Ders Notları

Sümerlerin icatlarından en çok hangisinin insanlığa fayda sağladığını düşünüyorsunuz? Neden?

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sümerlerin icatlarından en çok hangisinin insanlığa fayda sağladığını düşünüyorsunuz? Neden? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Sümerlerin icatlarından en çok hangisinin insanlığa fayda sağladığını düşünüyorsunuz? Neden?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Sümerlerin icatlarından en çok çivi yazısının faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunu gerek sayısal anlamda gerek başka yerlerde uygarlıkları aktarmalarını çok önemli buluyorum.


“Sümerlerin icatlarından en çok hangisinin insanlığa fayda sağladığını düşünüyorsunuz? Neden?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Sümerlerin icatları;

Sümerlerin birine en büyük icadı yazıyı bulmak ve kullanmış oldukları ilk çivi yazısıdır.

Besin kaynaklarını kaydını tutmak için piktogramlar kullanarak yapmış oldukları yazı örnekleri günümüze kadar ulaşmıştır.

Bunu edebiyat için değil alınan ve satılan nesnelerin kaydını oluşturmak için yaptıkları Bir nevi kayıt defteri olarak yapmışlardır.

Piktograf yani resim yazı sistemleri ile bu şekilde kayıtlar tutmuş daha sonra fikir ve eylemleri ifade etmek için de bunu kullanmışlardır.

Yazı yazmayı bilenler daha sonra kurutup tablet haline getirmiş oldukları ıslak kil üzerine sembolleri kazmak için ucu sivrileştirilmiş kamışlar kullanmışlardır. Bu icatları daha sonraki dönemlerde çivi yazısı olarak bilinmiştir. Daha sonra ilerleyen medeniyetler tarafından bu da benimsenmiş ve 2000 yıl boyunca tüm orta doğuda kullanılmaya devam etmiştir.

Sümerler ayrıca Fırat ve Dicle taştığı için nehirlerin suyunu nasıl toplayıp yönlendireceğini de bilmişlerdir. Taşan suları içerdiği zengin alüvyon ile beraber topluyor ve bunu tarlalarını sulamak ve gübrelemek için kullanıyorlardı.

Barajların kapılarının su akışını kontrol edebilmek için açılıp kapanabilen kamış, Palmiye gövdesi ve çamurla inşa edilen kanal sistemi tasarlamışlardı.

Tam olarak tekerlek olmasa bile Sümerler tarafından Mezopotamya’da icat edilen basit iki tekerlekli arabanın arabanın maketi de bulunmaktadır.

Kramer’ e göre çiftçilerin kullanması için sabanı Sümerliler icat etmiş ve bunu nasıl kullanacaklarını açıklayan detaylı kılavuzlar hazırlamışlardı.

Diğer kültürlerde günleri dokuyan ve giysi yapan kişiler olsa da bunu endüstriyel boyuta ulaştıran ilk Sümerler’ dir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Tarih boyunca önemli bir icat olan sümerlilerin yapmış olduğu en önemli icatlardan biri olarak sayılan ve sosyal bilgiler ders kitabımızda öğrenmiş olduğumuz bu konuda sümerlerin yapmış olduğu icatları öğrenerek yapmış oldukları önemli icatlardan biri olan çivi yazısının önemini ve çivi yazısının yapıldığı dönemlerde fayda sağladığı yerleri öğrenmek amacıyla ve bu konu hakkında bilgi edinmek amacıyla sosyal bilgiler dersimizi her zaman severek yaptığımız bu sayfadaki bilgileri ziyaret edip birçok konuya ve cevaba ulaşabiliyoruz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.