8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-135-137-138. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-135-137-138. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 133-135-137-138. Sayfa Cevapları Asit ve Bazlar

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları ATA Yayıncılık

Ç. Asit ve Bazların Madde Üzerindeki Etkileri

Sonuçları Yorumlayalım

● Sodyum hidroksit ve hidroklorik asitin maddeler üzerinde nasıl bir etkisi oldu?
Cevap: Sodyum hidroksit reaksiyona girerek maddelerin bazik özelliklerini arttırdı. Hidroklorik asidik çözeltiyle etkileşime girerek maddelerin asidik özelliklerini arttırdı. 


● Asit ve bazların maddeler üzerinde etkileri aynı mı?
Cevap: Asit ve bazların maddeler üzerinde etkileri aynı değildir. İkisi de maddelerin kendilerine benzeyen özelliğini arttırır. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları ATA Yayıncılık

Beyin Fırtınası

Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik neler yapılabilir? Düşünelim. Çözüm önerilerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Arkadaşlarımızın çözüm önerilerini tahtaya yazalım.
Cevap: Asit yağmurlarını durdurmak için öncelikle, enerji üretiminde ve sanayi faaliyetlerinde kullanılan fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak, karbon salınımını azaltarak asit yağmurlarının oluşumunu engelleyebilir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları ATA Yayıncılık

4. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
Cevap:

1. (Y) Bazların tatları ekşidir.
2. (D) Portakal suyunun pH değeri 7’den küçüktür.

3. (D) Asit yağmurları tarihî yapılara zarar verir.
4. (D) Asitler, metallerle tepkimeye girdiğinde gaz çıkışı görülür.

5. (Y) Tuz ruhu (HCl) kuvvetli bir bazdır.
6. (D) Maddelerin asit mi, baz mı olduğunu anlamak için belirteç kullanılır.

7. (Y) Bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez.
8. (D) Bazlar, sulu çözeltilerine OH– iyonu verir.
9. (Y) pH’si 11 olan bir madde, mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızı yapar.
10. (D) Kırmızı lahana suyu doğal asit baz ayıracıdır


B. Aşağıdaki asit ve bazların sistematik adları ile yaygın adlarını eşleştirelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-135-137-138. Cevapları ATA Yayıncılık


C. Aşağıdaki kutularda pH dereceleri verilmiş olan maddelerin asit mi, yoksa baz mı olduğunu verilen boşluklara yazalım.
Cevap:

a) pH: 3,1 → asit
b) pH: 7,6 → baz
c) pH: 8,9 → baz
ç) pH: 1,3 → asit
d) pH: 11,3 → baz


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 138 Cevapları ATA Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 

1.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-135-137-138. Cevapları ATA Yayıncılık

Numaralı maddelerin asit ve bazik özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.  /  Sulu çözeltilerine OH– iyonu verir.


2. Aşağıda üç ayrı kapta sırasıyla NH3, HNO3 ve NaCI’nin sulu çözeltileri bulunmaktadır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-135-137-138. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) III. kaptaki NaCI, asit ve bazın tepkimesi sonucu oluşmuştur. 


3. Hasan, yaptığı doğal asit baz belirtecinin asitlerde pembe bazlarda ise sarı renk aldığını belirliyor. Hasan daha sonra hazırladığı belirteci aşağıdaki grafikte pH değerleri verilmiş olan K, L, M ve N çözeltilerine ekliyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-135-137-138. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre K, L, M ve N çözeltilerinin aldığı renkler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Cevap: D) Pembe –  Sarı – Pembe – Sarı 


4. Aşağıda kimyasal maddelerle ilgili bazı uyarı sembolleri verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 133-135-137-138. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre, 1 ve 2. sembolün anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: A) Yanıcı madde /  Zehirli madde 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.