Ders Notları

“Üretim, dağıtım ve tüketim” kavramları hakkında aile bireylerinizle kısa bir konuşma yapınız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı “Üretim, dağıtım ve tüketim” kavramları hakkında aile bireylerinizle kısa bir konuşma yapınız. konusunu kısaca ele alacağız. 


“”Üretim, dağıtım ve tüketim” kavramları hakkında aile bireylerinizle kısa bir konuşma yapınız.” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Üretim, topraktan ,hayvanlardan, bitkilerden ve benzeri şeylerden ürün sağlama, mal ve hizmet olarak yeni şeyler ortaya koyma üretme işlerin denmektedir.

Dağıtım, bir şeyi bir merkezden çeşitli yerlere göndermek işidir.

Tüketim; üretilen şeylerin kullanılıp harcanması, tüketilmesi manasına gelir.


“”Üretim, dağıtım ve tüketim” kavramları hakkında aile bireylerinizle kısa bir konuşma yapınız.” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Üretim insanların bir gün yaşaması ve gelişimi ise için zorunlu olan nesneleri elde etmek amacıyla doğal çevrelerini değiştirme etkinlikleri ve bu sürece verilen isimdir.

Üretim topraktan, hayvanlardan, bitkilerden ve benzeri ürünlerden sağlanır.

Üretime üretim işidir ve insanların ihtiyacını karşılamak içindir.

Dağıtım ; tüketicinin veya işletme kullanıcısını ihtiyaç duymuş olduğu bir ürün veya hizmeti hazırlama süresi denmektedir.

Dağıtım işi herhangi bir ürünün veya hizmetin üretildiği merkezden etrafına belirlenmiş olan güzel güzergahlarla taşıma anlamına gelmektedir.

Dağıtım işi eğer bir mal içinse bunun için birçok bölüm ve sorumlular sağlanmıştır.

Tüketim üretilmiş olan mal ve hizmetlerin ihtiyaçların karşılanması amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.