4. Sınıf Matematik

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 123-124-125-126-127-128 Cevapları MEB Yayınları

Göster

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları Sayfa 123, 124, 125, 126, 127, 128


3. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları


4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları


A. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olan ifadenin doğrusunu alt satırına yazınız.


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 123-124-125-126-127-128 Cevapları MEB Yayınları
“4. Sınıf Matematik Ders Kitabı 123-124-125-126-127-128. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

B. Aşağıdaki işlemleri sonuçları ile eşleştiriniz. İşlemleriniz için aşağıdaki alanı kullanabilirsiniz.


 • a) 260 x 5 = 1300
 • b) 90 x 76 = 6840
 • c) 108 x 100 = 10800
 • d) 40 x 1000 = 40000
 • e) 175 x 20 = 3500
 • f) 50 x 846 = 42300
 • g) 374 x 60 = 22440
 • h) 100 x 605 = 60500
 • ı) 6600 ÷ 100 =660000
 • i) 700 ÷ 10 = 70
 • j) 11 000 ÷ 100 = 110
 • k) 1400 ÷ 100 = 14
 • l) 1000 ÷ 10 = 100
 • m) 43 000 ÷ 10 = 4300
 • n) 7100 ÷ 100 = 71
 • o) 5400 ÷ 100 = 54

4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları


C. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.


3 – Aşağıdaki boş kutulara bölme işlemi yaparak çarpma işlemlerinin doğruluğunu kontrol ediniz.


a254 X 7 = 17781778 ÷ 7 = 254b900 X 10 = 90009000 ÷ 10 = 900c134 X 82 = 1098810988 ÷ 82 = 134
d3012 X 9 = 2710827108 ÷ 9 = 3012e603 X 12 = 72367236 ÷ 12 = 603f93000 X 10 = 930000930000 ÷ 10 = 93000

D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını ilgili bölüme yazınız.


4 – Bir halk otobüsünde günde ortalama 300 tam biletli, 400 indirimli biletli yolcu taşınmaktadır. Bu otobüsle 1 hafta boyunca yaklaşık kaç kişi seyahat edecektir?


Cevap :

300 + 400 = 700 bilet bir günde

7 X 700 = 4900 1 haftada satılan bilet ve seyahat eden yolcu sayısı


5 – 23 kişilik 4/A sınıfı, gideceği piknik için aşağıdaki ihtiyaç listesini hazırladı. Buna göre her bir öğrencinin payına düşen para miktarını bulunuz.


Cevap :

18 + 120 + 35 + 34 = 207 TL toplam

207 ÷ 23 = 9 TL kişi başı düşen ücret


4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları


6 – Saatteki hızları 87 ve 94 km olan iki araç aynı anda, aynı noktadan, ters yöne doğru hareket etmiştir.

3 saat sonra iki araç arasındaki mesafe kaç km olacaktır?


Cevap :

87 X 3 = 261

94 X 3 = 282

261 + 282 = 543 km mesafe


7 – Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tören kıyafeti diktiriyor. 4. sınıflar 3 şubedir ve sınıfların öğrenci sayıları eşittir. Kıyafetler 2268 TL tutmuştur.

Her sınıfın ödemesi gereken miktarı bulunuz.


Cevap :

2268 ÷ 3 = 756 TL


8 – Tablodaki verilere göre çarpma işlemi içeren problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz.


Cevap :

Problem : Ali kilosu 3 TL olan domatesten 1 kasa, kilosu 5 TL olan limondan 2 kasa, kılosu 7 TL olan üzümden 2 kasa alıyor. Toplamda ne kadar para ödemesi yapar?

Çözüm :

3 x 22 = 66 TL Domates
5 x 50 = 250 TL Limon
7 x 36 = 252 TL Üzüm

66 + 250 + 252 = 568 TL öder.


9 – Yandaki verilerle bölme işlemi içeren problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. 


Cevap :

Problem :  Dilek fiyatı 450 TL olan bir bisiklet, fiyatı 90 TL olan bir paten ve fiyatı 36 TL olan birfutbol topu alıyor. Ödemeyi 12 taksitte ödeyen Dilek aylık kaç TL ödeme yapar?

Çözüm :  450 + 90 + 36 = 576
576 : 12 = 48 TL aylık ödeme yapar


E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


10- Aklımdan tuttuğum iki sayının çarpımı tahmini olarak 1400’dür. Bu sayılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?


A) 14 x 82 B) 24 x 67 C) 26 x 72 D) 35 x 52

Çözüm :  24 x 67 = 1400


4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları


11- Bir kalem 250 kuruştur. Boya setinin fiyatı ise bir kalemin fiyatının 3 katından 100 kuruş fazladır. İki boya seti alan bir kişi kaç kuruş ödemelidir?


A) 850 B) 1300 C) 1500 D) 1700

Çözüm :

250 X 3 = 750
750 + 100 = 850
850 X 2 = 1700


12- AB x (27 x 23) = 23 x (36 x 27) eşitliğinde A x B kaçtır?


A) 14 B) 18 C) 21 D) 24

Çözüm :   AB = 36   3 X 6 = 18


13- Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?


A) 43 x 50 = 2150 B) 27 x 40 = 1080 C) 62 x 20 = 1220 D) 48 x 30 = 1440


14- Aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?


A) 5 x 136 = 680 B) 64 x 25 = 1060 C) 25 x 36 = 870 D) 84 x 50 = 4400


15- Bir çiftlikte 86 koyun, koyunların 6 katı kadar da tavuk vardır. Tavukların toplam ayak sayısı kaçtır?


A) 1032 B) 1376 C) 1720 D) 2064

Çözüm :

86 X 6 = 516 tavuk var
86 X 4 = 344 koyun ayak sayısı
516 X 2 = 1032 tavuk ayak sayısı


16- “Her vagonunda 82 kişilik koltuk bulunan 6 vagonlu bir trende bilet fiyatları 28 TL’dir. Trendeki tüm
biletlerin toplam tutarı kaç TL olur?”

probleminin çözümü için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılamaz?


A) 82 x (6 x 28) B) (28 x 82) x 6 C) 28 x (6 x 82) D) (82 + 6) x 28


17- Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır?


A) 726 x 100 = 72 600 B) 502 x 100 = 50 020 C) 85 x 1000 = 85 000 D) 38 x 1000 = 38 000


4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları


18- 268 ile 74 sayılarının çarpımı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında hangi sayıyı elde ederiz?


A) 18 600 B) 19 200 C) 19 800 D) 20 600


19- 534 x 48 < A ifadesinde “A” yerine yazılabilecek en küçük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir?


A) 25 346 B) 25 364 C) 25 632 D) 25 634


20- 546 ÷ 7 = 78 Yanda verilen bölme işleminde bölüm kaç basamaklıdır?


A) 3 basamaklı B) 1 basamaklı C) 2 basamaklı D) 4 basamaklı


21- 2841 : 8   Tabloda verilen bölme işleminde kalan kaçtır?


A) 5 B) 2 C) 4 D) 1


22- Tabloda verilen bölme işlemine göre A x B kaçtır?


A) 160 B) 240 C) 120 D) 170


23- Yanda verilen bölme işleminde bölümün işlem sonucu ile tahmini sonuç arasındaki fark kaçtır?


A) 8 B) 5 C) 6 D) 3

Çözüm :

Tahmin 380 : 20 = 19
Gerçek sonuç 384 : 16 = 24
Fark 24 – 19 = 5


24- Yanda verilen bölme işleminde kalan en fazla kaç olabilir?


A) 60 B) 64 C) 59 D) 62


4. Sınıf Matematik MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları


25- Aşağıda verilen bölme işlemlerinden hangisinin sonucu yanlıştır?


A) 6000 ÷ 100 = 60 B) 710 ÷ 10 = 710
C) 8800 ÷ 100 = 88 D) 5000 ÷ 1000 = 5


26- Aşağıdaki eşitliğin sağlanması için yerine sırası ile hangi işlem sembolleri gelmelidir?


A) +, -, x B) -, +, x C) -, ÷, x D) -, ÷, +


27- Bir bölme işleminde bölen sayı 9’dur. Bölünen sayı 84 ise kalan sayı kaçtır?


A) 3 B) 4 C) 5 D) 6


28- 8 + 5 ≠ 12 – 4 işleminde eşitliğin sağlanabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur?


A) İlk işlemden 5 çıkarılır. B) İlk işlemden 3 çıkarılıp ikinci işleme 2 eklenir.
C) İkinci işleme 5 eklenir. D) İlk işlemden 5 çıkarılıp ikinci işleme 6 eklenir

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Yukarıda verilen problemlerin cevaplarını bu sayfaya bakarak yaptım öğretmenimizin verdiği ödevi ve üniteyi güzel bir şekilde anlayarak tekrarlamak istediğimiz zaman buradaki bilgilerle ve verilen problemleri anlayarak çözdüm sizler sayesinde problemlerde çözemediğim noktaları dikkatli bir şekilde inceleyerek tamamladım sizleri çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler çok güzel verdiğiniz cevaplar çok güzel sizler sayesinde matematik ödevimi yapıyorum problemlerimi güzel bir şekilde çözüyorum.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.