Ders Notları

“Üretim” ve “tüketim” nedir? Açıklayınız.

8. Sınıf İnkılap Tarihi “Üretim” ve “tüketim” nedir? Açıklayınız. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


“Üretim” ve “tüketim” nedir? Açıklayınız. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap: Üretim: Toprak ,hayvan ,bitki ve benzeri şeylerden insanların ihtiyaç duymuş olduğu ürünü sağlamaktır.
Tüketim: Üretilmiş olan mal ve hizmet gibi insanların ihtiyaçlarını karşıladıkları şeyleri,  ürettikten sonra insanlar tarafından kullanılmasıdır.


“Üretim” ve “tüketim” nedir? Açıklayınız. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap: Tüketim: İnsanların ihtiyaç duymuş oldukları gereksinimleri karşılamaları ,üretilen malları kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmalarıdır.

Bir başka deyişle

tüketim ,insanların kendi ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları mal ve hizmetlerin toplamıdır.

Üretim: İnsanların ihtiyaç duymuş olduğu şeyleri karşılamak için mal ve hizmet miktarını ya da faydalanmayı artırmaya yönelik olan çabalar ve bunların sonucunda ortaya çıkan şeyler olarak açıklanabilir.

Bir başka deyişle üretim, İmalattan farklı olarak bir malın sayısını veya faydasını artırmayı velik olan çalışmalardır.

Ekonomik faaliyetlerin temeli ve zengin olmanın kaynağı üretime bağlıdır. İsim olmadan tüketim de olmaz.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Üretim insanların ihtiyacı olan temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla üretilmiş olan ürünleri ve olanakları kapsar. Tüketim ise insanların tekrar ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüketmiş olduğu ürünleri olanakları içermektedir. Üretim ve tüketim canlıların yaşaması için gereklidir. Üretim elbetteki bir toplumda ülke ekonomisini desteklemekte ve insanların iş imkanı sunmakla beraber doğal kaynakların işlenmesini sağlamaktadır. Tüketim insanların ihtiyaçlarını karşılamakta çeşitli alanlarda olanaklara sahip olması da destek vermektedir yalnız tüketimin çok fazla ve israflı bir şekilde olması bazı sorunları ortaya çıkarabilmektedir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.