7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131-133-134-135-136 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131-133-134-135-136 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 131-133-134-135-136 . Sayfa Cevapları Vatandaşlık Görevleri

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Hak” ve “görev” kavramları sizde neyi çağrıştırıyor? Açıklayınız.
Cevap: Hak ve görev kavramları bana adalet ve eşitliği çağrıştırıyor. 

2. Bir vatandaş olarak görev ve haklarınızı biliyor musunuz? Bunları nasıl öğrendiniz?
Cevap: Bir vatandaş olarak görev ve haklarımı biliyorum. Bunlar; seçme ve seçilme, eğitim görme, vatandaş olma
gibi haklarımız vardır. Haklarımızı büyüklerimizden, ders kitaplarından öğrendim. 

3. Her Türk vatandaşı istediği zaman muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçilebilir mi? İnsanların, bu tür isteklerini hak veya görev olarak değerlendirebilir miyiz? Nasıl?
Cevap: 18 yaşını geçen her Türk vatandaşı muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçilebilir.  Bu istekler hak ve görev olarak değerlendirebiliriz. Çünkü seçme ve seçilme hakkımız olduğu için aday olabiliriz. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 133 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metni oluşturan anahtar kelimeleri belirleyip yazınız. Sonra bu kelimeleri metindeki anlamına uygun biçimde cümlelerde kullanınız
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131-133-134-135-136 Cevapları Dörtel Yayıncılık

  1. Tam ve sağ doğum ile hak ehliyeti kazanırız. 
  2. Görev ve sorumluluklarımızı her zaman yerine getirmeliyiz
  3. Demokrasi toplumda eşitliği ve adaleti sağlar
  4. Seçme ve seçilme hakkı ile bizlerde muhtar, belediye başkanı, milletvekili seçilebiliriz
  5. Vergi bizlerin yerine getirmesi gereken sorumluluklardan biridir. 
  6. Meclis’te bugün gündemdeki konulara değinildi.
  7. Askerlik her Türk erkek gençlerin yapmasını gereken görevlerden biridir. 

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra sözlüklerinizden bulup yazınız. Tahminlerinizle sözlük anlamlarını karşılaştırınız
Cevap: 

Kelime ve kelime grupları: hak
Tahminim: Ödül
Sözlük anlamları: Adalet hukuka  uygunluk 

Kelime ve kelime grupları: görev
Tahminim: sorumluluk
Sözlük anlamları: Bir nesne veya kişinin yaptığı iş

Kelime ve kelime grupları: seçmen
Tahminim: Yönetecek kişiyi seçen kişiler. 
Sözlük anlamları: Seçimde oy verme hakkı olan kişi

Kelime ve kelime grupları: kamu hizmeti
Tahminim: Devletin insanlara yaptığı hizmet
Sözlük anlamları: Devletin, halkın gereksinimlerini karşılamak için topladığı vergilerle yaptığı hizmet. 

Kelime ve kelime grupları: kanun
Tahminim: Uyulması zorunlu yazılı kurallara denir. 
Sözlük anlamları: Kural, yasa

Kelime ve kelime grupları: irade
Tahminim: dilek
Sözlük anlamları: istek, dilek

Kelime ve kelime grupları: asker ocağı
Tahminim: askerlerin görev dışında bulunduğu yer
Sözlük anlamları: Askerlik görevlerinin yapıldığı hizmet yerleri.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 134 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlatılanları kendi cümlelerinizle özetleyiniz.
Cevap: Devlet, yasa ve kanunları insanlar için düzenleyip sunar. Devlet tarafından konulmuş olunan bu kanunlara uyulmak zorunludur. Kanunlar, hak ve görevleri de beraberinde getirir. Bireyler haklarını bilerek yaşamlı ancak görevlerini de aksatmamalıdır. Çevresiyle uyumlu olacak şekilde sorumluluklarını yerine getirmelidir.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Okuduğunuz metnin konusu nedir?
Cevap: Okuduğum metnin konusu bireylerin devlete karşı olan sorumlulukları ve görevleri hakkında bilgidir. 

2. Metinde sözü edilen vatandaşlık görevleri nelerdir?
Cevap:

  • Seçme ve seçilme görevi
  • Vergi verme görevi
  • Askerlik görevi

3. Her vatandaş bu görevleri neden isteyerek yapmalıdır?
Cevap: Görevler toplumdaki düzeni sağlar, refah ortamı oluşturur. Bireyler bu görevleri isteyerek yapmalı ve daha iyiyi amaçlamalıdır. 

4. Şu anda bir vatandaş olarak hangi görevi yerine getirebiliyorsunuz? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: 18 yaşımda olmadığım için birçok vatandaşlık görevimi yerine getiremiyorum. Eğitimimi devam ettirip ileride daha iyi yerlere gelip devletime iyi yerlerde hizmet etmek istiyorum. 

5. Vatandaş olarak herkes vergi vermek zorunda mıdır? Neden?
Cevap: Gelir kazanan, alışveriş yapan her vatandaş,  vergi vermek zorundadır. Vergiler bizlere hizmet edilmesi için toplanan gelirlerdir. Bundan dolayı iyi hizmet almak istiyorsak vergi vermek zorundayız. 

6. Her Türk vatandaşı seçimlerde istediği kişiye oy verebilir mi? Bu da bir vatandaşlık hakkı mıdır?
Cevap: Seçme ve seçilme hakkımız olduğu için her seçimde istediğimiz kişiye oy verebiliriz. Bu hakkımız bize sağ ve tam doğduğumuz andan itibaren 18 yaşımızı doldurduktan sonra verilir. 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 135 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikri ve yardımcı fikirleri aşağıda verilmiştir. Ana fikrin yanına “AF”, yardımcı fikirlerin yanına “YF” yazınız.
Cevap:

[YF] Toplumu oluşturan her vatandaşın seçme ve seçilme hakkı vardır.
[YF] Demokrasiye inanan toplumlarda her birey kanunlar karşısında eşit haklara sahiptir. [AF] Her vatandaşın yaşadığı toplum içinde yerine getireceği sorumlulukları ve kullanacağı hakları vardır.
[YF] Demokratik toplumlarda her birey elde ettiği gelir oranında vergi verir.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimeler, cümleyi hangi yönden etkilemiştir? Altlarına yazınız.
Cevap:

İyi bir vatandaş vergisini zorlanmadan yatırmalıdır.
Cevap: Cümle durum bakımından etkilenmiştir.

Türk milleti bağımsızlığını binlerce yıl korumuştur.
Cevap: Cümle zaman bakımından etkilenmiştir.

İçeri girince herkes ona baktı.
Cevap: Cümle yer-yön bakımından etkilenmiştir.

Vergi olarak ödenen paralar, bize hizmet ve iyilik olarak geri dönüyor.
Cevap: Cümle yer-yön bakımından etkilnemişti.

İyi bir vatandaş vergi borcunu vaktinde öder.
Cevap: Cümle zaman bakımından etkilenmiştir.

Herkes kanun hükümlerine niçin uymalıdır?
Cevap: Cümle soru bakımından etkilenmiştir.

Ben de fazla çalıştım bu sınava.
Cevap: Cümle miktar bakımından etkilenmiştir.

Az kazanan az verir, çok kazanan çok verir vergiyi.
Cevap: Cümle miktar bakımından etkilenmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Vatandaşlık görevleriyle ilgili getirdiğiniz görselleri arkadaşlarınıza gösteriniz. Arkadaşlarınızdan, görsellerle ilgili hazırlıksız konuşmalarını isteyiniz. Konuşmalarınızı; yaratıcı, eleştirel, tartışmacı konuşma yöntemlerinden yararlanarak kelimeleri anlamlarına uygun biçimde, beden dilini etkili bir şekilde kullanarak sununuz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 131-133-134-135-136 Cevapları Dörtel Yayıncılık


8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen ek fiil almış kelimeleri bulup altını çiziniz
Cevap:

Hak olan yerde mutlaka görev de vardır.
Memleket işlerinden hepimiz derece derece sorumluyuz.
Asker ocağı herkes için okul gibiydi.
Devlet memurlarına bizim yardımcı olmamız vatandaşlık görevimizse vatandaşlarına dürüst ve anlayışlı davranmaları da onların asıl görevidir.


9. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki cümleleri cümlenin anlamına uygun olarak tamamlayınız
Cevap:

Toplum içinde yaşayan bir kimsenin vicdanına ve kanunlara göre yapmak zorunda olduğu işlere __görev__ denir.
Seçim yolu ile vatandaş memleket __yönetimine__ katılır.
İyi bir vatandaş __vergi__ borcunu vaktinde öder.
20 yaşına giren bütün genç erkekler __askere__ giderler.
Yurdumuzda kanun yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi __TBMM__’dedir.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin?
Cevap: Bir arkadaşımın sorumluluğuna kefil oldum. Arkadaşım görev ve sorumluluklarını yerine getiren bir birey olduğu için bende ona güvenip kefil oldum. 

Çevrenizde çocuk yaşta çalışmak zorunda olan tanıdık kişiler var mı? Araştırınız.
Cevap: Evet çevremde gördüğüm kişiler var. Sabah okula giden mahallemdeki bir ailenin çocuğu akşam babası ile işe gitmektedir. 

“Çocuk Hakları Sözleşmesi”ni araştırıp sınıfa getiriniz
Cevap: Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların korunması ve haklarının gözetilmesi amacıyla bugüne kadar hazırlanmış en önemli uluslararası bir sözleşmedir. Bu sözleşme, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olup dünya genelinde 196 ülkenin imzasıyla, tamamında uygulanmaktadır. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların sağlık, eğitim, korunma, katılım ve yaşama hakkı gibi birçok alanda haklarını koruma altına almıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.