4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144-146-147-148-149 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144-146-147-148-149 Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 144-146-147-148-149. Sayfa Cevapları Güneş Nasıl Çalışır?

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları MEB Yayınları

Metne Hazırlık

1.Güneş’in dünyamız için önemi nedir? Düşüncelerinizi paylaşınız.
Cevap: Güneş, sahip olduğu yüksek ısı ve ışıkla dünyamızın varolmasını sağlar. Dünyamızın ihtiyaç duyduğu ısı ve ışığı karşılayarak ağaçların, insanların ve hayvanların hayatta kalmasını sağlar.

2.Güneş enerjisini günlük hayatımızda nerelerde kullanabiliriz? Tartışınız.
Cevap: Güneş enerjisi, paneller sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülerek tüm elektrikli aletlerde kullanabiliriz. Onun haricinde güneş bitkilerin büyümesinde, insanların D vitamini almasında büyük fayda sağlar.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları MEB Yayınları

1.Etkinlik

a. Metinde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe Sözlük’ ten kontrol ediniz. Kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Kafi
Tahminim: Yeterli miktar.
Sözlük Anlamı: Yeteri kadar.
Cümlem: Çorbayı doldururken dahasını isterken annem bu kadar kafi dedi.

Didinmek
Tahminim: Çabalayıp durmak.
Sözlük Anlamı: Çok çabalamak.
Cümlem: Ödevini bitirmek için sabahtan akşama kadar didinip durdu..

Hisse
Tahminim: Bir işte kişiye düşen miktar, para
Sözlük Anlamı: Pay
Cümlem: Babam kendisine düşen hisse miktarından hoşnut olmadı.


2.Etkinlik

Soruları metne göre cevaplayınız.

1.Bilim insanlarının yüzyıllardır bulmaya çalıştıkları şey nedir?
Cevap: Bilim insanları yüzyıllardır bulmaya çalıştıkları şey güneşte yer alan enerjinin kaynağıdır. 

2.Güneş’in kömürden oluşmadığı nasıl anlaşılmıştır?
Cevap: Güneş kömürden olsaydı günün birinde mutlaka tükenirdi ve bununla ilgili hesap yapılmıştır.

3. Güneş enerjisinin Dünya’mıza etkileri nelerdir?
Cevap: Güneş enerjisi, hayatımızı sürdürmemizi sağlar.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 147 Cevapları MEB Yayınları

3.Etkinlik

Metinde koyu yazılmış kelimelerin kendinden sonraki kelimeye kattığı anlamı dikkate alarak metni tekrar okuyunuz. Koyu yazılan kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Cümlede koyu yazılmış kelimeler: uzun, minnacık, mavi, büyük, son

  • Benden oldukça uzun bir boyu vardı.
  • İnce sesi, minnacık patileriyle yanıma sığnaşıp miyavladı.
  • Şimdiye kadar öylesine mavi ve temiz bir göl görmemiştim.
  • Boyundan büyük işlere kalkışması onun sonunu getirdi.
  • Sözlü sınavı için son kez kardeşiyle tekrar yaptı.

4.Etkinlik

Metindeki gerçek, mecaz  ve terim anlamlı kelimeleri bularak ilgili kutulara yazınız.

Gerçek anlamlı kelimeler: Bronzlaşmak, aile, bahar, yaz
Mecaz anlamlı kelimeler: İnsanoğlu, minnacık bir hesap.
Terim anlamlı kelimeler: Güneş, bilim insanları, enerji, dünya, petrol, yeryüzü.


5.Etkinlik

Verilen bilmecelerin cevaplarını altlarına yazınız
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144-146-147-148-149 Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları MEB Yayınları

6.Etkinlik

Verilen cümlelerdeki yazım yanlışı olan kelimeleri tespit ediniz. Yanlış yazılan kelimelerin doğrusunu örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144-146-147-148-149 Cevapları MEB Yayınları


7.Etkinlik

Güneş ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade eden bir metin yazınız. Yazdığınız metne bir başlık belirleyiniz.
Cevap: Güneş, Dünya’mızın varolabilmesi için gerekli bir yıldızdır. Güneş öylesine büyük bir enerjiye sahip olmasına rağmen Dünya’mızı yoketmeden yeterli miktarda bize ulaşması mucizevi bir olaydır. Öyle ki Güneş bizim Dünya’mızı rahatlıkla yok edecek kadar büyük bir enerjiye sahiptir ancak Güneş öyle bir noktada bize bakıyor ki Dünya’mız o olmadan varolamaz, biz insanlar, hayvanlar ve bitkilerde yaşamımızı sürdüremezdik.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 149 Cevapları MEB Yayınları

8.Etkinlik

Verilen bilgileri dikkate alarak cümlelerde karşılaştırılan varlıkları karşısına yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144-146-147-148-149 Cevapları MEB Yayınları


Meraklı Bilgin, Haydi Araştırmaya!

Ağaçların yaşları nasıl anlaşılır? Araştırmanızı sınıfta paylaşınız.
Cevap: Ağaçların boyundan, gövdesinin genişliğinden, varsa kütüğünün ortasındaki çemberlerin sayısından ve yapraklarının genişliği gibi bir çok özellikten ağaçların yaşları anlaşılabilir. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.