7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 187-188-189-190-191 Sayfa Cevapları Tiyatrolar

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaşadığınız çevrede faaliyet gösteren bir tiyatro topluluğu var mı? Varsa bu tiyatro topluluğu hangi oyunları sergiliyor?
Cevap: Drama, çocuk, aile ve gençlere uygun tiyatro sahneleri düzenleyen çevremizde bir topluluk vardır.

2. Bu zamana kadar bir tiyatroya gittiniz mi? Hangi oyunu izlediniz? Anlatınız.
Cevap: Tiyatroya gittim. Çanakkale Zaferi’ni, anlatan oyunu izledim.

3. Okulunuzda düzenlenen hangi sosyal faaliyetlere katılmak istiyorsunuz? Niçin? Anlatınız.
Cevap: Okulumuzda düzenlenen resim sergisinde bulunmak istiyorum. Resimleri canlandırır şekilde çizip sergilemek istiyorum.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları Dörtel Yayıncılık

 1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını sözlüklerinizden bulup yazınız.
Cevap:

perde: Bir sahne yapıtının büyük bölümlerinin her biri.
sanat:  Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemler sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
senaryo:  Bir tiyatro, sinema, televizyon ya da radyo yapıtının, sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin.
alkış:  Övgü, kutlama, yüceltme


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki bulmacada tiyatro ile ilgili terimler gizlenmiştir. Bu terimleri bulup noktalı yerlere yazınız.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Soru: Tiyatroda oyuncuların izleyicileri görmeye gelmesi ile ne anlatılmak isteniyor?
Cevap:  Sanata verilen değeri göstermek ve oyunlarını oynamak için görmeye gelirler.

Soru: “Kalpte pekişti dostluklar, Yakın oldu hep uzaklar.” dizeleriyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Tiyatro sayesinde herkesi bir araya getirdiklerini söylemek istemişlerdir.

Soru: Her akşam tiyatroda neler, niçin alkışlanır?
Cevap:  Oyunların başarısından dolayı alkışlanmaktadır.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Şiirin konusu nedir?
Cevap: Şiirin konusu tiyatro oyunlarıdır.

Şiirin ana duygusunu yazınız.
Cevap: Tiyatrolar toplum ve sanat için önemli bir yere sahiptir.

Şiirde ahengi sağlayan unsurları (kafiye, redif) belirleyip yazınız.
Cevap:

Kafiye: dostluklar, uzaklar, perdeye, görmeye.
Redif: Perdeye, görmeye, vermeye, dostluklar, uzaklar, dudaklar, yazıldı, dizildi, gezildi.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları Dörtel Yayıncılık

5. ETKİNLİK

“Ülkemizde tiyatronun yeri ve önemi” konusuyla ilgili güdümlü bir konuşma yapınız. Konuşmanızı yaparken güvenilir bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanınız. Konuyla ilgili -varsa- grafik, tablo ve çizelgelerle sunulan bilgileri yorumlayınız.
Cevap:

Türk tiyatrosu, köklü bir geçmişe sahiptir. Osmanlı döneminde “meddah” adı verilen sahne sanatçılarıyla başlayan bu yolculuk, Cumhuriyet döneminde modern tiyatronun gelişmesiyle büyük bir güç kazanmıştır. Bugün Türkiye, sayısız tiyatro binası, festivalleri ve yetenekli oyuncularıyla tiyatro alanında aktif bir rol oynamaktadır.
Ülkemizde tiyatronun yeri, birçok açıdan değerlendirilebilir. İlk olarak, tiyatro; kültürel kimliğimizi korumada ve gelecek nesillere aktarmada önemli bir rolü vardır. Tiyatro eserleri, yerel halk hikayelerinden, edebiyattan tarihî olaylara kadar pek çok temayı ele alır ve izleyiciye köklü kültürümüzü anlatma imkanı sunar.
Ayrıca, tiyatro sahneleri toplumsal konuları ele alma ve sorgulama açısından güçlü bir araçtır. Tiyatro oyunları, insanların duygusal bağ kurdukları hikayeler aracılığıyla toplumsal sorunlara ışık tutar ve toplumda değişime öncülük eder.


6. ETKİNLİK

Şiirin üçüncü bölümünde geçen “yazıldı, dizildi, gezildi” fiillerini inceleyiniz.

a. Fiilleri kip ve kişisini belirleyip yazınız.
Cevap: 

Yazıldı:  3. tekil kişi görülen geçmiş zaman kipi
Dizildi:  3. tekil kişi görülen geçmiş zaman kipi
Gezildi:  3. tekil kişi  görülen geçmiş zaman kipi

b. Bu fiillerin hangi zaman yerine (anlam kayması) kullanıldığını belirleyiniz.
Cevap: Bu fiiller şimdiki zaman yerine görülen geçmiş zamanda kullanılmıştır.

c. Filleri yapı yönünden (basit, türemiş, birleşik) değerlendiriniz.
Cevap: Fiiller türemiş fiillerdir.

ç. Fillerin köklerini anlam özellikleri (iş, oluş, durum) yönünden değerlendiriniz.
Cevap: Fiiller durum fiilidir. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Düş gücünüzü kullanarak “tiyatro” veya “sanat” konulu bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık belirleyiniz. Şiirinizi oluştururken ek fiili işlevine uygun biçimde kullanabilirsiniz. Şiirinizde, yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş, kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

ŞİİR GİBİ TİYATRO

Bir sahnenin perdesi ardında gizlenir hikaye,
Oyuncular can verir karakterlere bedenleriyle.
İzleyen gözlerde hayat bulur eser,
Bir masal gibi akar zaman, bilmez sınırları.

Tragedya sahnesinde acıya dalanlar,
Komediye gülümser, kahkahalarla dolanlar.
Dans ve müzikle bezeli dans oyunları,
Her biri sanatın ruhunu taşır izleyenlere.

Tiyatronun büyüsüne kapılıp seyre dalarız,
Sahnede gerçekleşen hayatı yaşarız adeta.
Bir an için unuturuz dünyanın derdini,
Sahneye tutkulu bir aşık gibi bağlanırız.

Ve son perde indiğinde alkışlar yükselir,
Oyuncuların emeği takdirle selamlanır.
Tiyatro, hayatın bir aynasıdır derler,
Bir şiir gibi akar, ruhumuzu sarar.


SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

 1. Okuduğunuz kitapların adlarını, yazarını, yayınevini ve yayın yılını yazarak bir liste oluşturmaya çalışınız.
Cevap: 

 1. Cömert Ağaç
  Yazar:  Shel Silverstein
  Yayınevi: Bulut 
 2. Üç Kedi Bir Dilek
  Yazar:  Sara Şahinkanat
  Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
 3. Ağacın En Tepesinde
  Yazar: Margaret Atwood
  Yayınevi: Kırmızı Kedi Yayınları

 2. Çevrenizdeki insanların kitap okuma alışkanlıklarını değerlendiriniz.
Cevap: Kitap alışkanlıklarımız çok azdır. Hala çok az kitap okumaktayız ve verimli okumamaktayız. Düzenli bir şekilde kitap okuma alışkanlığı edinmemiz gerekmektedir.

3. Kitap okumak insana ne tür yararlar sağlar? Araştırınız.
Cevap: Kitap okumak, akışkan konuşmamızı sağlamaktadır. Kelime haznemizi büyüterek daha düzgün konuşmamızı, kendimizi daha iyi anlatabilmemizi sağlar. Bize bilgi ve dersler verir.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.