8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-124-125-126. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-124-125-126. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 122-124-125-126. Sayfa Cevapları Kimyasal Tepkimeler

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122 Cevapları ATA Yayıncılık

3. Bölüm: Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal değişimler esnasında maddenin yapısındaki atomlar arası bağların kopup yeni bağlar oluştuğunu hatırlayalım. Peki, atomlar arası bağların kopup yeni bağların oluşması nasıl gerçekleşir? Tahmin edelim.
Cevap: İki maddenin birbirleri ile karışması  ve etkileşime girmesi sonucu oluşum gerçekleşir. 


Sonuçları Yorumlayalım

● Görsel 1 ve Görsel 3’teki modellerden hangisi element molekülüne, hangisi bileşik molekülüne aittir? Neden?
Cevap: 1. Görsel element molekülüne, 3. görsel bileşik molekülüne aittir. 


● Görsel 2 ve Görsel 4’teki tartımlarda ulaşılan sonuçlar arasında fark olmaması nasıl açıklanır?
Cevap: Tartımlarda fark olmasının nedeni zeytinler kimyasal bir değişim geçirmemesi ve reaksiyona girilmemesidir. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Kimyasal tepkimeye giren K ve L maddelerinin tamamı kullanılarak M ve N maddeleri oluşuyor.

Buna göre K, L, M ve N maddelerinin kütle-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-124-125-126. Cevapları ATA Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları ATA Yayıncılık

3. Bölüm Sonu Soruları

A. Semra bir kimyasal tepkimeyi kırmızı, mavi ve gri renkli oyun hamurlarını kullanarak hazırladığı taneciklerle modelliyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-124-125-126. Cevapları ATA Yayıncılık

Semra’nın hazırladığı modelde kullandığı taneciklerin sayısını aşağıda boş bırakılan yerlere yazalım.
Cevap: 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-124-125-126. Cevapları ATA Yayıncılık


B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu izleyerek doğru çıkışa ulaşalım.
Cevap: 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-124-125-126. Cevapları ATA Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıda bir kimyasal tepkime modeli verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-124-125-126. Cevapları ATA Yayıncılık

Bu tepkimeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Tepkimede atom cinsi değişmiştir. 


2. Aşağıda, doğada gerçekleşen iki farklı olay tanecik modeli ile gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-124-125-126. Cevapları ATA Yayıncılık

Verilen olaylar ile ilgili olarak,
I. K olayında iki çeşit madde tepkimeye girmiştir.
II. L olayında maddenin sadece dış görünüşü değişmiştir.
III. L olayında molekül sayısı azalmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: A) Yalnız I


3. Sevim içinde bakır tel olan erlenmeyere sülfirik asidi döküp erlenmeyerin ağzına bir balon geçiriyor. Bir süre sonra erlenmeyerin ağzındaki balonun şiştiğini gözlemliyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-124-125-126. Cevapları ATA Yayıncılık

Sevim’in deneyiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: D) Balonun şişmesini sağlayan maddenin kimyasal yapısı, bakır ve sülfirik asitle aynıdır


4. Bir kimyasal tepkimeye ait tanecik modeli aşağıdaki gibidir. Tanecik modelinde eksik olan kısım soru işareti ile gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 122-124-125-126. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre, verilen modelde “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse model doğru şekilde tamamlanmış olur?
Cevap: C)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.