8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225-226-229-230-231-232-233. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225-226-229-230-231-232-233. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 225-226-229-230-231-232-233. Sayfa Cevapları Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225 Cevapları ATA Yayıncılık

Ünitede Cevap Bulacağım Sorular

Yıldırım ve şimşek olayları nasıl meydana gelir?
Cevap: Bulutlarda bulunan (+) ve (-) elektriklerin boşaltılmasıyla şimşek ve yıldırım meydana gelir. 


Plastik kaydıraktan kayan çocuğun saçları neden dikleşir?
Cevap: Çocuk kaydıraktan kayarken statik elektrik ile dolar. Bu nedenle saçları dikleşir. 


Elektrik enerjisi başka enerjilere nasıl dönüşür?
Cevap: Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşürken klima, elektrikli soba kullanılır. Soğutma enerjisine dönüşürken pervane, buzdolabı gibi araçlar kullanılır. 


Hidroelektrik santralinde elektrik nasıl üretiliyor olabilir?
Cevap: Hidroelektrik santralinde elektrik, suyun akma kuvvetiyle türbinler döner ve enerji ortaya çıkar. Bu enerji de depolanır. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 226 Cevapları ATA Yayıncılık

1. Bölüm: Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

Peki amber taşının kumaşa sürtüldüğünde çok daha hafif maddeleri çekmesinin sebebi ne olabilir? Arkadaşlarımızla tartışalım.
Cevap: Amber taşı kumaşa sürtünmesiyle kinetik enerji oluşur. Bu nedenle hafif maddeleri çekebilir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 229 Cevapları ATA Yayıncılık

Sonuçları Yorumlayalım

● Deneyin 2. basamağında çubuklar birbirini çekti mi?
Cevap: Çubuklar birbirini çekti. 


● Deneyin 3. basamağında ebonit çubuklar birbirini nasıl etkiledi?
Cevap: Ebonit çubuklar birbirini itti. 


● Deneyin 4. basamağında çubuklar birbirini nasıl etkiledi?
Cevap: Cam çubuk ipek kumaşa sürtünme sonucu birbirlerini çekti.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları ATA Yayıncılık

Sonuçları Yorumlayalım

● Başlangıçta kırmızı balonu kâğıt parçalarına yaklaştırdığımızda kâğıt parçalarını çekti mi? Neden?
Cevap: Kırmızı balonu kağıt parçalarına yaklaştırdığımızda kağıtları çekmedi. Çünkü elektrikli yüklü değildir. 


● Mavi balon nasıl elektriklenmiştir?
Cevap: Mavi balon negatif elektriklenmiştir. 


● Mavi balon, kırmızı balonu nasıl elektriklemiştir?
Cevap: Mavi balon, kırmızı balonu pozitif elektriklemiştir. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 231 Cevapları ATA Yayıncılık

Sonuçları Yorumlayalım

● Ebonit çubuğun topu çekmesinin nedeni ne olabilir?
Cevap: Ebonit çubuğu sürtünme ile negatif yüklü olur. Topta pozitif yüklüdür. Zıt elektronlara sahip oldukları için de birbirlerini çekerler. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 232 Cevapları ATA Yayıncılık

1. Bölüm Sonu Soruları

A. Başlangıçta (+) ve (-) yük sayısı eşit olan Şekil I’deki A cismine Şekil II’deki gibi negatif yüklü bir B cismi yaklaştırılıyor. A cisminin yük dağılımının nasıl olacağını şekil üzerinde çizerek gösterelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225-226-229-230-231-232-233. Cevapları ATA Yayıncılık


B. Yaşar ebonit çubuğu yün kumaşa Görsel 1’deki gibi sürtüyor. Daha sonra çubuğu başlangıçta nötr olan balona Görsel 2’deki gibi dokunduruyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225-226-229-230-231-232-233. Cevapları ATA Yayıncılık

Yaşar’ın yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazalım.
Cevap:

1 (Y) Görsel 1’de ebonit çubuk dokunma ile elektriklenmiştir.
2 (D) Görsel 1’de yün kumaşta (+) yük fazlalığı olur.
3 (D) Görsel 2’de balon son durumda ebonit çubuk ile aynı yükle yüklenir.

4 (D) Görsel 2’de balon dokunma ile elektriklenmiştir.
5 (Y) Görsel 1’de yün kumaştan ebonit çubuğa (+) yük geçişi olur.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Elektrikle yüklü özdeş küreler şekillerde denge halindedir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225-226-229-230-231-232-233. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre,
I. K ve L aynı cins yük ile yüklüdür.
II. L ve M farklı cins yükle yüklüdür.
III. K ve M yan yana gelirse birbirine çekme kuvveti uygular.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III


2. Elektriklenme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Etki ile elektriklenmede elektriklenen cisimlerin her ikisi de aynı cins yükle yüklenir. 


3. Eda yün kumaşa sürttüğü balonu akan suya tuttuğunda suyun görseldeki gibi hareket ettiğini gözlemliyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 225-226-229-230-231-232-233. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre,
I. Balon, yün kumaşa sürtüldüğünde elektriklenmiştir.
II. Balon ile yün kumaş aynı cins elektrikle yüklenmiştir.
III. Kumaşa sürtülen balon, suyu etki ile elektriklediğinden suyu çekmiştir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C) I ve III


4. “Aynı cins yükler birbirini iter.” hipotezini test etmek isteyen bir öğrenci aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapmalıdır?
Cevap: B) İki ebonit çubuğu yün kumaşa sürtüp çubukları yaklaştırmalıdır. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.