8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayıncılık

Göster

8. Sınıf İnkılap Tarihi Kitabı Dersdestek Yayınları Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayıncılık


1. ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR


1. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 9


Avrupa’daki Gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne Yansımaları Cevapları Sayfa 10, 11


Dağılmayı Önleme Çabaları Cevapları Sayfa 12, 13, 14, 15


Osmanlı Devleti’nin Son Dönemindeki Başlıca Fikir Akımları Cevapları Sayfa 15, 16


Mustafa Kemal’in Doğumu ve Çocukluğu Cevapları Sayfa 17


Mustafa Kemal’in Öğrenim Hayatı Cevapları Sayfa 18, 19, 20, 21


Mustafa Kemal’in Fikir Hayatını Etkileyen Kişiler ve Olaylar Cevapları Sayfa 22, 23, 24


Dünya Savaşına Kadar Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı Cevapları Sayfa 25, 26, 27, 28


1. Ünite Neler Öğrendim Cevapları Sayfa 29, 30


2. ÜNİTE MİLLÎ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ATILAN ADIMLAR


2. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 31


I. Dünya Savaşı Cevapları Sayfa 32, 33


I. Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girişi Cevapları Sayfa 34, 35


Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Savaştığı Cepheler Cevapları Sayfa 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42


I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi ve Savaşın Sonuçları Cevapları Sayfa 43, 44


Mondros Ateşkes Anlaşması Cevapları Sayfa 45, 46, 47, 48


Kuva-yi Milliye Hareketi Cevapları Sayfa 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55


Mustafa Kemal’in Ülkenin Durumuna Bakışı ve Kararı Cevapları Sayfa 56, 57


Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve Millî Bilincin Uyandırılması Cevapları Sayfa 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65


Çözüm Bulan Lider Cevapları Sayfa 66, 67


Son Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Millî’nin Kabulü Cevapları Sayfa 68, 69


Büyük Millet Meclisinin Açılışı (23 Nisan 1920) Cevapları Sayfa 70


Büyük Millet Meclisine Karşı Ayaklanmalar Cevapları Sayfa 71, 72, 73


Sevr Antlaşması Cevapları Sayfa 74, 75


2. Ünite Neler Öğrendim Cevapları Sayfa 76, 77


3. ÜNİTE MİLLÎ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!


3. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 79


Doğu Cephesi Cevapları Sayfa 80, 81


Güney Cephesi Cevapları Sayfa 82, 83, 84


Batı Cephesi Cevapları Sayfa 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94


Maarif Kongresi (16 – 21 Temmuz 1921) Cevapları Sayfa 95


Tekâlif-i Milliye Emirleri (7-8 Ağustos 1921) Cevapları Sayfa 96, 97


1. Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos -13 Eylül 1921) Cevapları Sayfa 98, 99, 100


Büyük Taarruz (26-30 Ağustos 1922) Cevapları Sayfa 100, 101, 102


Mudanya Ateşkes Anlaşması ( 11 Ekim 1922) Cevapları Sayfa 103


Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Cevapları Sayfa 104, 105, 106, 107


Gelişmeler Sanatçıların ve Edebiyatçıların Gözüyle Millî Mücadele Cevapları Sayfa 108, 109, 110


3. Ünite Neler Öğrendim Cevapları Sayfa 111, 112


4. ÜNİTE ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE


4. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 113


Atatürk İlkeleri Cevapları Sayfa 114, 115, 116


Siyasi Alanda İnkılâp Cevapları Sayfa 117, 118, 119, 120


Hukuk İnkılabı Cevapları Sayfa 121, 122


Eğitim ve Kültür Alanında İnkılâp Cevapları Sayfa 123, 124, 125, 126, 127, 128


Toplumsal Alanda İnkılaplar Cevapları Sayfa 129, 130, 131, 132


Ekonomi Alanında Gelişmeler Cevapları Sayfa 133, 134, 135, 136


Sağlık Alanında Yapılan Çalışmalar Cevapları Sayfa 137


Cumhuriyetin Kazanımları ve Atatürk’ün Gösterdiği Hedefler Cevapları Sayfa 138, 139


Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar Cevapları Sayfa 140


4. Ünite Neler Öğrendim Cevapları Sayfa 141, 142


5. ÜNİTE: DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI


5. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 143


Cumhuriyet Halk Fırkası Cevapları Sayfa 144


Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası  Cevapları Sayfa 145, 146


Serbest Cumhuriyet Fırkası Cevapları Sayfa 147, 148


Mustafa Kemal’e Suikast Girişimi Cevapları Sayfa 149


Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Tehditler Cevapları Sayfa 150, 151


5. Ünite Neler Öğrendim Cevapları Sayfa 152


6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI


6. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 153


Atatürk dönemi Türk Dış Politikası Cevapları Sayfa 154, 155, 156, 157


Lozan Barış Antlaşması’nın Anlam ve Önemi Cevapları Sayfa 158


Yabancı Okullar Sorunu Cevapları Sayfa 159


Dış Borçlar Sorunu Cevapları Sayfa 160


Musul Sorunu Cevapları Sayfa 161


Nüfus Mübadelesi  Cevapları Sayfa 162


Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi (1932) Cevapları Sayfa 163


Balkan Antantı (1934) Cevapları Sayfa 164


Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi (1936) Cevapları Sayfa 164, 165


Sadabat Paktı (1937) Cevapları Sayfa 166


Hatay’ın Ana Vatana Katılması Cevapları Sayfa 167, 168


6. Ünite Neler Öğrendim Cevapları Sayfa 169, 170


7. ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI


7. Ünite Hazırlık Çalışmaları Cevapları Sayfa 171


Atatürk’ün Son Günleri ve Ölümü Cevapları Sayfa 172, 173


Atatürk’ün Ardından Cevapları Sayfa 174, 175, 176


Atatürk’ün Eserleri Cevapları Sayfa 177, 178, 179


İleri Görüşlü Bir Lider: Atatürk Cevapları Sayfa 180, 181


II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye Cevapları Sayfa 182, 183


II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri Cevapları Sayfa 183, 184, 185


 II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye Cevapları Sayfa 186, 187


Türkiye’de Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş Cevapları Sayfa 188, 189, 190


7. Ünite Neler Öğrendim Cevapları Sayfa 191, 192, 193


İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 8 sınıf inkılap galiba Atatürk Türkçe ders kitabında başarılı birçok bilgiyi ve cevabı tarihi hakkında merak ettiklerinizi Atatürk’ün hayatı Kurtuluş savaşı döneminde yapılan anlaşmalar ve mücadeleler ayrıca birçok kahramanımız hakkında bilgi edinmek istiyorsanız muhakkak bu sayfayı ziyaret ederek bilgi edinebilir ve ödevinizi buraya bakarak pratik hızlı bir şekilde götürebilirsiniz bu sayfadaki bilgi ve cevaplar sayesinde birçok dersinizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.