Ders Notları

Ülkemizin çeşitli yerlerinde bazı müzik aletlerinin diğer müzik aletlerine göre daha yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasının sebepleri neler olabilir?

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Ülkemizin çeşitli yerlerinde bazı müzik aletlerinin diğer müzik aletlerine göre daha yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasının sebepleri neler olabilir? konusunu kısaca ele alacağız. 


“Ülkemizin çeşitli yerlerinde bazı müzik aletlerinin diğer müzik aletlerine göre daha yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasının sebepleri neler olabilir?” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Farklı yörelerde farklı müzik aletlerinin daha yaygın görülmesi o yerin kültürü ve adetleri ile alakalıdır.


“Ülkemizin çeşitli yerlerinde bazı müzik aletlerinin diğer müzik aletlerine göre daha yaygın bir şekilde kullanılıyor olmasının sebepleri neler olabilir?” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Ülkemizin her bir bölgesinin geçmişi ve güç eden insanların buraya yerleşmesi ile kabul ettiği değerler birbirinden farklılık göstermitir. Böylelikle birçok yemek ve müzik çeşidi gibi kültürel değerler ortaya çıkmıştır.

Baktığımız zaman genellikle Doğu illerinde davul zurna, Deniz kıyılarında gitar ve keman, Karadeniz’de ise kemençe ağırlık göstermektedir. Bu şekilde çalgı aletlerinin değişmesi gibi horon, halay, çifte telli gibi oyunlarda değişiklik göstermiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Yukarıdaki bilgi ve cevapları baktığımız zaman ve bu konuda bir araştırma yaptığımız zaman farklı birçok bölgeye bağlı olarak farklı müziklerin farklı oyunların ve farklı müzik aletlerinin oynandığını görebiliriz bu tıpkı yemek tatlılar ve içecekler gibi bölge bölge değişen ve değişiklik gösterdikçe ülkemizin kültürünün bir parçası olan özellikler olarak bilinmektedir Karadeniz’de özellikle kemençe eşliğinde horon çalınır Doğu bölgelerinde davul zurna eşliğinde halay çekilir ve çeşitli birçok bölgelerde farklı birçok müzik aleti kullanılarak farklı yörelere bağlı olarak değişiklik gösteren türkülerimiz ve lehçelerimiz de vardır.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.