4. Sınıf Türkçe

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 120-121-122-123-124. Sayfa Cevapları Koza Yayınları

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 120-121-122-123-124. Sayfa Cevapları Koza Yayınları

4.Sınıf KOZA Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 120-121-122-123-124. Sayfa Cevapları Bayrak

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları KOZA Yayıncılık

Hazırlık

1. Bayrağımızın şekli ve renkleri nasıldır?
Cevap:

Bayrağımız geometrik olarak dikdörtgen şekle sahiptir. Kırmızı zemin üzerine beyaz renkte ay ve yıldız işlemeleri vardır. Zemini oluşturan kırmızı rengi bağımsızlık uğruna savaşlarda şehit olan askerlerimizin kanını temsil eder.

Hikayeye göre I. Kosova Savaşı’nda şehit olan askerlerimizin kanları bir çukurda birikerek göl oluşturmuş ve gökyüzünden ay ve yanındaki yıldızın gölgesi düşmüştür. Bayrağımızın boyutu şekli ay ve yıldızın konumu ebatları yasayla sabitlenmiştir.


2. Bayrağımıza saygınızı nasıl gösteriyorsunuz?
Cevap:

Bayrağımız kırmızı rengini aziz şehitlerimizin kanından almıştır. Rivayete göre 1. Kosava savaşın da meydanda o kadar kan birikmiştir ki sanki bir kan gölü olmuştur.

Tam bu sırada gök yüzünde hilal şeklini alan ayın önüne bir yıldız belirmiş, bu da kan üzerine yansımıştır. İşte bu bayrağın hikayesi böyle oluşmuştur. Bu bayrak oluşurken şehitlerimiz in kanından oluştu derken hayali olarak değil gerçek bir olay sonucu oluşmuştur.

Şimdi şöyle düşünelim bir savaşta bu kadar şehitti olan bu millet tarih boyunca bu cennet vatan uğruna nice savaşlarda milyonlarca şehit verdi, şu nazlı dalgalanan Bayrağımıza saygı duymamak mümkün mü bu uğurda ölen nice canların bir anlamı olsun diye bayrağımız yere asla düşmez indirilmez yırtılmaz ve yakılamaz bunu yapan ancak bir vatan hainidir.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 121 Cevapları KOZA Yayıncılık


1. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki tabloda okuduğunuz metinden alınan bazı kelimelerin ilk ve son harfleri verilmiştir. Çizgilerin üzerine uygun harfleri yazarak kelimeleri tamamlayınız. Tamamladığınız kelimelerin anlamlarını, şiirde geçtiği dizeden hareketle tahmin ederek yazınız. Tahminlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırdıktan sonra kelimeleri cümle içerisinde kullanınız.
Cevap :

 1. Bayrak: Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak
 2. Ulus: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, millet
 3. Onur: İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
 4. Vatan: Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, yurt
 5. Hudut: İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, sınır
 6. Nöbet: Sıra ile belirli süre bir yeri bekleme işi

Kelimeler ile ilgili Cümleler ;

 1. Bayrak: Göklerde ay yıldızlı bayrak süzülüyordu.
 2. Ulus: Ulus, olarak bağamsızlığımıza düşkünüz.
 3. Onur: Hayatı, ancak onurlu insanlar güzelleştirir.
 4. Vatan: Vatan toprakları şehit kanlarıyla sulandı.
 5. Hudut: Hudut namus diyerek askere gitti.
 6. Nöbet: Cephede nöbette düşmana geçiş izni verilmedi.

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları KOZA Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Soru : Aşağıdaki soruları şiirden hareketle cevaplayınız.


1. Şair, şiirde bayrağı nelere benzetiyor?
Cevap : Kalbe benzetiyor.


2. Şiire göre bir ulusun sonsuza kadar yaşayabilmesinin şartı nedir?
Cevap : Bayrağın dalgalanmasıdır.


3. Bayrak, hangi durumlarda öfkelenir?
Cevap : Onuruna dokunulursa öfkelenir.


4. Şair, bayrağın öfkesini göstermesini nasıl anlatıyor?
Cevap : Göklerde şimşek çaktırması olarak anlatıyor.


5. Bayrak, vatanın nöbetini nerede ve nasıl tutar?
Cevap : Hudutlarda sevgiyle tutar.


6. Şairin, bayrağı kişileştirerek şiirini daha etkileyici hâle getirdiğini söyleyebilir miyiz? Neden?
Cevap : Evet söyleyebiliriz. Duygularımızı eşyaları kişileştirerek anlatmak daha etkili olabilir.


3. ETKİNLİK


Soru : Şiirin ana duygusunu en iyi yansıtan görseli işaretleyiniz.
Cevap :

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 120-121-122-123-124. Sayfa Cevapları Koza Yayınları
“4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 120-121-122-123-124. Sayfa Cevapları Koza Yayınları”

4. ETKİNLİK

Soru : Şiiri okurken hissettiklerinizi aşağıdaki alana yazınız.
Cevap :

Şiiri okurken ay yıldızlı bayrağımızın bizler için ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha anlamış oldum. böyle anlamlı ve güzel bir bayrağa sahip olduğum için gurur duydum.


4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları KOZA Yayıncılık


5. ETKİNLİK


c. “Kıpkırmızı Bayrağım” şiirinde geçen pekiştirmeli kelimeleri ve hangi yöntemle oluşturulduğunu yazınız. Ardından aşağıda verilen kelimeleri de siz pekiştiriniz.
Cevap :

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 120-121-122-123-124. Sayfa Cevapları Koza Yayınları
“4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 120-121-122-123-124. Sayfa Cevapları Koza Yayınları”

4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları KOZA Yayıncılık


6. ETKİNLİK


Soru : “Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında yaptığınız araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza sununuz. Sunumunuzu yaparken sınıfa getirdiğiniz görselleri uygun yerde kullanmayı unutmayınız. Sunumunuzun ardından kendinizi aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.


Soru : Toplumlar ve ülkeler için bayrağın önemini araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.
Cevap :

Toplumlar ve ülkeler için bayrağın önemini ifade etmek gerekirse toplumların ve ülkelerin geçirmiş oldukları savaşlar ve mücadeleler bağımsızlık temsili olduğundan dolayı bayrağın bağımsızlığını temsil etmesinden dolayı bütün toplumlar ve ülkeler için bayrağın çok büyük önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Toplumlar ve ülkeler için bayrağın önemini Örnek vermek gerekirse Türk milletinin bayrağı şehit kanlarıyla ve ay yıldızla ifade edilmekte beraber bizlerin bağımsızlık için yapmış olduğumuz mücadeleleri savaşları ifade ederek kutsal ögelerimizden 1 tanesi de kan renkli ay yıldızlı bayrağımızdır.

Türk Bayrağımız dan Anlaşılacağı gibi ülkeleri temsil eden bağımsızlığı ve yapmış oldukları mücadeleleri temsil eden bütün bayraklar önem arz ederek kutsal ögelerdir.


Edindiğiniz bilgilerden hareketle “Bayrağın Bir Millet İçin Önemi” hakkında bir konuşma hazırlayınız. Konuşmanızda vurgulayacağınız bilgileri belirleyiniz. Konuşmanızı birkaç kez prova ediniz.
Cevap:

Bayraklar devletlerin, milletlerin ulusların halkının sembolü olarak tarif edilen değerlerdir. Birlik ve beraberliğini temsil eden her zaman önemli kutsal manalar ve değerler taşımıştır. Hiç bir bayrağın şekil ve renkleri rastgele meydana gelmemiştir.

Türk bayrağı ülke ve milletimizin varlığı ve bağımsızlığını temsil eder. Türk bayrağının üzerinde ki al renk şehitlerimizin kanını, üzerinde ki Hilal ve Yıldız ise İslamiyeti ve peygamber efendimizi simgeler, efsaneye göre de cephede şehit olan askerlerin kanının birikimi üzerine gökyüzünde ki Hilal ve yıldızın yansımasından Türk bayrağı oluştuğu yönündedir.


7. ETKİNLİK

Soru : Türk bayrağı konulu kısa bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız. Şiirinizi bitirdikten sonra gözden geçirerek varsa yazım ve noktalama yanlışlarınızı düzeltiniz. Şiirinizi arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap :

Ey şanlı bayrak ey şanlı sancak.

Göklerde yüzen en şanlı sancak

Engin denizler yüce dağlar koca ovalar

Bir tarih var üç kıta yedi deniz


Sonraki Derse Hazırlık


1. Geleneksel Türk müzik aletlerini araştırınız.
Cevap :

Farklı yöresel bölgelerde farklı müzik aletlerinin kullanımı Türk müziğinin çeşitliliğine neden olmuştur.

 1. Bağlama: Türk müziği denilince akla gelen ilk çalgılardan biridir. Türk kültürünün parçası olan “aşıklık geleneğinin” simgesidir. 7 teli olan bu enstrüman saz olarak da bilinir.
 2. Kabak kemane: Kökeni Orta Asya Türklerine dayanır. Bir çeşit sazdır. Tek telli ve deri kapaklı bir sazdır.
 3. Karadeniz Kemençesi: Karadeniz denilince akla gelen yaylı bir çalgıdır. İlk yaylı çalgının geliştirilmesi ile elde edilmiştir.
 4. Zurna: Nefesli bir çalgı olan zurnanın kökeni üç bin yıl öncesine kadar gitmektedir. Yüksek ses çıkardığı için genellikle davulun yanında görürüz.
 5. Davul: Gerilmiş deriye vurarak ses çıkardığımız en basit vurmalı çalgıdır. Tokmak kullanılarak çalınır. Mehter takımının vazgeçilmez parçasıdır.
 6. Def: Davula benzer şekilde kasnağa gerilmiş deriye vurarak ses elde ettiğimiz çalgı. Davuldan daha küçük ve elle çalınır. Mezopotamya’ya uzanan bir geçmişi vardır.
 7. Yaylı tambur: Değerli Türk müzisyen Cemil Bey tarafından icat edilmiştir. Türk müziğine pes bir ses kazandırmak amacıyla tamburun üzerinde yapılan değişiklikler sonucu bulunmuştur.
 8. Ud: Bilinen en eski çalgılardan biri olan ud 20. yy. da Türk müziğinde önemli bir yeri vardır.
 9. Darbuka: Elle çalınan bu çalgı iki ses verir. Düm ve tek seslerini verir. Kutlamalarda sık kullanılan bir çalgıdır.
 10. Delbek: Defe çok benzeyen bir çalgıdır.
 11. Kanun: Türk Sanat Müziğinde sık kullanılır. 24 veya 27 perdeden oluşur.

2. Sevdiğiniz türküleri defterinize yazınız. Bu türkülerin, ülkemizde hangi bölgelere ait olduğunu araştırınız.
Cevap:

 • Silifkenin yoğurdu-Mersin-Silifke
 • Drama köprüsü-Batı Trakya, Doğu Makedonya
 • Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme-Tokat yöresi
 • Mihriban-Kahramanmaraş
 • Oğlanın Adı Ömer-Yozgat
 • Gesi bağları – Kayseri
 • Mağusa limanı
 • Ah yalan dünya-Kırşehir
 • Anamın acer gelini-Gavurdağı

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Ay yıldızlı bayrağımız ve şehit kanlarıyla sulanmış olan bayrağımız sürekli olarak bütün kulvarlarda gökyüzüne birincilikle çekilmesi sonucunda saygı gösterebileceğimiz bir konudur Türk bayrağının çok önemli olduğunu ve bizler için kutsal bir öge olduğunu ifade edebiliriz Türk bayrağı sürekli olarak göklerde olması gerekir işte biz de bu nedenle üstümüze düşen görevler arasında sürekli çalışarak hemen hemen bütün alanlarda ülkemizi birincilikler getirmeli bütün alanlarda yapmış olduğumuz çalışmalar ile beraber Birlikler ve gurur verici deneyimler kazanarak Türk bayrağını bütün yarışmalarda göklere çekerek Onun saygı ve sevgi ile almamız Hayati önem taşımaktadır Ancak böyle önemli kutsal bir değerin yeri Gökler olmalıdır.

 2. Tarih boyunca Türk milletinin verdiği mücadeleler ve kazandığı zaferler sonucunda Türk bayrağı Özgürce göklerde dalgalanan maktadır. Türk bayrağı rengini şehitlerimizin kanından almaktadır. Ay yıldızlı al bayrağımız bizler için çok kıymetlidir.Türk milleti bu cennet vatanı düşmanlardan kurtaran kadar verdiği binlerce emekli mücadeleden sonra Türk bayrağını biz yeni nesillere aktarmayı başarmıştır.Bir de düşen en önemli görevlerden biri ise ülkemize gelebilecek herhangi iç ve dış tehditlere karşı tedbirli olmalı ülkemiz için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaktır.Türk milleti olarak Türk bayrağına ne kadar saygılı olduğumuzu çevremizde görebilmekteyiz. Bayrağı kesinlikle yere atılmaz daima göklerde dalgalanır ve evin en güzel köşesine asılır.Türk milletinden Türk bayrağına verdiği hürmet ve saygıyı bizler de devam ettirerek tüm dünyaya örnek olmalıyız.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.