Ders Notları

Kur’an-ı Kerim’in ana konularını tespit ediniz. Belirleyeceğiniz ana konularla ilgili birer ayet bularak defterinize yazınız.

8. Sınıf Din Kültürü Kur’an-ı Kerim’in ana konularını tespit ediniz. Belirleyeceğiniz ana konularla ilgili birer ayet bularak defterinize yazınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Kur’an-ı Kerim’in ana konularını tespit ediniz. Belirleyeceğiniz ana konularla ilgili birer ayet bularak defterinize yazınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap:  Kuranı Kerim’in ana konuları beş başlıkta toplanabilir. Bunlar ;

  1. İnanç esasları
  2. Ahlak ilkeleri
  3. İbadet
  4. Sosyal Hayat
  5. Kıssalar

Peygamber; Rabb’inden kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz… ” (Bakara Suresi, 285. ayet.)


Kur’an-ı Kerim’in ana konularını tespit ediniz. Belirleyeceğiniz ana konularla ilgili birer ayet bularak defterinize yazınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap: İbadetle ilgili ayetler; Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah ‘ın katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı noksansız görür ” (Bakara Suresi, 110. ayet)
Sosyal Hayatla ilgili ayet:

“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamet etmekte ve korumakta; herhangi bir organı rahatsız olduğunda diğer organları da bu yüzden rahatsızlanan bir vücut gibidir.”


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Kuranı Kerim’in en temel konuları Allahu Teala’nın emirleri buyrukları ve uymamız gereken davranışlar ve ibadetler olduğunu bilmekteyiz. Bunun yanı sıra İslam dininin erekliliği İslam dininin yapılması gereken ibadetler uyulması gereken ahlaki davranışlar da kur’an-ı Kerim’de yer almaktadır. Bunun yanı sıra kur’an-ı Kerim’de yer alan konulardan birisi ise peygamberlerin kıssaları dır peygamberlerin kıssaları sayesinde elbette ki geçmişte yaşamış olan peygamberlerin mucizevi ve ders alacağı bir çok kısa ye günümüze kadar taşınmasına yardımcı olmuştur Ayrıca ahiret inancı ve dünya hayatının fani olduğunda kur’an-ı Kerim’de yer alması dikkat edilecek bir konudur.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.