7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137-140-141-142-143-144 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137-140-141-142-143-144 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 137-140-141-142-143-144 Sayfa Cevapları Kefil

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Haksız davranışlar karşısında nasıl bir tavır sergiliyorsunuz? Sınıfta anlatınız.
Cevap: Haksız bir davranış karşısında haksızlık yapanı uyarırım. Ve yaptığı haksızlığı düzeltmesini ve özür dilemesini söylerim.
2. Bir arkadaşınızın sorumluluğuna kefil oldunuz mu? Niçin?
Cevap: Evet oldum. Öğretmenimiz toplu ödevler vererek bize puanlar veriyordu. Arkadaşıma tek başına verdi bende kefil oldum çünkü bunu başarabilecek kapasitede biri idi.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 140 Cevapları Dörtel Yayıncılık

 1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin edip yazınız.
Cevap:

felaket: Başımıza gelebilecek kötü olaylar.
tereddüt etmek: Arada kalmak. 
ceza: Yapılan yanlış bir şey için ödenen karşılık, bedel.
teşebbüs: Herhangi bir şeye atılmak, girişmek.
müsaade etmek: İzin vermek, zaman vermek.
mühlet : Bir iş için belirlenen süre, zaman

kefil olmak: Tanıdığımız birine yaptığı herhangi bir konuda arkasında durak, güvenmek.


2. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen deyimler ve deyimlerin anlamları verilmiştir. Bu deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137-140-141-142-143-144 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 141 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusu nedir? Yazınız
Konusu: Metnin konusu dostlukların ve arkadaşlıkların kefil olabilecek kadar güvenli ve bir olmayı temsil etmesi. 

Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç (ana fikir) nedir? Yazınız. Metindeki yardımcı fikirleri belirleyiniz.
Ana fikir: Karşındaki insana sonsuz güvenebilmek için doğru insan olduğunu anlamak gerekmektedir. 

Yardımcı fikirler: Karşımızdaki insanı tanımdan yargılamamalıyız.
                          Karşımıza çıkan zorluklarda kendimize güvenmeliyiz.
Ne olursa olsun her zaman dürüst olmalıyız.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin türünü ayırt edici aşağıdaki sorulara uygun işaretlemeyi yapınız.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 137-140-141-142-143-144 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 142 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik sorular hazırlayıp sınıfta arkadaşlarınıza sorunuz.
Cevap:
1- Meros arkadaşından ne istemiştir?
Cevap: Kardeşini evlendirene kadar kralın yanında kefili olarak kalmayı istemiştir.

2- Meros neden ümitsizliğe düşmüştür?
Cevap: Geçtiği dağlarda kaynaklar sel hâline gelmiş, dereler ırmak hâlini almıştı. Yolcu değneğine dayana dayana bir ırmağın kenarına geldiği zaman, büyüyen suların iki kıyıyı birleştiren köprüyü kırıp götürdüğünü ve kemerleri yıldırım gürültüsüyle harap etmekte olduğunu görünce ümitsizliğe düşmüştür.

3- Meros alaylı tavırlarının karşılığını krala nasıl göstermiştir?
Cevap: Bir dost bir dosta ihanet etti, demesin. Bir yerine iki kişiyi kurban ederek fazilete daha çok inanmasını sağlamak istemiştir.

4- Kral iki arkadaşı öyle görünce ne tepki vermiştir?
Cevap: Hareketlerinin kralın kalbini bağladığını söylemiştir. Mertliğin ve bağlılığın boş kelimeler olmadığını anlamıştır ve iki arkadaşın arasına kendisini de kabul etmelerini istemiştir.


6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını tespit edip bozukluğun nedenini yazınız.

Yetkililer hâlâ bir açıklama yapmadı henüz.
Anlatım bozukluğunun nedeni: Hala ve henüz kelime anlamı bakımından benzer olduğu için cümlenin anlamını bozmuştur.

Kardeşim soruları hemen çözüverdi.
Anlatım bozukluğunun nedeni: “Çözüverdi” zaten hemen çözüldüğünü anlattığı için hemen kelimesi anlatım bozukluğu olmuştur.

Herkes, petrol ücretlerinin yüksekliğinden yakınıyor.
Anlatım bozukluğunun nedeni: Cümlede ücret kelimesi yerine fiyat kelimesi kullanılması gerekmektedir. 

Çok sınıfta duran öğrencilerin elbette canı sıkılır.
Anlatım bozukluğunun nedeni: Cümlede kelimeler yanlış yerde yazılmışlardır. çok sınıfta yazmak yerine sınıfta çok olmalıdır. 

Onun bize yaptığı iyiliklere hep göz yumduk.
Anlatım bozukluğunun nedeni: Göz yummak deyimi kötü anlamda kullanıldığı için bu cümlede anlam bozukluğu yapmıştır. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 143 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri, zarf türünde kelimelerle tamamlayınız.
Cevap:

Sana üç gün müsaade ediyorum.
Mühleti geçirmemek için mümkün olduğu kadar acele geri dönüyordu.
Arkadaşımı kurtarmak için çok geç kalacağım.
Bir yerine iki kişiyi kurban ederek fazilete daha çok inansın.
Koruyucular hemen kendisini yakalayarak zincire vurdular.
Fakat sürekli bir yağmur çabuk yürümesine mâni oldu. Durarak dinledi.


8. ETKİNLİK

Sınıfa getirdiğiniz “Çocuk Hakları Sözleşmesinden maddeler okuyup bu maddelerle ilgili kişisel görüşlerinizi açıklayınız. Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini (oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak) kullanınız. Konuşurken yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya çalışınız.
Cevap: Çocuk hakları önem verilmesi ve herkes tarafından korunması gereken bir kavramdır. Çocuklar henüz kendi haklarını kendileri savunamadıkları için bu koruma yetişkinler sayesinde olmalıdır. bu konuda yetişkin bireyler özen göstermelidir. Çocuk istismarlarına, çocuk işçi çalıştırma gibi durumlar karşısında sessiz kalmamalı ve bu konuda çalışma yapan kurumlarla mutlaka iletişime geçmeliyiz.


9. ETKİNLİK

Küçük yaşta çalışmak zorunda kalan bir insanın hayatını konu alan hikâye yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanınız. Uygun anlatım biçimlerini (betimleme, öyküleme vb.) kullanınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:                                       

   MERT’İN BAŞARISI

Birçok genç, maddi zorluklar yüzünden hayallerini ertelemek zorunda kalıyor. Bu zorluğu yaşayanlardan biri de Mert idi. Ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle okulu bırakmak zorunda kalan Mert, ailesine para kazandırmak zorunda kalan Mert okuldan ayrıldığı içinde bir yandan mutsuzdu. İyi bir eğitim almayı dört gözle bekleyen Mert, ailesinin ekonomik durumu sebebiyle bu hayalinden vazgeçmek zorunda kalmıştı. Ancak pes etmeyen ve ailesine destek olma sorumluluğunu taşıyan Mert, manavda çıraklık yaparak maddi katkıda bulunmaya çalışıyordu.

Manavda çıraklık yapmak, Mert için zorlayıcı oldu. Sabahın erken saatlerinde uyanıp tezgâhı düzenlemek, sebzeleri kesmek ve müşterilere yardımcı olmak onun günlük rutin haline geldi. Yoğun iş temposu, yorgunluk ve zaman yönetimi zorlukları, Mert’in yaşamını büyük bir ölçüde değiştirdi.

Mert’in yaşadığı en büyük zorluklardan biri, çalışma saatlerinin okul saatleriyle çakışmasıydı. Arkadaşları sınıfta dersleri dinlerken, o manavda çalışmak zorundaydı. Bu durum, hem derslerini etkiledi hem de arkadaşlarıyla eğlenmekten mahrum olmak zorunda kaldı. Ancak buna rağmen Mert manavda çalıştığı zamanlarda ders kitaplarını okuyor, notlar çıkarıyor ve sınavlara gitmeye çalışıyordu. Bu çabalarıyla büyük bir başarı yakalayan Mert ailesinin durumunun düzelmesiyle tekrardan okula gitmeye başladı. Bu durum karşında geri kalmadan devam edebilen mert arkadaşları ve öğretmenleri tarafından büyük bir taktir topladı.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 144 Cevapları Dörtel Yayıncılık

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Sınıfa bir anayasa kitapçığı getiriniz. Anayasa’nın 42. maddesini sınıfta okuyunuz.
Cevap:

Madde 42 – Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır.

Güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak eğitim öğretim haklarıyla ilgili bilgi toplayınız.
Cevap: Eğitim hakkı, bireylerin ilgilendiği ve başarılı olduğu konu üzerinden devam edebilmesidir. Eğitim ve öğretim hakkı aslında bir özgürlüktür. kısıtlanamaz. Sosyal devlet anlayışı gereğince eğitim ücretsiz bir biçimde bütün öğrencilere sunulmalıdır. Devletin vazifesi bu haktan mahrum bırakılan bütün öğrencileri bulmak ve o öğrencileri eğitmektir. Annesi, babası dahi kimse çocukları bu haktan mahrum bırakamaz. Bırakırsa yasal suça tabii olur. Herkes eğitim-öğretim hakkına sahiptir.

Çevrenizde sevilen, örnek alınan özelliklere sahip kişiler var mı? Varsa bu kişiler bu özelliklere nasıl ulaşmış olabilirler? Araştırınız.
Cevap: Okulumuzda dersimize giren Türkçe öğretmenimizi hep örnek alırım. Her sabah yolda gelirken sokakta yaşayan kedi ve köpeklere yemek ve su koyarak gelir. Zarar verenler hakkında ilgili yerlere başvurarak hayvanların haklarını da korumaktadır ve öğretmenimizin bu özelliğine hayranım. Bu özelliğe aslında hepimiz sahip olabiliriz. Sadece bilinçlenmemiz gerekmektedir. 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.