Ders Notları

Türk tarihinde yönetim alanındaki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilidir? Açıklayınız?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Türk tarihinde yönetim alanındaki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilidir? Açıklayınız? konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Türk tarihinde yönetim alanındaki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilidir? Açıklayınız? konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap: Demokrasi devletin tüm vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde adaletli politika üreterek bu politikalarda halkın söz sahibi olabilmesi şeklidir. Türk devletleri yönetim bakımından farklı olsa da uygulamalarda ortak noktaları bulunmaktadır.

Demokrasiye benzer şekillerinde türk devletleri sosyal devlet anlayışıyla hareket etmiştir. Yani halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için aşevleri sağlık ulaşım gibi (kervansaraylar) birçok hizmeti halk için yapmıştır. Türk devletinde meşveret veya iştişare gibi kavramlar kullanılarak bir bilene danışmak veya halkın düşüncelerini doğruyu bulmak için uygulama yapmışlardır. Selçuklularda ve Osmanlılarda yönetim kesimi padişah dahil bir hizmeti hayata geçirecekleri zaman veya yaptıktan sonra halkın içine girerek halkın düşünceleri bizzat halkın ağzından dinlenilmiş, buna göre uygulamalar  uygulanmış veya iptal edilmiştir.


Türk tarihinde yönetim alanındaki uygulamalar demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilidir? Açıklayınız? konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap: Türk devletleri tarih boyunca köklü devletler kurmuş, geniş coğrafyalarda uzun yıllar hakimiyet kurmuşlardır. Kuruldukları bölgelerde halkın inanışlarına ibadethanelerine karışmamış, baskı altına almamış, Tüm ülkesindeki yaşayanları kendi yurttaşı olarak görmüş bunlara göre de vergiler uygulamışlardır.

Demokrasi ülkeleriyle uyuşan diğer nokta ise hukuk sisteminde Müslüman veya gayrimüslüm diye ayırt etmemiş herkesi hukuk önünde eşit görmüştür. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi durumlarda herkes aynı fırsat sunulmuş, askerlik sisteminde ise Türkleri asker olarak alırken gayrimüslimleri ise askere almama karşılığında askerlik ücretini alarak bugünkü bedelli sistemine benzer bir sistem uygulayarak herkese eşit davranmıştır.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Merve dedi ki:

    Türk milleti tarih boyunca topraklara sahip olacak ve yönetim şekli birçok ülkelere örnek olmuştur. Yönetim şekli sebebiyle doğruluğu dürüstlüğü adil yönetimi ve hoşgörüyü benimseyen bir yönetim şeklini esas almıştır. Türk milleti tarih boyunca kendi toplumuna ve halkına en güzel şekilde yönetimi sağlamıştır Kurtuluş savaşçı başarıyla kazandıktan sonra da cumhuriyetle yönetilen Türkiye Cumhuriyeti devleti demokrasiyi benimser bu alanda temel hak ve özgürlükleri açıkça benimsemiştir

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.