3. Sınıf Matematik

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

3.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 43-45 Sayfa Cevapları Sayı Örüntüsü

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Aşağıdaki resmi inceleyelim. Soruları cevaplayalım.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

 Resimdeki tuğlalar sıralanırken her aşamaya kaç tuğla konmuştur?
Cevap: Her adımda 1 tuğla arttırılmıştır. 

 Tuğla sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Her adımda bir tuğla arttırıldığı için örüntü vardır. 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Konu Değerlendirme

Aşağıdaki soruların çözümlerini çizerek defterinize yapınız.

1. Aşağıdaki örüntüyü inceleyip örüntüdeki ilişkiyi belirleyiniz. Örüntünün 5, 6 ve 7. adımlarında kullanılacak çubuk sayısını bulunuz.
Cevap: Her adımda 3 çubuk artmaktadır. 

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


2. Aşağıda bilyelerle oluşturulmuş örüntüyü inceleyiniz. Örüntüdeki ilişkiyi belirleyiniz. Örüntünün 5, 6, 7 ve 8. adımlarında kullanılacak bilye sayısını bulunuz.
Cevap: Her adımda 4 top artmaktadır. 

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


3. Düğmelerle oluşturulmuş aşağıdaki örüntüyü inceleyiniz. Örüntünün 4, 5, 6 ve 7. adımlarında kullanılacak düğme sayısını bulunuz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


4. Aşağıdaki sayı örüntülerini 4 adım devam ettiriniz
Cevap:

a) 42, 38, 34, 30, …26…, …22…, ….18…, …14…
b) 29, 26, 23, 20, …17…, …14…, …11…, …8…


5. Birinci adımı 4 olan ve her adımda 5 artan sayı örüntüsü oluşturunuz
Cevap: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34 …

3.Sınıf Ekoyay Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 46-47-50-53 Sayfa Cevapları Tek ve Çift Sayılar

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Aşağıdaki konuşmayı okuyalım

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Yukarıdaki konuşmada geçen tek ve çift ifadelerini başka nerelerde kullanıyorsunuz? Örnekler veriniz.
Cevap: Çorap, eldiven alırken. Matematik ifadelerinde kullanıyorum. 


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Sıra Sizde

Resimdeki tuğlalar sıralantuğla konmuştur?
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki birimküpleri sayınız. Sayıların tek mi, çift mi olduğunu altlarına yazınız
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


2. Aşağıdaki doğal sayılardan çift olanları işaretleyiniz.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


3. Aşağıdaki doğal sayılardan tek olanları işaretleyiniz
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


4. Aşağıdaki toplama işlemlerinden sonucu çift sayı olanlara “Ç”, tek sayı olanlara “T” yazınız.
Cevap:

a) 61 + 83 = …144… (Ç)
b) 24 + 46 = …70… (Ç)
c) 72 + 82 = …154… (Ç)
ç) 10 + 91 = …101… (T)
d) 65+74 = …139… (T)
e) 19+85 = …104… (T)


5. Aşağıda modellemelere göre işlemlerin sonucunun tek veya çift olup olmadığını yazınız.
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Konu Değerlendirme

1. Aşağıdaki vagonlara verilmeyen sayıları yazınız. 
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


2. Aşağıdaki sayıları Romen rakamları ile yazınız.
Cevap:

a) 7 = ..VII..
b) 9 = ..IX..
c) 5 = ..V..
ç) 8 = ..VIII..


3. Aşağıdaki romen rakamlarını sayılar ile yazınız.
Cevap:

a) VIII = …8…
b) XI = …11…
c) XV = …15…
ç) XIV = …14…


4. Aşağıdaki romen rakamlarından hangisi 5 kibrik çöpü ile yazılamaz?
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık


5. 15 sayısını Romen rakamı ile yazmak istersek en az kaç tane kibrit çöpü kullanırız? İşaretleyiniz. 
Cevap: 15 → XV 4 tane kibrit çöpü kullanırız. 


6. Aşağıda verilen sayı örüntülerinden boş bırakılan yerlere uygun Romen rakamlarını yazınız. 
Cevap:

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 43-45-46-47-50-53 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.