7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 246-247. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 246-247. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 246-247 Sayfa Cevapları 8. Tema Sonu Ölçme Ve Değerlendirme

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları Dörtel Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Şiirin konusu nedir?
Cevap: Şiirin konusu matematiğin hangi alanlarda karşımıza çıktığı ve hep hayatımızda olduğudur.


2. Şair hangi duygular içindedir? Açıklayınız.
Cevap: Şair şaşkınlık ve hayranlık duygusu içindedir.


3. Şiirde geçen matematik terimlerini söyleyiniz.
Cevap: Şiirde ” toplama, çıkarma, kütle, alan, hacim, metre, litre, kilo, prizma, küp, kare, üçgen, kenar, küre, açı, rakam” terimleri geçmektedir.


4. Şiirde matematik okuryazarlığı nasıl anlatılmıştır?
Cevap: Matematik okuryazarlığı pazarda çarşıda hesaplamalarda kullanılması anlatılmıştır. 


5. Şaire göre matematik insanlara ne zaman lazım oluyor?
Cevap: Matematik insanlara hep lazım olmaktadır.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 247 Cevapları Dörtel Yayıncılık

B. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz.

1. İnsanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için tarihin her döneminde çeşitli buluşlar gerçekleştirmiştir. Bunların en önemlisi tekerleğin icadıdır. Tekerlek keşfedilince insanların hayatında çok büyük değişimler olmuştur. Bu değişimlerden biri de bisikletin icadıdır.

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
Cevap: A) Bisiklet, tekerleğin icadından önce bulunmuştur.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç belirten bir anlam vardır?
Cevap: B) Gonca’nın yazdığı e-postayı okumak için bilgisayarın başına oturdum. 


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek fiille çekimlenmiştir?
Cevap: C) Bu çarpışmanın sonu mutlak bir ölümdü.


4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?
Cevap: D) Jonathan, tersine dönüşü, her şeyi öğrenmişti.


5. “Tüm bunları düşünürken kanatlarını gövdesine yapıştırdı.” cümlesinde kaç sözcük çekim eki almıştır?
Cevap: D) 4


6. Uydular, Dünya’nın çevresinde dolanan insansız uzay araçlarıdır; televizyon görüntülerini ve telefon konuşmalarını iletir. Ayrıca hava ve denizlerin durumu hakkında bilgiler gönderir. 1957’de SSCB, Dünya’nın çevresinde dolanan ilk insan yapımı cisim olan Sputnik adlı uyduyu fırlatmıştır.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır?
Cevap: A) Açıklama

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.