4. Sınıf Matematik

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228-229 Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228-229 Cevapları ADA Yayıncılık

4.Sınıf ADA Yayıncılık Matematik Ders Kitabı 228-229 Sayfa Cevapları Çevre Uzunluğu Hesaplamayla İlgili Problemler

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228 Cevapları ADA Yayıncılık

Benzer veya Farklı Bir Problem Kuralım

Bir kenarı 275 m olan kare şeklindeki bahçenin çevre uzunluğu, uzun kenarı 225 m ve kısa kenarı 165 m uzunluğunda olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevre uzunluğundan kaç metre azdır?
Yukarıdaki problemi çözünüz. Farklı sayılar kullanarak yukarıdaki probleme benzer bir problem kurunuz.
Cevap:

Kare şeklindeki bahçenin çevresi → 275 x 4 = 1100 m
Dikdörtgen şeklindeki bahçenin çevresi → 
225 x 2 = 450m
165 x 2 = 330 m
330 + 450 = 780 m

1100 – 780 = 320 m azdır. 

Soru: Bir dikdörtgen şeklindeki bahçenin kısa kenarı 250 metre uzun kenarı ise 300 metredir. Kare şeklindeki bahçenin çevresi ise 1500 metredir. Buna göre dikdörtgen şeklinde bahçe kare şeklindeki bahçenin çevresinden ne kadar azdır?

Dikdörtgen şeklinde olan bahçenin çevresi → 
300 x 2 = 600 m
250 x 2 = 500 m
600 + 500 = 1100 m

Farkı → 1500 – 1100 = 400 metre azdır.


Benzer veya Farklı Bir Problem Kuralım

Şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.
Cevap:

Bir kenarı 10 metre olan kare şeklindeki odanın çevresi, kısa kenarı 7 metre uzun kenarı 14 metre olan dikdörtgen şeklinde odanın çevresinden ne kadar azdır?

Kare şeklinde olan odanın çevresi → 10 x 4 = 40 m
Dikdörtgen şeklinde olan odanın çevresi → 
7 x 2 = 14 m
14 x 2 = 28 m 
14 + 28 = 42 m

Fark → 42 – 40 = 2 m azdır.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları ADA Yayıncılık

ALIŞTIRMALAR

1. Osman Bey, yeni aldığı yandaki televizyonun çevresine şerit koruyucu yapıştıracaktır. Televizyon uzun kenarı 96 cm, kısa kenarı 54 cm olan bir dikdörtgen şeklinde olduğuna göre Osman Bey’e kaç metre şerit gerekmektedir?
Cevap:

Uzun kenar → 96 x 2 = 192 cm
Kısa kenarı → 54 x 2 = 108 cm
192 + 108 = 300 cm
300 cm → 300 ÷ 100 = 3 m şerit gerekir. 


2. Şenay, iple yandaki geometrik şekilleri oluşturmuş. Şenay, bu şekilleri oluşturmak için kaç santimetre ip kullanmıştır?
Cevap:

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 228-229 Cevapları ADA Yayıncılık


3. Bir kenarının uzunluğu 45 m olan kare şeklindeki arsanın etrafına 3 sıra dikenli tel çekilecektir. Bu iş için kaç metre dikenli tele ihtiyaç vardır?
Cevap:

Çevresi → 45 x 4 = 180 m
Telin uzunluğu → 180 x 3 = 540 m dikenli tele ihtiyaç vardır.


4. Yukarıdaki verilenleri kullanarak çevre uzunluğu hesaplamayla ilgili bir problem kurunuz.
Cevap:

Bir voleybol sahasının kısa kenarı 60 m uzun kenarı ise 115 m’dir. Bu sahanın etrafına bariyer kurulacaktır. Bariyer kaç metre olur?

Kısa kenar → 60 x 2 = 120 m
uzun kenar → 115 x 2 = 230 m
Çevresi →120 + 230 = 350 metre bariyer olur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.