4. Sınıf Fen Bilimleri

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268-269-270 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 7. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 268, 269, 270


7. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 268 Cevapları


Ünite Değerlendirme Soruları


A) Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklarda bularak kutucuk numarasını ilgili boşluklara yazınız. Kutucuklardaki sözcükler bir ya da birden fazla sorunun cevabı olabilir.


(1 Devre-2 Ampul-3 Pil Yatağı-4 Prize-5 Kablo-6 Pilin Boş Olması-7 Anahtar-8 Duy-9 Pil-10 Kapalı)


 1. Basit elektrik devresinde elektrik kaynağı olan devre elemanı hangisidir? (Pil)
 2. Basit elektrik devresinde elektrik akımının geçişini kontrol eden devre elemanı hangisidir? (Anahtar)
 3. Elektrik enerjisini taşıyan devre elemanı hangisidir? (Kablo)
 4. Basit elektrik devresinde ampulün ışık verebilmesi için anahtarın hangi konumda olması gerekir? (Pil Yatağı ve Duy)
 5. Basit elektrik devresinde bulunması zorunlu olmayan devre elemanı hangisidir? (Kapalı)
 6. Akıllı tahta, bilgisayar gibi cihazların açma ve kapama düğmesinin yaptığı görevi, basit elektrik devrelerinde hangi eleman yapar? (Anahtar)
 7. Elektrik kaynağından başlayıp tekrar elektrik kaynağında son bulan yolun adı nedir? (Devre)
 8. Basit elektrik devresinde hangi elemanların bulunması zorunludur? (Pil, Kablo, Anahtar ve Ampul)
 9. Evimizde elektrikli aletlerin çalışabilmesi için fişi nereye takmamız gerekir? (Prize)

B) Aşağıdaki basit elektrik devrelerinde pilin dolu olduğunu varsayarsak hangi devrelerdeki ampuller ışık verir? Işık veren ampulleri sarıya boyayınız.


Cevap :

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268-269-270 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 268 Cevapları”

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 269 Cevapları


C) Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Evimizin veya sınıfımızın duvarındaki elektrik düğmesi ile basit elektrik devresindeki anahtar aynı görevi yapar.
 2. ( Yanlış ) Basit bir elektrik devresinde elektrik kaynağı anahtardır.
 3. ( Doğru ) Basit bir elektrik devresinde pil, ampul, anahtar ve kablo bulunur.
 4. ( Yanlış ) Pillerin yerleştirildiği yere duy denir.

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerden hangisi basit devre elemanı değildir?


A) Anahtar B) Pil C) Ampul D) Priz


2. Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır?


A) Ampul B) Kablo C) Pil D) Anahtar


I. Bir elektrik devresinde anahtar kapalı ise devreden akım geçer ve ampul yanar.
II. Bir elektrik devresinde anahtar açık ise devreden akım geçmez ve ışık vermez.
III. Duy ve pil yatağı olmadan da basit elektrik devresi kurulabilir.
IV. Pillerde artı ve eksi olmak üzere iki kutup vardır.

3. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


A) I B) I, II C) I, II, III D) I, II, III, IV


I. Basit elektrik devresi için pil, ampul, kablo ve anahtar gereklidir.
II. Devre anahtar kapalı konumda iken çalışır.
III. Duvardaki düğmeler basit elektrik devresindeki anahtar görevi yapar.
IV. Evimize döşenen elektrik kabloları, sıva ve harç ile kapatıldığı için görünmez.

4. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) I, II, III, IV B) I, II, III C) I, II D) I


5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A) Elektrik kablosunda herhangi bir kopukluk varsa devre çalışmaz.
B) Anahtar açık konumda iken devre çalışmaz.
C) Kablonun her iki ucu da ampulün yan kısmına bağlanırsa devre çalışır.
D) Piller pil yatağına doğru bir şekilde yerleştirilmemişse devre çalışmaz.


4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 270 Cevapları


E) Aşağıdaki görselin içinde işlediğimiz konuyla ilgili kavramlar bulunmaktadır. Sözcükler harflerin içine soldan sağa, aşağıdan yukarıya ve çapraz olarak yerleştirilmiştir. En altta verilen sözcükleri karışık olarak verilmiş harfler içerisinden bulunuz. Bulduğunuz sözcükleri renkli kalemler ile çiziniz.


(Pil-Kablo-Ampul-Devre-Pil yatağı-Anahtar-Duy-Elektrik)


Cevap:

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 268-269-270 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 270 Cevapları”

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. 4sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan ünite değerlendirme sorularını yaparken işlediğimiz konuları yeniden tekrarlayıp kavradı verdiğiniz bilgiler ve cevaplar sayesinde anlamadığımız konuları çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz basit elektrik devresinde gerekli olan ampul iletken kablo bil ve hakkımı gerçekleştiren bu çok etkinler eksiksiz bir şekilde yapıldığı zaman basit elektrik devresinin çok rahat bir şekilde çalıştığını gözlemleyebiliriz basit elektrik devresinde enerji veren pil çalışır bir durumda ise ampulün yanması o kadar etkin bir durumda

 2. Sizin sayenizde başarılarım dahada artıyor ama bunu matematikte söyleyemem Ama diyerki hepsi müp ap bu nasıl ☀yaz

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.