Ders Notları

Yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, tombik, kaleli yakan top, istop, birdirbir, ip atlama, çelik çomak, körebe, saklambaç, beştaş vb. geleneksel çocuk oyunları hakkında bilgi edininiz.

6. Sınıf Türkçe Yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, tombik, kaleli yakan top, istop, birdirbir, ip atlama, çelik çomak, körebe, saklambaç, beştaş vb. geleneksel çocuk oyunları hakkında bilgi edininiz. konusunu kısaca ve uzun ele alacağız.


Yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, tombik, kaleli yakan top, istop, birdirbir, ip atlama, çelik çomak, körebe, saklambaç, beştaş vb. geleneksel çocuk oyunları hakkında bilgi edininiz. konusu ile ilgili kısaca bir yazı örneği ;


Cevap: Teknolojinin gelişip bu kadar yaygınlaşmadan önce çocukların sokaklarda oynadığı oyunlardır. Günümüzde unutulan bu oyunlar bazı kırsal kesimlerde hala oynanmaktadır.

Bizim kültürümüzün bir parçası olan bu oyunlar korunmaya çocuklara öğretilmeye çalışılsa da teknolojiye yenik düşmüştür.


Yağ satarım bal satarım, mendil kapmaca, tombik, kaleli yakan top, istop, birdirbir, ip atlama, çelik çomak, körebe, saklambaç, beştaş vb. geleneksel çocuk oyunları hakkında bilgi edininiz. konusu ile ilgili uzun bir yazı örneği ;


Cevap:

Yağ satarım bal satarım: Çember şeklinde oturulur. Bir ebe seçilir ve elindeki mendille çemberi dolaşırken hep bir ağızdan” Yağ satarım bal satarım Ustam ölmüş ben satarım Ustamın kürkü sarıdır Satsam 15 liradır Zam-bak Zum-bak Dön, arkana iyi bak!” tekerlemesi söylenir. Ebe gruptan bir kişinin arkasına mendili bırakır ve dönmeye devam eder. Mendil bıraktığı arkadaşı fark ederse ebeyi kovalamaya başlar. Diğer arkadaşları “Tavşan kaç, tazı tut!” diye bağırır. Yakalanmadan bir tam tur koşabilirse yeni ebe mendili bıraktığı kişi olur.

Mendil kapmaca: İki gruba ayrılan oyuncular karşılıklı olarak dizilirler. Kaptan ortada mendili tutar iki gruptan isimler söyler ve mendili bırakır. Mendili kapan oyuncu kaçmaya diğeri kovalamaya başlar. Mendili kapan oyuncu yakalanmadan yerine dönebilirse diğer oyuncu elenir. Yerine ulaşmadan yakalanırsa kendisi elenir. Oyun bu şekilde oynanmaya devam edilir.

Tombik, Yedi kule, Dokuz taş oyunu: Farklı bölgelerde farklı isimleri olsa da oyunun oynanışı benzerdir. Üst üste dizilen belli sayıdaki taş, kiremitlerin devrilmeye çalışıldığı oyundur.

Birdirbir: Ebe seçilir ve belini kamburlaştıracak şekilde eğilir. Diğer oyuncular koşup ebenin sırtından birdirbir deyip atlar. Ebeden 3-4 adım uzaklaşıp kendi de eğilir. Oyun bu şekilde birinin atlayamamasına kadar devam eder.

İstop: Çocuklar daire şeklinde dizilir ve ebe ortaya geçer. Ebe olan kişi bir arkadaşının adını söyleyip topu havaya fırlatır. Adı söylenen çocuk topu havada yakalarsa başka birinin adını söyler. Top eğer yere düşerse istop diye bağırır o an herkes olduğu yerde durmak zorundadır. Birini vurmaya çalışır vurabilirse vurduğu yeni ebe ve bir can kaybeder. Canı biten oyuncu oyundan çıkar bir kişi kalana kadar oyun devam eder.

Çelik çomak: Biri uzun biri kısa iki çubukla oynanır. Uzun çubukla kısa çubuk havaya kaldırıp en uzağa fırlatılmaya çalışılır. 3 kez denemenin sonunda kısa çubuk vurulamazsa sıra rakibe geçer ve o tur kaybedilmiş olunur. Belli sayıya ulaşan grup oyunu kazanır.

İp atlama: 3 veya daha fazla kişiyle oynanır. 2 kişi ipi tutar ve çevirirken diğer oyuncu ipe takılmadan atlarken ”Laleli belkız, İçeriye gir kız, İpten çık kız, Dışarıya çık kız. Denizde dalga, hoş geldin abla, Eteğini topla, rahat otur abla, Etek bluz, İngiliz turist,Nereden çıktı bu iki kız” tekerlemesini söyler.

Körebe: Ebenin gözleri bağlanır. Çevresinde daire oluşturup ”Türkü söyler döneriz, Bil bakalım biz kimiz, Göster bizi körebe ” söyleyip el çırparak dönerler. Ebe eliyle karşısındaki kişinin yüzünü, başını, üstünü tanımaya çalışır. Bilirse ebe değişir bilemezse aynı ebeyle oyuna devam edilir.


 

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Eskiden de günümüzde de sevilerek oynanan onların başında gelen saklambaç genellikle birkaç kişiden oluşur Arap olanlar ve bir evinin seçilerek sayı sayması mesajı saygıdan gözlerini kapatması bu arada arkadaşlar saklanması sayılan sayıların bittiği zaman ebenin arkadaşlarına tekrar tekrar arayarak olmasıyla sonuçlanan ve yeni bir ebenin seçilmesiyle tekrarlanan bir oyundur. Ayrıca sokaklar’da oynadığımız geleneksel oyunlardan biri olan yakan top karşılıklı iki arkadaşım ortasında bulunan arkadaşları at.com değdikçe arkadaşlarını yanması ve topu atmaya geçmesi olarak bilinen bir oyundur. Ayrıca çocukların çok severek oynadığım mendil kapmaca oyunu daire şeklinde toplanan ve oturan çocukların al satarım bal satarım şarkısıyla başlamış oldukları ve bir ebenin etraflarında dönerek mendili bu şarkıyla beraber herhangi bir arkadaşına atarak çevresinde dönmesi ve bilinen ve sevilen oyunlar arasında yer alır.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.