7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 236-238-239-240. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 236-238-239-240. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 236-238-239-240 Sayfa Cevapları Teknolojinin Yarattığı Bisiklet

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Günlük hayatınızda hangi teknolojik ürünleri kullanıyorsunuz? Bu araçlar size ne tür kolaylıklar sağlıyor?
Cevap: Telefon, televizyon, bilgisayar ve tablet kullanıyorum. Bu araçlar bulmam gereken bilgileri, iletişim kurmamı sağlamaktadırlar.


2. Teknolojik bir ürünün tarihî gelişimi ile ilgili yaptığınız araştırma sonuçlarını arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap:

Cep telefonları, 1970’lerin sonlarında yaygınlaşmaya başladı. O dönemde, taşınabilir bir telefon mümkün olabileceğini keşfeden birçok araştırmacı ve mühendis vardı. Ancak, ilk kez cep telefonu 1983 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürüldü. Motorola’nın DynaTAC adlı modeli, sadece konuşma özelliğine sahipti ama çok ağır ve büyüktü.

1990’ların başında, cep telefonlarının tasarımları daha küçük ve taşınabilir hale geldi. Ayrıca, mesajlaşmanın eklenmesi cep telefonlarının daha çok kullanılmasını sağladı.

2000’lerin başında, telefonlarıyla internete bağlanabiliyor, video ve fotoğraf çekebiliyordu.

2010’ların ortalarına gelindiğinde, akıllı telefonlar gelişti. Bu telefonlar dokunmatik ekranlara, oyunlara ve daha gelişmiş özelliklere sahip oldu.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki soru kelimelerini kullanarak metnin içeriğine yönelik sorular oluşturunuz. Sorularınızı sınıfta arkadaşlarınızla cevaplayınız.
Cevap: 

Kim?: 50 kara mili denemeyi kim yapmıştır?
Cevap: Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesinde mühendislik öğrenimi gören bir grup öğrenci yapmıştır.

Nerede?: Çita adlı bisiklet ile dünya rekoru nerede kırılmıştır?
Cevap: Kolorado Çölü’ndeki bir sürat pistinde dünya rekoru kırılmıştır.

Ne zaman?: Mike Burrows, rüzgâr Çitası tasarlama işini ne zaman vermiştir?
Cevap: 1982 yılında vermiştir.

Niçin?: Niçin bisiklet için bu kadar araştırma yapılmıştır?
Cevap: Bisikletin, insan gücüyle çalışabilen en basit makine olması ve yapılan iş oranında az enerji harcamasından dolayı araştırılmıştır.

Nasıl?: Üretici firma bisikleti üretirken nasıl bir yapı geliştirmiştir?
Cevap: Formula yarış arabalarının rüzgârı yaran gövdelerine benzeyen 4.5 poundluk basık bir yapı geliştirdi. Monokok gövdeyi çok yönlü karbon-fiberden oluşan dayanıklı plastik benzeri kompozit malzemeden üretti


2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen altını çizdiğiniz, anlamını bilemediğiniz kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız.
Cevap: 

Ekolojik: Çevrebilimsel

Gidon: Yönelteç

Prototip: İlkörnek

Kompozit: En az iki farklı malzemenin birleşmesiyle oluşan malzeme. 

Aerodinamik: Hareket halindeki cisme havanın yarattığı etkiyi inceleyen alan. 


3. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili zarfların cümleye kattığı anlamları yanlarına yazınız.
Cevap: 

Teknolojik buluşlar, bisiklet maceracılarının da ufuklarını genişletmekte geç kalmadı. 
→ Zaman anlamı katmıştır.

Hiç kirlilik yapmayan bu makinelerin daha da fazla incelenmesi gereğini doğurdu.
→ Miktar anlamı katmıştır.

… firması, bisikletin ana gövdesinde karbon-fiberden olmayan plastik malzemeyi niçin kullanmıştır?
→ Soru anlamı katmıştır.

Teknoloji geliştikçe bisiklet dünyasındaki gelişmeler de daha ileri gidecektir.
→ Yer-yön anlamı katmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları Dörtel Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Okuduğunuz metnin konusu nedir?
Cevap: Metnin konusu bisikletin tarihi gelişimidir.


b. Okuduğunuz metinde hangi yardımcı fikirlere yer verilmiştir?
Cevap: 

  • Bisikletin, insan gücüyle çalışabilen en basit makine olması ve yapılan iş oranında az enerji harcamasıydı elbette
  • Son yıllarda özellikle fosil kaynaklı yakıtların çevre konusunda ortaya çıkardığı ekolojik sorunlar, hemen hiç kirlilik yapmayan bu makinelerin daha da fazla incelenmesi gereğini doğurdu.
  • Hedef, çok daha az enerji harcayarak uzun mesafeler kastetmekten başlayıp uçan hatta suda giden bisiklet benzeri araçların yapılmasıydı.

c. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?
Cevap: Gelişen teknoloji sayesinde bisiklet de bu ilerlemeden faydalanmış ve gelişmiştir.


5. ETKİNLİK

Bisiklete binmeyi seviyor musunuz? Bisiklete binince neler hissediyorsunuz? Bu sorulara cevap olacak bir konuşma yapınız. Konuşurken yaratıcı konuşma yönteminden yararlanınız. Kelimeleri anlamına uygun kullanmaya, beden dilini etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap: Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Bisiklete binince kendimi yolların üzerinde uçuyormuşum gibi hissediyorum. Rüzgar yüzüme çarpında çok iyi geliyor ve sağlığımız içinde bisiklet sürmek çok iyidir.


6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerdeki ek fiiller hangi işlevlerde kullanılmıştır? Altlarına yazınız.
Cevap: 

Bisikletin, insan gücüyle çalışabilen en basit makine olmasıdır.
→ İsmi yüklem yapmıştır.

Rüzgâr Çitası, sürücüyü, yüksek aerodinamik verim elde edecek bir pozisyonda kullanmaya
zorlayan bir tasarımdı.
→ İsmi yüklem yapmıştır. 

Rüzgâr Çitası’nın Boardman’ın vücuduna ve sürüş tarzına göre tasarlanması, rüzgâra karşı
sürüklenmeyi büyük ölçüde azaltmıştı.
→ Birleşik zamanlı fiil. (Duyulan geçmiş zaman)

Hızı saatte 30 kara mili artırmak ise yüksek mühendislik ve teknoloji işidir.
→ İsmi yüklem yapmıştır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları Dörtel Yayıncılık

b. Ek fiilin “-di”li geçmiş, “-miş”li geçmiş, şart ve geniş zaman biçimleriyle cümleler oluşturup yazınız.
Cevap: 

Ek fiilin di’li geçmiş zaman: Ben geldikten sonra eve gelmemeliydi.

Ek fiilin miş’li geçmiş zaman: Doğru yapılan sorular yanlış cevaplar olunca silinecekmiş.

Ek fiilin şartı: Eğer çok uzaksa gitmeyelim.

Ek fiilin geniş zamanı: Sen yok desen de o gider.


7. ETKİNLİK

Gözlemlediğiniz bir teknoloji ürününü tanıtan bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:

Bir evdeki en temel eşyalardan biri hiç şüphesiz ütüdür. Kırışık ve buruşmuş kıyafetleri pürüzsüz hale getirmek için tasarlanan bu pratik cihaz, günlük yaşantımızda büyük bir öneme sahiptir. Ütü sayesinde, herhangi bir kıyafeti eski halinden canlı haline getirebiliriz.

Buharlı ütüler, son derece etkili olmaları gibi kullanmakta çok basittir. Buharlı ütüler, gücünü içine konulan suyu ısıtarak buhar oluşturmasından alır ve buharın kumaşa vurmasıyla kırışıklıkları ortadan kalkar.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Okumanın önemini vurgulayan özdeyişler ve atasözleri derleyiniz.
Cevap:

  • Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. L. Annaeus Seneca
  • Okuma, yazma bilmeden akıl sağlam olmaz.
  • Kitap okumak, akı sarmak gibidir.

Kütüphanelerin toplum hayatındaki önemini araştırınız.
Cevap: Kütüphaneler toplum hayatında kolay bilgi edinilmesi ve gerekli bütün bilgilerin cevabı için oldukça önemlidir. Kütüphaneler kitap okumak, ders çalışabilmek için sakin ve sessiz ortamlara sahiptirler. Kitaplar, yayınlar, çevrimiçi kaynaklar ve diğer materyaller aracılığıyla çeşitli konular hakkında bilgi edinme şansı sunarlar. Kütüphaneler öğrencilere ve araştırmacılara eğitim konusunda yardımcı olur.


Kütüphanelerden kimler yararlanır? Araştırınız.
Cevap: Kütüphanelerden herkes yararlanabilir. Küçük büyük her yaşta insan kütüphanelerden yararlanabilirler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.