7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-229-230-231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-229-230-231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 226-229-230-231-232-233-234-235 Sayfa Cevapları Martı Jonathan Livington

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Uçmak nasıl bir duygudur? Beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Uçmak heyecanlı bir duygudur. Ayaklarım yerden kesilince çok heyecanlanıyorum. Özgürlük duygusunu da çağrıştırmaktadır.


2. Martıların en belirgin özellikleri nelerdir?
Cevap: Güçlü bir vücuda ve uzun bacaklara sahip canlılardır. Martıların perdeli ayakları vardır ve kendi türleri arasında iletişim kurmak için çeşitli sesler ve kanat çırpışlar kullanırlar.


3. Yardım almadan başarılı olduğunuz bir işin sonunda neler hissettiniz? Anlatınız.
Cevap: Yardım almadan yaptığım işin sonunda kendimi çok güçlü ve özgüvenli hissettim. Kendime olan inancım ve güvenim arttı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen anahtar kelimeleri kavram ağacına yazınız. Sonra bu kelimelerin metinde geçtiği cümle içinde kazandığı anlamı belirleyip yazınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 226-229-230-231-232-233-234-235. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık


Yukarıdaki kelimelerin anlamlarını yazınız.
Cevap: 

Mutluluk: saadet
Özgür:  Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, koşula bağlı olmayan
Hedef: Ulaşılmak ya da elde edilmek istenen yer:
Martı: Uzun gagalı, perdeli ayakları, iri ve hantal gövdesi olan deniz kuşu.
Uçmak: Gökyüzüne yükselmek
Beceri:  Elinden iş gelme durumu, maharet
Farklılık: Farklı olma durumu, ayrımlılık
Başarı:  Başarmak eylemi ya da başarılan iş


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Dörtel Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne hangi başlıkları uygun görürsünüz? Yazınız.
Cevap: 

 • Martının Özgürlüğü
 • Öğrenmek

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayınız. Hazırladığınız soruları sınıfta arkadaşlarınızla cevaplayınız.
Cevap: 

Soru 1: Jonathan Livingston’ın diğer kuşlardan farklı amacı nedir?
Cevap: Onun amacı yemek değil uçmakmış

Soru 2: Jonathan Livingston’a göre yaşama nedenleri nedir?
Cevap: Cehaleti kırabilmesi, becerileri, yetenekleri ve zekâyı kullanarak kendini bulabilmek, kendisi olabilmek. En önemlisi, özgür olabilmesi ve uçmayı öğrenebilmesidir.

Soru 3: Karanlıkta uçabilmek için neye sahip olmak gerekir?
Cevap: Bir baykuşunki gibi gözlere, bir şahininki gibi kısa kanatlara ve uçuş haritalarına sahip olmak gerekmektedir.

Soru 4: Jonathan Livingston diğer martılar için ne söylemiştir?
Cevap: Diğer martılar başardığım şeyleri duyduklarında zevkten çılgına dönecekler diye düşünmüştür.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları Dörtel Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Jonathan Livingston’nun uçma ve öğrenme konusunda yaptıkları

Ana fikri: Başarmak için çıktığın yolda asla pes etmemeli ve her zaman hedef için çabalamalısın.

Yardımcı fikirler:

 • Kimseyi dinlemeden kendi bildiğin gibi yapmalısın.
 • Hemen pes etmemelidir.
 • Başaracağına inanmalı ve kendine güvenmelidir.

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını (olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu) belirleyip yazınız.
Cevap:

Şahıs ve varlık kadrosu: Martılar ve martı Jonathan Livingston.

Zaman ile ilgili bilgiler: Gece vakti ve güneş doğduktan sonra.

Mekan ile ilgili özellikler: Deniz kenarı, deniz ve gökyüzü. 

Olay örgüsü: Martı Jonathan’nın uçmak ve diğer martılardan farklı olmak için verdiği çaba ve başarıdır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğini yorumlayınız.
Cevap:

Yazarın olaylara bakış açısı yönünden: Yazar başarmak istenilen şeyin üzerine gidilmesi gerektiğini, bu hikaye ile anlatmıştır.

Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımlar yönünden: Martılar hakkında ve yaptığı hız denemeleri nesnel bilgilerdir. Yazar öznel yorumlarını Jonathan’nın dilinden yapmıştır.

Örnek ve ayrıntılar yönünden: Diğer martılardan örnek vererek ve Jonathan’nın hareketlerinde betimleme yaparak ayrıntıya yer vermiştir.


7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılmıştır? Yazınız.
Cevap:

Anlatım Biçimleri: 

 • Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım.

Düşünceyi Geliştirme Yolları: 

 • Sayısal verilerden yararlanma, benzetme. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Dörtel Yayıncılık

8. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde hangi söz sanatlarından (kişileştirme, konuşturma, tezat, mübalağa) yararlanılmıştır? Metinden örnekler vererek yazınız.
Cevap:

Kişileştirme: Rüzgârı yarabilmek için gözlerini kıstı, mutluydu
Sürü içinde sıradan bir martı olmaya karar vermek,

Konuşturma: Diğer martılar başardığım şeyleri duyduklarında zevkten çılgına dönecekler
İşte yanıt bu! Of be ne aptalım. İhtiyacım olan tek şey, ufacık kanatlar. Yapmam gereken, kanatlarımı                       
gövdeme yapıştırmak ve sadece kanat uçlarımla uçmak. Kısa kanatlar

Tezat: Verdiği sözden dönmek onu yine kendisi yapmıştı ve kendisini hiç de suçlu hissetmiyordu.
Bu tür sözleri ancak sıradanlığı onaylayan martılar verir. Farklı olmayı öğrenmiş birinin ise böyle sözler                    vermeye ihtiyacı yoktur. 

Mübalağa: Yüz fite indiğinde heybetli bir rüzgâr kanat uçlarını tok bir sesle titretiyordu.
Rüzgar başının üstünde bir canavar gibi uğulduyordu. 


9. ETKİNLİK

a. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri yapı yönünden (basit, türemiş, birleşik) inceleyiniz. Tespitlerinizi altlarına yazınız.
Cevap:

Martılar karanlıkta uçamaz.
→ Uçamaz: Birleşik fiil

Kontrollü bir uçuşta saatte yüz kırk mil hız yapmıştı.
→ Yapmıştı: Basit fiil

Biraz önce alınan karar unutulmuş, rüzgârla birlikte hızla savrulup gitmişti. Verdiği sözden
→ Gitmişti: Basit fiil, Savrulup gitmişti: Birleşik fiil

dönmek onu yine kendisi yapmıştı ve kendisini hiç de suçlu hissetmiyordu.
→ Yapmıştı: Basit fiil, Hissetmiyordu: Birleşik fiil

O, gözlerini kapatmaktan başka bir şey yapamadı.
→ Yapamadı: Birleşik fiil

Martı sürüsünün tam ortasına dalıverdi.
→ Dalıverdi: Birleşik fiil


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları Dörtel Yayıncılık

b. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları tespit ediniz. Bu zarfların cümlenin anlamına nasıl etki ettiklerini açıklayınız.
Cevap:

O, korkuyu yenmenin gururuyla, haz alarak yaşıyordu.
→ Haz alarak: Durum anlamı.

Dimdik aşağı doğru, saatte iki yüz kırk mil hızla uçuyordu.
→ Dimdik: Durum anlamı, Saatte iki yüz kırk mil hızla: Durum anlamı.

Jonathan, günbatımına kadar sürekli uçtu.
→ Günbatımına kadar: Zaman anlamı, Sürekli: Durum anlamı

Yorgunluktan perişan bir hâldeydi ama yine de bir takla atarak inişe geçti ve bir tüy gibi süzülerek
keyifle kumsala indi.
→ Yorgunluktan: Sebep anlamı, Bir takla atarak: Durum anlamı, Yine: Yineleme anlamı, Bir tüy gibi süzülerek: Durum anlamı.

Martı sürüsünün tam ortasına hızlıca dalıverdi.
→ Hızlıca: Durum anlamı


10. ETKİNLİK

Tek başınıza karar verip, araştırıp uyguladığınız ve başarılı olduğunuz bir konuyu, projeyi, buluşu anlatan, tanıtan yazı yazınız. Yazınıza bir başlık koymayı unutmayınız.
Cevap: FURKAN YAPACAK


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları Dörtel Yayıncılık

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Günlük hayatınızda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz? Listeleyiniz.
Cevap: 

 • Telefon
 • Bilgisayar
 • Tablet
 • Televizyon

Bisiklet sürmeyi seviyor musunuz? Bisiklete binince neler hissediyorsunuz? Konuşmak için hazırlık yapınız.
Cevap: Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bisiklete binince kendimi yolların üzerinde uçuyormuşum gibi hissediyorum. Rüzgar yüzüme çarpında çok iyi geliyor ve sağlığımız içinde bisiklet sürmek çok iyidir.


Teknolojik bir ürünün tarihî gelişimini araştırınız.
Cevap:

Cep telefonları, 1970’lerin sonlarında yaygınlaşmaya başladı. O dönemde, taşınabilir bir telefon mümkün olabileceğini keşfeden birçok araştırmacı ve mühendis vardı. Ancak, ilk kez cep telefonu 1983 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürüldü. Motorola’nın DynaTAC adlı modeli, sadece konuşma özelliğine sahipti ama çok ağır ve büyüktü.

1990’ların başında, cep telefonlarının tasarımları daha küçük ve taşınabilir hale geldi. Ayrıca, mesajlaşmanın eklenmesi cep telefonlarının daha çok kullanılmasını sağladı.

2000’lerin başında, telefonlarıyla internete bağlanabiliyor, video ve fotoğraf çekebiliyordu.

2010’ların ortalarına gelindiğinde, akıllı telefonlar gelişti. Bu telefonlar dokunmatik ekranlara, oyunlara ve daha gelişmiş özelliklere sahip oldu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.