4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 64-65-66-67-68-69. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 64-65-66-67-68-69. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 64-65-66-67-68-69. Sayfa Cevapları Mustafa Kemal’i Düşünüyorum

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları MEB Yayınları

METNE HAZIRLIK

1. Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik özellikleri nelerdir? Anlatınız.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk; lider vasıflı, ileri görüşlü, dürüst, vatansever, çalışkan, zeki, azimli bir liderdir. 

2. Kurtuluş Savaşında atalarımızın yapmış olduğu fedakârlıklar hakkındaki düşüncelerinizi paylaşınız.
Cevap: Kurtuluş Savaşı’nda atalarımız vatanı kurtarmak uğruna canlarını düşünmemiş, ailelerini düşünmemiş sadece vatanı düşmandan kurtarmak için savaşmıştır. Birçoğu şehit olmuş fakat vatanı vermemişlerdir. 


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları MEB Yayınları

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe Sözlükken kontrol ediniz, Kelimeleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:

Engin
Tahmin: Alçak
Sözcük Anlamı: Ucu görünmeyecek kadar büyük
Cümlem: Engin denizler de balıklar adeta dans ediyordu. 

Cihan
Tahmin: Dünya
Sözcük Anlamı: Evren
Cümlem: En son gerçekleşen cihan harbi 1939’da başladı. 

Yalın
Tahmin: Sade
Sözcük Anlamı: Süsten uzak
Cümlem: Yalın bir hayat, yalın bir evim olsun istiyorum


2. ETKİNLİK

Soruları metne göre cevaplayınız.

1. Mustafa Kemal Atatürk nasıl bir ata binmiştir?
Cevap: Atatürk, yeleleri aleve benzeyen bir ata binmiştir. 

2. Şair, şiirinde Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi fiziksel özelliklerinden bahsetmiştir?
Cevap: Atatürk’ün saçlarının sarılığına ve gözlerinin maviliğinden bahsetmiştir. 

3. Şair “Yine bizimle beraber her yerde” ve “Yaşıyor dört köşesinde vatanın” dizelerinde Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili ne anlatmak istemiştir?
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ün ölmediği ve anılarının, yaptığı işlerin vatanın her köşesinde yaşatıldığı anlatılmak istenmiştir. 


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları MEB Yayınları

3. ETKİNLİK

Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.
Cevap:

Konu: Mustafa Kemal Atatürk’ün kahramanlıkları
Ana Duygu: Atatürk’e karşı duyulan sevgi ve özlem


4. ETKİNLİK

Kahramanlık konulu bir şiir yazınız. Yazdığınız şiire uygun bir başlık belirleyiniz.
Cevap:

Kahraman

Yurdumuzu kurtardın,
Cesur ve yiğit Atatürk.
Kahramanlık yaparak,
Düşmanları kovdun.

Bütün düşmanları,
Sen attın yurdumuzdan Atatürk.
Yurdumuzu kahramanca temizledin,
Düşmandan kahraman Atatürk!


5. ETKİNLİK

Atatürk’ün verilen kişilik özelliklerini inceleyiniz. Siz de Atatürk ile ilgili bildiğiniz özelliklerini arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk herkes tarafından sevilen bir lider olmuştur. Zeki, çalışkan, azimli, ileri görüşlü, çocukları çok seven, düzenli, sanatı çok seven, eğitime önem veren ve destekleyen biri olmuştur. 


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları MEB Yayınları

6. ETKİNLİK

Cümlelerdeki altı çizili kelimenin anlamını karşılayan görseli bulunuz. Sizde kelimenin diğer görseldeki anlamı ile örnekteki gibi bir cümle yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 64-65-66-67-68-69. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları MEB Yayınları

7. ETKİNLİK

Cümlelerde verilen boşlukları krokiye göre doldurunuz.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 64-65-66-67-68-69. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

1. Marketin batısında __kırtasiye__ bulunmaktadır.

2. Kütüphanenin kuzeyinde, PTT’nin doğusunda __müze__ vardır.

3. Eczane, 15 Temmuz Demokrasi Meydanının __doğu yönündedir__.

4. Valilik, kütüphanenin __doğusunda__ , belediye ise __batısında__ dır.


8. ETKİNLİK

Evden okula gidip gelirken tercih ettiğiniz yolu neye göre belirlersiniz? Arkadaşlarınız ile paylaşınız.
Cevap: Evden okula gidip gelirken tercih ettiğim yol kısa ve güvenli olmasına dikkat ederim. Aynı zaman da yolumda üst geçit, alt geçit veya yaya geçidi olmasına dikkat ederim. 


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları MEB Yayınları

9. ETKİNLİK

Verilen dizelerde benzeyen ve kendisine benzetilen kavramları yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 64-65-66-67-68-69. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.