Ders Notları

Ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağı ile ilişkili olmasının sebeplerini açıklayınız.

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağı ile ilişkili olmasının sebeplerini açıklayınız. konusunu kısaca ele alacağız. 


“Ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağı ile ilişkili olmasının sebeplerini açıklayınız.” ile ilgili kısa cevabı ;


Cevap :

Bir ürünü üretim amacı onun tüketilmesi talebidir. Tüketim için ihtiyaç duyulan bir şeyin üretilmeden tükenecek kişiye ulaşması mümkün değildir.

Ürün üretildikten sonra ihtiyaç duyan kişilerin ulaşabilmesi için dağıtılması gereklidir. Eğer bir ürün tüketilmezse onun üretilmesinin manası olmaz. Bu yüzden tüketim de önemlidir.


“Ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağı ile ilişkili olmasının sebeplerini açıklayınız.” ile ilgili uzun cevabı ;


Cevap :

Üretim mal ve hizmetlerin kullanılabilir duruma getirilmesidir.

Dağıtım, mal ve hizmetlerin tüketiciye ( pazara) ulaşması demektir.

Tüketim, mal ve hizmetlerin kullanılmasıdır.

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen iklim, bitki örtüsü, su kaynakları, jeolojik yapı, yer şekilleri, coğrafi konum doğal faktörlerdir.

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörler den bir tanesi iklimdir.

Tarım, hayvancılık turizm ve benzeri birçok faktörler doğrudan doğruya iklimden etkilenmektedir.

İklim koşulları bazen de bazı sanayi kuruluşlarını kurulacağı yeri bile etkilemektedir.

Bu yüzden üretim işleme ürünün yetiştirilmesi olağan ve mümkün olan mekanda yapılmakta dağıtımla üretilen yerlerden insanlara ulaşmaktadır.

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerden bir tanesi de bitki örtüsüdür.

Tarım üretiminin yapılması ayrıca hayvancılık ile bitki örtüsüne göre değişmektedir.

Bitki örtüsü sanayileşmeyi bile etkilemektedir. Kağıt fabrikalarının hammadde arayışından dolayı çok orman alanlara kurulması buna bir örnek olarak gösterilebilir.

Bitki örtüsü örneğin  tropikal yağmur ormanları üretimi ve dağıtımı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden bu alanlarda üretim, dağıtım ve tüketim etkinliği az olmaktadır.

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerden bir tanesi de su kaynaklarıdır.

Su canlıların temel ihtiyacı olup tarımsal üretim, hayvancılık ve sanayi ürünlerinde de su kaynakları önemlidir

Suyu kaynaklarının verimli olduğu alanlarda hem tarım hem hayvancılık daha rahat gerçekleştirilebilir

Ayrıca suya çok ihtiyaç duyan termik ve nükleer santraller ile Demir Çelik fabrikalarının kuruluş yeri ile de su kaynaklarına yakın yapılmaktadır

Üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal unsurlardan bir tanesi de jeolojik yapıdır.

Bir bölgenin jeolojik yapısı, deprem ve volkanizma gibi doğal afetleri etkilerken diğer yanlardan barındırdığı doğal zenginliklerle önemli üretim alanları meydana getirebilir.

Petrol bölgelerinden petrol çıkması gibi.

Üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden bir tanesi de yer şekilleridir.

Tarımsal üretim için geniş ve verimli alanlara ihtiyaç vardır ki bu alanlar eğer iyi olursa üretimi olumlu yönde etkiler

Üretim, tüketin ve dağıtımı etkileyen doğal faktörlerden bir tanesi de coğrafi konumdur.

Coğrafi konum iklim ve bitki örtüsünü etkilediği için özellikle buzullarla kaplı alanlarda üretim neredeyse imkansızdır

Sıcak menemen sürekli olarak yüksek olduğu ekvatoral bölgelerde de yaşama ve tarım elverişsizdir

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal faktörlerle beraber bir de beşeri faktörler vardır.

Bu faktörlerden biri nüfustur. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde üretim, dağıtım ve tüketim çok olacaktır.

Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşeri faktörlerden bir tanesi de teknolojidir. Teknolojinin gelişmesi ile beraber kolay bir üretim dağıtım ve tüketim yaşanacaktır

Üretimin fazla veya az olması dağıtım ve tüketimi de etkiler.

Mesela Türkiye’de pirinç üretiminin sınırlı olması buğday üretimini fazla olması buğday ürünlerinin Türkiye’de temel besin maddesi olmasına sebep olmuştur

Don, dolu veya sel gibi sebeplerle üretimde meydana gelen azlık dağıtım ve tüketimi de etkiler çünkü ürün pahalaşır.

Görüldüğü gibi üretim, tüketim ve dağıtım birbiriyle bağlantılı olarak bir döngü halinde devam etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.