7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-14-15-16 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-14-15-16. Cevapları Dörtel Yayıncılık 2023-2024 eğitim-öğretim yılı konusu içerisinde 7. sınıf öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyabileceği konular arasında bulunan ve içerisinde Kara Toprak Metni Cevapları konusunun bulunduğu 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-14-15-16 Cevapları konusunu paylaştık. Cevaplarla ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlardan yazarak bildirebilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-14-15-16 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 12-14-15-16. Sayfa Cevapları Kara Toprak

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Halk şairi” sözünden ne anlıyorsunuz? Sizde çağrıştırdıklarıyla ilgili sınıfta beyin fırtınası yapınız.
Cevap: Halk şiiri sözünden, halka yazılmış şiirler olduğunu anlıyorum.


2. Bildiğiniz halk şairlerinin adlarını sınıfta söyleyiniz.
Cevap: Halk şairlerinden Aşık Veysel ve Yunus Emre’yi tanıyorum.


3. Âşık Veysel’in bir şiirini kendi sazı ve sesinden sınıfta dinleyiniz. Şiirin içeriğini değerlendiriniz.
Cevap: Aşık Veysel dinlediğimiz şiirinde gerçek dostunun kara toprak olduğundan bahsetmiştir.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları Dörtel Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Sonra TDK Güncel Türkçe Sözlükten bulup yazınız.
Cevap: 

Sadık
Tahminim: Bağlılık.
Sözlükteki Anlamı: Birine bağlı olmak.

Beyhüde
Tahminim: Boş yere.
Sözlükteki Anlamı: Anlamsız.

Sefa
Tahminim: Hoş olmak, eğlenmek.
Sözlükteki Anlamı: Neşe, eğlence.

Kıt vermek
Tahminim: Az olan.
Sözlükteki Anlamı: Az vermek.

Nesil
Tahminim: İnsanların devamı.
Sözlükteki Anlamı: Kuşak.

Cömert
Tahminim: Bonkör.
Sözlükteki Anlamı: Vermeyi seven, paylaşımcı.

Hakikat
Tahminim: Gerçek olan.
Sözlükteki Anlamı: Bir olayın doğrusu.

Sır
Tahminim: Gizlenmesi gereken şey.
Sözlükteki Anlamı: Gizli tutulması gereken şey.

Mazhar olmak
Tahminim: Erişmek.
Sözlükteki Anlamı: Kavuşmak.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki özellikleri okuyunuz.
a. Yazı, alt alta sıralanan satırlardan oluşmuş.
b. Her satır büyük harfle başlamış.
c. Yazı, dörder satırlık (dizelik) bölümler hâlinde yazılmış.
ç. Her satırdaki hece sayısı birbirine eşit tutularak bir ahenk sağlanmış.
d. Satır sonlarında ses benzeşmelerine yer verilerek (sarıldım, topraktır, yoruldum, topraktır vb.) belli bir uyum sağlanmıştır.

Okuyanda ve dinleyende yoğun duygular uyandıran, derin etkiler bırakan böyle yazılara şiir, yazanlarına da şair denir.

Okuduğunuz metinde yukarıdaki özelliklerden hangilerine yer verilmiştir? Değerlendiriniz.
Cevap: Okuduğum metindeki yukarıdaki özelliklerden;

  • Alt alta sıralanan satırlardan oluşturulmuştur.
  • Her satır büyük harfle başlamıştır.
  • Dörder satırlardan oluşmuştur.
  • Her satırda 11 hece ölçüsü vardır.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiiri şekil özellikleri yönünden değerlendiriniz.
Cevap:

  • Şiir dörtlük şeklinde yazılmıştır.
  • Şiirde nazım biçimi koşmadır.
  • Şiirde 11 hece ölçüsü kullanılmıştır.

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyip yazınız.
Cevap:

Konusu: Şairin toprağı tek gerçek dostu olarak görmesi.

Ana duygusu: Toprağa duyulması gereken sevgi, saygı.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Şiirin tekrarlanan dördüncü dizeleri şiire anlam ve ahenk yönünden nasıl bir katkı sağlıyor?
Cevap: Şiirin tekrarlanan dördüncü dizeleri şiire nakarat özelliği vermiştir.


2. Şairin, toprağı kendine en sadık yâr olarak görmesinin sebebi nedir? Açıklayınız.
Cevap: Şairin, toprağı kendine en sadık yar olarak görmesinin sebebi ne ekse karşılığını almasıdır.


3. Şair, toprağın maddi özellikleriyle ilgili hangi görüşlere yer veriyor?
Cevap: Şair, toprağın hakkın gizli hazinesi olduğunu söylüyor.


4. Şair, dördüncü kıtada (dörtlükte) neyi dile getirmek istiyor?
Cevap: Şair, dördüncü kıtada insan neslinin Adem’den geldiğini, meyve verdiğini, sadık dostunun toprak olduğunu dile getirmek istiyor.


5. “Cömertlik toprağa verilmiş Hak’tan” ve “Hakk’ın gizli hazinesi toprakta” dizelerinden ne anlıyorsunuz?
Cevap: Toprağın cömertliğini, içinde zenginliğin olduğunu anlıyorum.


6. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden kişileştirme, tezat ve abartma söz sanatlarına örnekler bulup yazınız.
Cevap:

Karşıtlık(Tezat):  Allah kula yakın kulda Allah’a, işkence yaptıkça bana gülerdi

Abartma(Mübalağa): Her gün tepesinde götürdü,  bir çekirdek verdim dört bostan verdi.

Kişileştirme(Teşhis): Sadık yarim kara topraktır, yüzün yırttım tırnağınan elinen, kolun açmış yollarımı gözlüyor


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki dizelerde çekim eki almış kelimelerin altını çizerek aldıkları çekim eklerini gösteriniz.
Cevap: Altı çizili kelimelerde iyelik (aitlik) aki kullanılmıştır.

Nice güzellere bağlandım kaldım
Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
Her türlü isteğim topraktan aldım
Benim sadık yarim kara topraktır


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları Dörtel Yayıncılık

8. ETKİNLİK

“Cömertlik, dostluk, kardeşlik, paylaşma, güven” duygularından birini çağrıştıracak bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız.
Cevap:

Yaşayalım Cömertçe

Eli boldur,
Gözü tok.
Gönlü boldur,
Gözü yok.

Bilinir cömertliğiyle,
Sevilir bu özelliğiyle.
O da bilir ki,
Ne verirse alır misliyle.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Dostluk ve dostlukla ilgili atasözü, deyim, özdeyişler derleyiniz.
Cevap: 

Atasözü: Dost kara günde belli olur.

Deyim:  İyi Gün Dostu.

Özdeyiş. Sende en iyi ne varsa, dostuna onu ver. ( Mevlana )

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Dostluğu, paylaşmayı, ve cömertliği anlatan bu güzel şiirde, şair toprağı en sadık arkadaşı olarak görüyor. Bu beni çok etkiledi çünkü toprak, her zaman bize meyve verir, yaşamımızı sürdürebilmemiz için bize her şeyi sunar.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.