Ders Notları

Sizce Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti için en tehlikeli olabilecek hükmü hangisidir? Neden?

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Sizce Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti için en tehlikeli olabilecek hükmü hangisidir? Neden? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Sizce Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti için en tehlikeli olabilecek hükmü hangisidir? Neden?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Bence Mondros Ateşkes Anlaşması’ nın Osmanlı Devleti için en tehlikeli olabilecek hükmü 7. ve 24. maddeleridir.

7. ve 24. maddeleri;

7. Madde: İtilaf devletleri güvenliklerini tehlikede gördükleri stratejik yerleri işgal edecekler.

24. Madde: Vilayet-i Sitte’de (Altı Doğu Anadolu İli – Van- Bitlis-Elazığ-Erzurum-Sivas-Diyarbakır) bir karışıklık çıkarsa, buralar işgal güçlerince mazeret göstermeksizin işgal edilebilecektir.

Bu maddeler sayesinde Osmanlı işgale açık hale gelmiştir. Buda bir devlet için en büyük tehlikedir.


“Sizce Mondros Ateşkes Anlaşması’nın Osmanlı Devleti için en tehlikeli olabilecek hükmü hangisidir? Neden?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın En Önemli Maddeleri;

Osmanlı ordusu hudutların korunması ve asayişin temini dışında terhis edilecek.

İtilaf Devletlerini tehdit edici bir durum olması halinde, buraya işgal gerçekleşebilecektir.

İtilaflar Osmanlının demir yollarından istifade edebileceği gibi tüm Osmanlı ticaret gemileri İtilaf Devletlerinin emrinde olacaktır.

Hükumet haberleşmeleri haricinde tüm telgraf, telsiz ve kabloların denetimleri Osmanlı Devleti denetiminde olacaktır.

Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.Osmanlı’ya ait tüm savaş gemileri teslim olacak, gösterilen limanların içerisinde İtilaf Devletleri tarafından göz altında tutulacaklardır.

Mondros Ateşkes Antlaşması Önemi Ve Tehlikeleri

Mondros Ateşkes antlaşması, İtilaf Devletlerine istedikleri gibi hareket etme imkanı tanımıştır.

Osmanlı boğazlar üzerinde olan hakimiyetini tamamen kaybetmiş güç İtilaf Devletlerine geçmiştir.

Osmanlı Devleti fiili olarak sona erdiği kabul edilmiştir.

Anadolu’nun tüm toprakları işgale açılmıştır.

Osmanlı ordusu terhis edilmiş, tüm iletişim araçlarına el konulmuştur. Osmanlı tamamen savunmasız kalmıştır.

7. maddeye göre Osmanlı işgal edilebilir duruma gelmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi sınırlarında Ermeni Devleti kurulmasının yolu açılmıştır.

Antlaşma yapılır yapılmaz, İtilaf Devletleri Anadolu’da işgallere başlamıştır.


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Tarihte Türk devleti için önemli bir dönüm noktası olan Mondros ateşkes antlaşması’nı imzalayan Osmanlı Devleti’nin Mondros ateşkes antlaşması ile kazanmış olduğu faydalar ve bu anlaşmanın bize sunduğu olumsuzlukları öğrenmek istediğimiz zaman ve madde halinde yazmak istediğimiz zaman yukarıdaki bilgi ve cevaplara bakarak bir yol izliyoruz ve ülkemize olan zararlarını yukarıdaki bilgilerle öğrenebiliyoruz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.