrip edilmesine de sebep oluyor.

Bu da hem ormanların tahribi hem de hava ve su kirliliğe sebep olur

Buna bir örnek verecek olursak 1 ton alüminyum elde edilmesi için 4 ton boksit Cevheri çıkarılmalı, taşınmalı işlenmeli doğal soda ile karıştırılmalı yüksek sıcaklık gerektirir ki ısıtılmalı ve son olarak ayrıştırılmalıdır. Bu da büyük bir enerji işçi ve maliyet gerektirmektedir.

Ancak geri dönüşebilir malzemeler toplanıp taşınıp, ayrıştırılıp işlenmesi ile kolaylıkla bir ürün elde edilebilir.

Yeni bir ürün çıkarmak için gerekli olan işçiler, iş makineleri ve zaman tasarrufu sağlayarak ürünler kolaylıkla geri dönüştürülebilir.

Katı atıkların geri dönüşümün önemli olduğu gibi enerji tasarrufu da bizlerin ihtiyacı da bu önemlidir.

Hayatımızdaki bütün işlerimiz neredeyse enerjiye bağlıdır enerji kullanımı azaltıldığında Doğal kaynakları harcanma hızı azaltılıp kirliliğin önüne geçilebilir.

Enerji çok önemli olduğu için enerji tasarrufu da önemli geri dönüşüm sağlayarak enerji tasarruf edildiği için de geri dönüşüm ayrıca enerjiye katkı sağladığı için daha önemlidir.

Kağıt üretmek için ağaç, metal üretmek için Kaya ve yeraltı madenleri, Demir etmek için kum , plastik ve petrole ihtiyaç vardır. Bunları üretebilmek için gerekli olan enerjiden tasarruf ancak geri dönüşüm ile sağlanabilir.

Plastik ürünlerin geri dönüşüm ile tekrardan üretilmesi %66’ya varan bir enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Geri dönüşüm sayesinde 20 adet alüminyum teneke kutu için harcanan enerji bir adet sıfırdan teneke kutu üretebilecek kadar harcanan enerji ile eşittir.

Saatlerin geri dönüşümünde Bir ton kağıt tasarrufu 70 adet 1 metrelik ağaç 463 galon petrol ve 7.000 galon Su tasarrufu sağlamaktadır.

Cama bakacak olursak bize bir tonca mı geri dönüşüm yöntemi ile tekrar kullanmak için 42 kWWh enerji, yaklaşık 5 balon petrol ve 1,5 metreküp araziden tasarruf sağlamaktadır.

Bu örnekler çoğaltılabilir. Bu örneklerden de görüldüğü gibi katı atıkların geri dönüşüm için ayrıştırılması enerji tasarrufuna büyük katkılar sağlamaktadır.


İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.