4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 72-73-74-75. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 72-73-74-75. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

4.Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı 72-73-74-75. Sayfa Cevapları 2. Tema Değerlendirme Çalışması

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları MEB Yayınları

1.Soruları  metne göre cevaplayınız.

a. Mustafa Kemal Paşa ne zaman Ankara’ya ulaşmıştır?
Cevap: 27 Aralık 1919 tarihinde ulaşmıştır.

b. Mustafa Kemal Paşa Ankara’da ilk nereye gitti?
Cevap: Vilayet Konağına gitmiştir. 

c. Ankara’nın, Milli Mücadele’nin merkezi olduğu nasıl duyuruluyor?
Cevap: Ankara’ya gelişi duyurularak Ankara Milli Mücadele’nin merkezi olmuştur.


2.Verilen yüz ifadelerinden yola çıkarak ünlem işaretini kullanabileceğiniz cümleler yazınız.
Cevap: 

  • Eyvah! Yine yağmura yakalandık.
  • Yaşasın! sonunda köpeğim bulundu. 

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları MEB Yayınları

3.Verilen özelliklerin hangi metin türüne veya türlerine  ait olduğunu  işaretleyiniz.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 72-73-74-75. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4.Verilen eş sesli kelimelerin farklı anlamları ile cümleler yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 72-73-74-75. Sayfa Cevapları MEB Yayınları


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları MEB Yayınları

(5, 6, 7, 8 ve 9, soruların doğru cevaplarını bularak işaretleyiniz.)

5. Verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
Cevap: B) Bu ince hareketi ile beni mutlu etti.


6. I. Çocuklar masanın başında arı gibi çalışıyorlardı.
II. Kimseler görünmüyordu ortalıkta.
III. Bahçemizdeki ağaçlar kuşların evi gibiydi.
IV. Mahallede bir telaş herkesi almıştı.

Verilen cümlelerin hangilerinde benzetme yapılmıştır?
Cevap: D) I ve III


7. Verilen cümlelerden hangisinde neden-sonuç anlamı vardır?
Cevap: C) Milletimiz birlik ve beraberlik içinde hareket ettiği için savaşta galip geldik.


8. Bu vatan toprağın kara bağrında,
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda,
Kendini tarihe verenlerindir.

Orhan Saik GÖKYAY

Şiirin ana duygusu nedir?
Cevap: A) Vatan sevgisi

9. Verilen cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
Cevap: B) Bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyordu?


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları MEB Yayınları

10. Verilen atasözlerinin anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak karşısındaki kutuya yazınız.
Cevap: 

İyilik eden iyilik bulur: İyi bir davranış sonrası iyiliği yapan kişide iyilik görür.
Akıl akıldan üstündür: Bir kişinin düşünemediğini veya dikkate demediği bazı ufak tefek detayları  başka insanlar rahatlıkla farkedip göremeyen kişiye yardımcı olabilir.
Doğru söz yemin istemez: Herkes tarafından mantıklı bulunan ve doğru kabul edilen davranışlar için başkalarını ikna etmeye ihtiyacı yoktur.
Öfke ile kalkan zararla oturur: Anlık bir sinirle aslında istemediğimiz davranışları yapmak daha sonrasında çok üzüleceğimiz hatta pişmanlık duyacağımız sonuçlara sebep olabilir. 


11. Ülkemizin bugünlere gelmesine büyük katkısı bulunan şehit ve gazilerimiz için bir şiir yazınız.
Cevap:

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 72-73-74-75. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.