4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89. Sayfa Cevapları Maysa İle Bulut

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları MEB Yayınları

Metne Hazırlık

1.Çevremize karşı sorumluluklarımız nelerdir?
Cevap: Çevremize karşı sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bunlar çevremize zarar vermemek, temiz tutmak, rahatsız edici davranışlardan kaçınmak olarak söyleyebiliriz. 

2. ”Bir elin nesi var iki elin sesi var.” atasözünden ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Bu atasözü yardımlaşmanın önemini anlatmak istemektedir. Birlikte yapılan her iş daha kolay hale gelir. 


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları MEB Yayınları

2.Etkinlik

Metinde geçen kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi Türkçe Sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri cümle içinde kullanınız.
Cevap:

Azık
Tahmin: Yol için hazırlanan yemek
Sözlük Anlamı: Yolculuk yaparken yemek için hazırlanan yiyeceklere denir.
Cümlem: Akşam İstanbul’a yola çıkacağım için annem azık hazırlamış. 

Kervan
Tahmin: Hayvanlarla yapılan ticaret topluluğu
Sözlük Anlamı: Ticari amaçla uzak yerlere mal ve yolcu taşıyan grup
Cümlem: eski zamanlar da kervanlar için yollarda kervansaraylar yapılmıştır.

Bağır
Tahmin: Göğüs.
Sözlük Anlamı: İç organların bulunduğu yer.
Cümlem: Yıllardır görmediği oğlunu görünce bağrına bastı. 


3.Etkinlik

Soruları metne göre cevaplayınız.

1.Bulut ve Çınar neden geri dönüyorlar?
Cevap: Konakta unuttukları çuvalları almak için Bulut ve Çınar geri dönmüştür. 

2.Yangını söndürmek için nasıl bir yol izliyorlar?
Cevap: Dereden su taşıyarak yangını söndürmeye çalışmışlardır. 

3.Ormanı eski haline getirmek için ne yapıyorlar?
Cevap: Ormanın eski haline dönmesi için fidan dikimi yapıyorlar. 

4.Maysa, rüyasında ne görüyor? Rüyasındaki davranışını yorumlayınız.
Cevap: Maysa rüyasında fideler ve kuşları görüyor. Bu fidelere sarılıyor ve fideler kocaman ağaç oluyor. Maysa’nın rüyasındaki davranışı ağaçları korumamız gerektiği ve onları bu sayede büyütebileceğimiz anlatılmaktadır. 


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları MEB Yayınları

5.Etkinlik

Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.
Cevap:

Konu: Ormanda çıkan yangını kervandaki insanların dereden su taşıyarak söndürmeye çalışmaları.
Ana Fikir: Ormanların bizler için önemi


6.Etkinlik

İzlediğiniz metne uygun iki başlık belirleyerek yazınız.
Cevap:

  • Ormanların Değeri
  • Ormanları Korumalıyız

7.Etkinlik

Kendinizi ormanda yaşan bir ağaç olarak düşününüz. Size nasıl davranılmasını isterdiniz? Anlatınız.
Cevap: Ormanda yaşayan bir ağaç olsaydım bana karşı nazik ve sevgi dolu olmalarını isterdim. Dallarımı koparmamalarını, gövdemi çizmemelerini isterdim. Aynı zaman da beni sulayıp bana kucak dolusu sarılmalarını isterdim. 


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları MEB Yayınları

8.Etkinlik

Metne hazırlık için yaptığınız ”kuş evi” tasarımının yapım aşamalarını yazınız. 
Cevap: İlk olarak ince dallar ve yapraklar topladım. Dalları büküp birbirine geçirip yapıştırdım. Daha sonra bu dalların üzerine yaprakları yapıştırarak kuş evimi tasarladım. 


9.Etkinlik

Kantinde sıranızı beklerken sonradan gelen bir arkadaşınız önünüze geçtiğinde ne hissedersiniz? Bu sorunu nasıl çözersiniz?
Cevap: Kantinde sıra beklerken sonradan gelen bir arkadaşım önüme geçmeye çalıştığını gördüğümde ona sinirlenir ve nazik bir şekilde uyarırım. Dinlemediği takdirde yaptığı yanlışı anlatarak bu davranışı tekrarlamaması gerektiğinden bahsederim. 


10.Etkinlik

Kesme işaretinin kullanım alanlarını okuyunuz. Verilen örneklerle kullanım alanlarını eşleştiriniz.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 84-85-86-87-88-89. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

11.Etkinlik

Bilgi grafiği ile ilgili verilen soruları cevaplayınız.

1. Deprem anında uzak durulması gereken alanlar nerelerdir?
Cevap: Deprem anında uzak durulması gereken alanlar merdivenler, asansör, pencere, kirişler uzak durmamız gerekir. 

2. Çök-kapan-tutun hareketini neden yapmalıyız?
Cevap: Bu hareketi vücudumuzu dışarıdan gelecek darbelerin etkisini azaltmak için yapmalıyız. 

3. Acil durum anlarında binayı terk ederken yanımıza ne almalıyız..
Cevap: Acil durumda binayı terk ederken yanımıza; para, afet çantası, cüzdanımız, telefonlarımız, kıyafet almamız gerekir. 

4. İletişim sistemlerinin kilitlenmemesi için ne yapılmalıdır?
Cevap: Operatör üzerinden arama yapmamalıyız. 


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

12.Etkinlik

a. Verilen cümlelerde altı çizili sözcükler mecaz anlamda kullanılmıştır. Bu sözcükleri gerçek anlamıyla birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Yaşadığımız problemleri çözmenin birçok yolu olabilir.
→ Okula giderken bildiğim yoldan gitmeyi tercih ederim. 

Sevdiklerimize tatlı sözler söylemek onları mutlu eder.
→ Ailecek şerbetli tatlı yemek için çarşıya geldik. 

İyi bir sanatkâr olmak için küçük yaşlardan itibaren çok çalışmak ve pişmek gerekir.
→ Annem yemek pişene kadar ekmek alıp gelmemi söyledi. 

Hasan, gezegenler hakkında çok araştırma yaptığı için bu konuda derin bilgiye sahiptir.
→ Deniz çok derin olduğu için babam uzağa gitmememi söyledi. 


b. Verilen cümlelerde altı çizili sözcükler gerçek anlamda kullanılmıştır. Bu sözcükleri mecaz anlamıyla birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Üzerine ince bir ceket giymişti.
→ Masaya otururken sandalyemi çekmesi çok ince bir davranıştı.

Elif, sıcak hava nedeniyle susayan çiçekleri suladı.
→ Grubumuza yeni katılan arkadaş çok sıcak kanlı biri. 

Acı biber de, C vitamini açısından oldukça zengin bir besin kaynağıdır.
→ Acı gelen bazı sözler aslında doğruyu söyler. 

Yaşlı teyzenin taşıdığı paketler ağır olduğu için ona yardım ettim.
→ Yaşadığım olaylar çok ağır gelmeye başladı. 


Meraklı Bilgin, Haydi Araştırmaya!

Aile bireylerinin evdeki görev ve sorumlulukları hakkında bir tablo hazırlayarak sınıfınızda arkadaşlarınızla paylaşınız. 
Cevap: Anne ve babanın evi yönetmek, düzeni sağlamak, kendilerine ait işleri yapmak, ihtiyaçları karşılamak gibi sorumlulukları bulunmaktadır. Çocukların ise anne ve babaya yardımcı olmak, ders çalışmak, okula gitmek gibi görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.