7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 241-242-243. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 241-242-243. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 241-242-243 Sayfa Cevapları Kütüphanelerden Geçer

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kütüphanelerden kimler yararlanır?
Cevap: Kütüphanelerden herkes yararlanabilir. Küçük büyük her yaşta insan kütüphanelerden yararlanabilirler.


2. Okumanın önemini anlatan özdeyişler, atasözleri söyleyip anlamları üzerinde konuşunuz.
Cevap:

  • Kitapsız yaşamak; kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. L. Annaeus Seneca
  • Okuma, yazma bilmeden akıl sağlam olmaz.
  • Kitap okumak, akı sarmak gibidir.

3. Kütüphanelerde nasıl davranmalıyız? Beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Kütüphanelerde kitap okuyanlara saygı duyarak sessiz durmalıyız. Temiz tutmalıyız ve dağıtmamalıyız.


4. Kütüphanelerin olmaması insanları nasıl etkiler? Tartışınız.
Cevap: Kütüphanelerin olmaması insanları olumsuz etkilerdi. Eski kitapları bulmakta zorlanırdık. Okuma alanları olmaz ve okuma sayıları düşerdi.


1. ETKİNLİK

Okuduğunuz “Kütüphanelerden Geçer” adlı metni dil ve anlatım ile içerik yönünden değerlendiriniz.
Cevap:

Dil ve anlatım yönünden: Sade ve akıcı bir dil kullanılmıştır. Açıklayıcı bir anlatım vardır.
İçerik yönünden: Kütüphanelerin insanlar için önemi ve her şeyin kütüphanelerden geçtiğini anlatmıştır.


2. ETKİNLİK

“Kütüphanelerden Geçer” adlı metin sizde hangi duyguları uyandırdı? Yazınız.
Cevap: Ben de sevgi ve mutluluk duygularını uyandırdı. Kütüphaneleri çok severim.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Metindeki anahtar kelimeleri bulup yazınız.
Cevap: 

  • Kalkınma
  • Uygarlık
  • Yazar
  • Kitap
  • Ticaret
  • Gelişim
  • Girişim

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız (Soruları cevaplamadan önce metni tekrar dinleyiniz.).

1. Şaire göre bir ülkenin kalkınması neye bağlıdır?
Cevap: Bir ülkenin kalkınması kütüphanelere bağlıdır. 


2. İkinci dörtlükte kütüphaneler nelere araç olarak gösteriliyor?
Cevap: Kütüphaneler ilme, fikre ve kültüre araç olarak gösterilmiştir.


3. Barışa giden yol neden kütüphanelerden geçer? Açıklayınız.
Cevap: Bu güne gelebilmek için bir çok savaş verilmiştir. Bu savaşların sonunda barışlar olmuştur ve bunların hepsi kütüphanedeki kitaplarda anlatıldığı için yazar bu cümleyi kullanmıştır.


4. Şiirde savunulan ana duygu nedir?
Cevap: Kütüphanelerin bütün hayatımızın geçtiği yerdir.


5. ETKİNLİK

Araştırmalarınızdan da yararlanarak kütüphanelerin toplum hayatındaki önemi üzerine bir konuşma yapınız. Konuşmanızı sunarken uygun geçiş ve bağlantı ifadelerine (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) yer veriniz.
Cevap: 

Teknolojimiz gelişse bile, kütüphaneler hala toplum hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Bu mekanlar, bilgiye erişimi kolaylaştırmanın yanı sıra kültürel gelişimi desteklemekte ve toplumsal birlikteliği arttırır. Kütüphaneler, her yaştan insan için kitaplar sunar.

Kütüphaneler, bilginin yayılmasında önemli bir rol oynar. Kitaplar, dergiler, gazeteler ve diğer kaynaklar aracılığıyla insanlara çeşitli konularda derinlemesine bilgi sağlarlar.


6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki dörtlükte hangi kelimeler çekim eki almıştır? Altını çiziniz.
Cevap:

Bir ülkenin kalkınması, ⇒ Kalkınması
Kütüphanelerden geçer. ⇒ Geçer
Uygarlığın her halkası, ⇒ Uygarlığın – halkası
Kütüphanelerden geçer. ⇒ Geçer 


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. ETKİNLİK

“Kitap en iyi dosttur.” ana duygusunu işleyen bir şiir yazınız.
Cevap:

Kitap dosttur bilmem hiç kimse.
Bir solukta okunduğunda şiirler,
Hislerin çiçek açtığı sessiz bahçeler.
Sığındığım liman, yoldaşım ömür boyu.

Harflerin dansıyla açılır kapılar .
Sayfalarında gezinir sevdalı gözler.
Dünya bir masal olur kelimelerle,
Kitaplara sarılır gönül coşkusuyla.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.