8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186-187-188-189-190-191 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Vatan Sevgisini İçten Duyanlar Metni Cevapları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191


Vatan Sevgisini İçten Duyanlar Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 186 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Türkü dinlemeyi sever misiniz? Bildiğiniz bir türküyü arkadaşlarınıza söyleyiniz.


Cevap: Türkü dinlemeyi sever misiniz? Bildiğiniz bir türküyü arkadaşlarınıza söyleyiniz.
Türkülerimiz Anadolu insanının yaşadığı çilelerin, ölümlerin, sevinçlerin yalın ve sade bir şekilde anlatıldığı sözlü ve yazılı eserlerdir.
Türküler halk aşık geleneği temelinden günümüze gelmiş, duygu ve düşüncelerin kaç yüzyıllık olursa olsun bu halkın hala aynı şekilde hissedebildiği duyguları verebilmektedir. Türkü dinlemek insanın kendi halkının örfünü, adetini, geleneğini, onların yaşadıklarını hissettiklerini anlayabilmek ve hissedebilmektir. Benim sevdiğim türkü Neşet Ertaş a ait olan bir türkü ;
Vay vay Dünya
Bugün bana bir hal oldu
Yardan kara haber geldi
Bu haber bağrımı deldi
Bir de duydum Medom öldü
Sevdiydik birbirimizi
Açamadık sırrımızı
Babalar haldan anlamaz
Duysa öldürürdü bizi
Büyümüş gelinlik olmuş
Hasretinden rengi solmuş
Gizli dertten hastalanmış
Bir de duydum Medom ölmüş
Yalandır bu dünya yalan
Var mıdır muradın alan
Cennet yüzünü görmesin
Sevenlere mani olan
İnsanoğlu hiç mi idi
Öksüz sevmek suç mu idi
Biz de murada erseydik
Garip olmak suç mu idi


2. Âşıklık geleneği nedir? Bildiğiniz saz şairleri kimlerdir?


Cevap: Âşıklık geleneği nedir? Bildiğiniz saz şairleri kimlerdir?
Aşıklık geleneği Anadolu halk kültürünün temelini oluşturmaktadır. Halk ozanlığı Türk kültürü içerisinde bulunan, sözlü edebiyat şeklidir. Sazlı, sazsız doğaçlama yoluyla veya kalemle yazarak birkaç özelliği birden taşıyan sade ve halk dilini kullanan şiir veya türkü formunda söylenilir.
Anadolu’da yüzyıllardır, Anadolu kültürü içerisinde yoğurulan aşıklık geleneği halkın dili olmuş, acıları veya yaşamı ele almıştır. Başlıca Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Ercişli Emrah, Gevheri, Nesimi, Karacoğlan, Erzurumlu Emrah, Dadaloğlu, Dertli, Köroğlu sayılabilmektedir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 187 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz şiirde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Anlamı verilen sözcüğü bulup bulmacaya yazınız.


 1. Sınır. HUDUT
 2. Kesinlikle. MUHAKKAK
 3. Bir yere ulaşmak, varmak. ERİŞMEK
 4. Mutlu, sevinçli, ongun. MESUT
 5. Etki. TESİR
 6. Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz etmek, iftihar etmek. ÖVÜNMEK
 7. Dizi, sıra. SAF
 8. Yalan söylemeyen, dürüst. SITKI
 9. Söz geçirme, güçlü olma, erk. NÜFUZ

Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186-187-188-189-190-191 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Kitabı 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

2. ETKİNLİK


“Vatan Sevgisini İçten Duyanlar” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Şiire göre vatan sevgisini içten duyanların taşıdığı özellikler nelerdir?


Cevap: Dürüstçe ve benimseyerek çalışmak, okumak, vatanına sahip çıkmaktır.


2. Şiirin ikinci dörtlüğünden anladıklarınızı yazınız.


Cevap: Atalarımız vatanımızı korumak için canlarını vermişlerdir. Vatanımız bize atalarımızdan kalan emanettir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları


3. “Vatan aşkı ile çalışan kafa / Muhakkak erişir öndeki safa.” dizelerinden anladıklarınızı yazınız.


Cevap: Vatan aşkıyla çalışıldığında ülkemiz gelişir.


4. Şaire göre bu dünyada mutlu olmak için neler yapmak gerekir?


Cevap: Allah rızasına uygun, diğer insanlara da faydalı olabilecek bir iş tutmak, çocukları okutmak ve okumak gerekir.


5. Şiirin en beğendiğiniz bölümü hangisidir? Gerekçesi ile yazınız.


Cevap: Şiirin dördüncü dörtlüğünü beğendim. Bu dörtlükte nasıl bir işte çalışmamız gerektiğini ve okumak ile ilgili güzel öğütler veriliyor.


3. ETKİNLİK


Soru : Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.


Cevap:
Konu: Vatan sevgisine sahip olanların özellikleri
Ana Duygu: Vatan sevgisi


4. ETKİNLİK


Soru : Öğretmeninizin izleteceği Âşık Veysel’in 1969 yılında Erdoğan Alkan ile kendi hayatı hakkında yaptığı röportajın amacı (kültür aktarma, bilgilendirme, ikna etme) nedir? Söyleyiniz.


Cevap: Röportajın amacı kültür aktarmadır.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları


5. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki şiiri okuyunuz.


UZUN İNCE BİR YOLDAYIM


Uzun ince bir yoldayım,
Gidiyorum gündüz gece.
Bilmiyorum ne haldayım,
Gidiyorum gündüz gece.
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda.
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece.
Uykuda dahi yürüyom
Kalkmaya sebep arıyom
Gidenleri hep görüyom
Gidiyorum gündüz gece.
Kırk dokuz yıl bu yollarda,
Ovada, dağda, çöllerde
Düşmüşüm gurbet ellerde
Gidiyorum gündüz gece.
(…)
Şaşar Veysel işbu hâle
Gâh ağlaya gâhi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece.
Âşık Veysel ŞATIROĞLU (Kısaltılmıştır.)


b) Âşık Veysel’in kendi sesinden “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz. Okuduğunuz şiiri, şairinin sesinden dinlemenin size hissettirdiklerini anlatınız.


Cevap: Âşık Veysel’in kendi sesinden “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü dinleyiniz. Okuduğunuz şiiri, şairinin sesinden dinlemenin size hissettirdiklerini anlatınız.
Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü bana hayat içerisinde bir insanın uzun bir yaşam içerisinde var olan yaşamı anlatıldığını ifade edilmektedir. İnsanların sorunlarının ve sıkıntılarının olabileceği ifade edilmektedir. Türküyü dinlerken üzüldüm ve karamsar bir duygu içerisinde olduğumu ifade edebilirim.


6. ETKİNLİK


Soru : Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız türkü hikâyesini arkadaşlarınıza anlatınız.


Cevap: Türkü hikâyelerini araştırınız. Beğendiğiniz türkü hikâyesini sınıfa getiriniz.
Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun
Geçim derdiyle beli bükülen aileler, evlerinin reislerini, evlenme çağında oğlu olanlar da evlerinin delikanlılarını para kazanması için gurbete gönderirmiş. Anadolu’nun köy ve kasabalarından iş imkânlarının geniş olduğu büyük şehirlere özellikle de İstanbul’a çalışmaya gidenler senelerce oralarda kalırmış. Memlekette bıraktıkları eşleri, nişanlıları da sevdikleri adamın gurbet yolunu gözlermiş. Bu türkü de kocası İstanbul’a çalışmaya gidip senelerce dönmeyen bir kadının yaktığı bir ağıttır.
Yarim Istanbul’u Mesken mi Tuttun
Ağam İstanbul’ u mesken mi tuttun aman
Gördün güzelleri beni unuttun aman
Beni evinize köle mi tuttun aman


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları


7. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki metni okuyunuz.


EFEMERA


Efemera, gündelik yaşama ait “ıvır zıvır” olarak nitelendirilebilecek kısa ömürlü küçük belgeleri ifade eden bir tanımlamadır. Başka bir deyişle efemera, “gündelik hayatın önemsiz geçici belgeleri”dir.
Biriktirilerek koleksiyon yapılan ve gelecek kuşaklara aktarılan gazeteler, dergiler, sinema biletleri, tiyatro programları, el ilanları, afişler, posterler, çikolata kartları, tapu belgeleri, takvimler, kartvizitler, etiketler, kartpostallar, menüler ticari materyaller ve benzerleri, hemen hemen sosyal hayatın tamamında kullanılan belgeler olması dolayısı ile toplumun kültürü hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Gündelik yaşamın ayrıntılarını belgeleyen efemera belgeler, kültürel ve tarihsel çalışmalara ışık tutar. Kısaca efemera koleksiyonerliği kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılması açısından son derece önemlidir.
Komisyon


b) Metindeki geçiş ve bağlantı ifadelerini bulunuz. Bu ifadelerin anlatıma olan katkısını belirtiniz.


Cevap:
“Başka bir deyişle, dolayısı ile, Kısaca.”
Bu ifadeler metinde bir düşünce ile bu düşünceden doğan başka bir düşünce arasında bağlantı kurarlar. Düşünceyi olumlu ya da olumsuz olarak yönlendirirler.


8. ETKİNLİK


a) Aşağıda pul koleksiyonundan bir örnek verilmiştir. Bu pulları inceleyiniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186-187-188-189-190-191 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

b) Sizin ya da çevrenizdeki birinin herhangi bir koleksiyonu (peçete, kartvizit, pul, eski para…) var mı?


Cevap: Sizin ya da çevrenizdeki birinin herhangi bir koleksiyonu (peçete, kartvizit, pul, eski para…) var mı?
Sizin ya da çevrenizdeki birinin herhangi bir koleksiyonu evet vardır. Dedem geçmiş dönemlerden günümüze kadar var olan bir para koleksiyonu vardır.


c) Koleksiyon yapmanın kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki önemiyle ilgili görüşlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.


Cevap: Koleksiyon yapmanın kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki önemiyle ilgili görüşlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.
Bana göre geçmişte ait İzlerin koleksiyonu halinde biriktirilmesi araştırılması hem kültürel ortamda kaybolmasını önlemek hem de gelecek nesillerin kültürün aktarılmasını sağladığı için büyük bir değere sahiptir.
Bu bakımdan Bence koleksiyonların kültürel değeri ve koleksiyoncuların önemli bir katkı değer olduğunu ifade edebilirim. Koleksiyonlarda yer alan milli değerlerimizi ifade eden ögeler geçmiş dönemlerde insanların nelerle uğraştı neler yaptı ve devlete hangi katkılarla Destek olduğunu ifade eden önemli tarihi nesnelerdir.
Bizlere kendi kültürel mirasımızı tanıtan koleksiyoner değerler sürekli olarak korunması gençlere tanıtılması sergilenmesi ve milli kültür ve ögelerimizin herkes tarafından anlaşılmasına katkı sağladığı için sürekli olarak büyük değerler verilmesi gereken önemli konuların başında yer aldığını söyleyebilirim.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları


9. ETKİNLİK


Soru : Türkülerin millî kültürümüzdeki yeri ve önemiyle ilgili, defterinize bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda günlük hayattan örnekler veriniz.


Cevap: Türkülerin millî kültürümüzdeki yeri ve önemiyle ilgili, defterinize bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda günlük hayattan örnekler veriniz.
Halk türküleri milletlerin geçmişlerinin aynasıdır. Tüm ulusların kendisine ait halk sanatı bulunur.Türkülerde bizim kültürümüzün en önemli ögelerindendir. Türkülerimiz yüzyıllar öncesinden yazılmış olmasına rağmen o duygu ve hisleri bize hissettirebilmektedir.
Çünkü bu millet bin yıl önceki hislerini hala içerisinde yaşayabilen özünü unutmayan asil bir millettir. Tarihten günümüze köprü niteliğindeki halk türkülerinin bir hikayesi vardır. Yaşanmışlar üzerine acılar, hüzünler, keder, heyecan yada sevinçleri yansıtır. Türküler dilimizin gelişimine katkıda bulunmuş, halkın konuşma dilinin yozlaşmasını engellemiş bu sayede geçmişten günümüze bir türkün konuştuğu dille bugün konuşan bir türkün dilinin aynı olmasını sağlamıştır.


10. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki cümlelerin yüklemini bulunuz. Yüklemine göre cümlenin türünü yazınız.


Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186-187-188-189-190-191 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Kitabı 186-187-188-189-190-191. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

b) Siz de isim ve fiil cümlelerine örnek veriniz.


Cevap: Siz de isim ve fiil cümlelerine örnek veriniz.
İsim Cümlesine Örnekler

 1. Annesi, dolapta pasta ayırmış.
 2. Çocukken, çok yaramaz bir çocuktum.
 3. Önemli olan beraber mücadele etmektir.
 4. Eve dönmek için geç kaldı.
 5. Zorlu bir yolculuk sonrası eve vardı.

Fiil Cümlesine Örnekler

 1. Derin bir nefes alarak yazısını okumaya devam etti.
 2. Birden ayağa kalkarak sorulara cevap verdi.
 3. Sen ne zaman ödevlerini yapmayı düşünüyorsun?
 4. Keşke yağmur yağsa.
 5. Ava giden avlanır.

Gelecek Derse Hazırlık


• Kahvenin topraktan fincana gelene kadar geçirdiği aşamaları araştırınız.


Cevap: Kahvenin topraktan fincana gelene kadar geçirdiği aşamaları araştırınız.
Kahve günümüzde en çok içilen içeceklerdendir. Tarihçesi 600 yıl kadar geriye dayanmaktadır. Günümüzdeki kahve üretim merkezleri Brezilya, Kolombiya gibi Latin ülkeleri gelmektedir. İlk olarak kahve Ms. 850 yılında Etiyopya da keşfedilmiştir. Osmanlı Devletinin Yemen’e doğru genişlemesiyle kahve kültürü Türk kültürüne 16.yy a doğru girmiştir.
Kahve kahve ağacının tohumudur. Bu tohum toprağa ekilir, çekirdeği filizlenip büyümesi için sıklıkla sulanır. Bir kahve ağacının meyve verme zamanı üç dört yılı bulur. Kahve ağacının meyvelerinin olgunlaşmasıyla birlikte kahve kirazları oluşur. Kaliteli bir ürün için hasat mutlaka elle yapılmalıdır. Kahve toplandıktan sonra kuru veya yaş olarak ikiye ayrılır. Kuru yöntemde meyvelerin kuruma riski bulunur. Islak yöntemde meyvenin dışındaki kısım makine aracılığı ile alınır. Ayıklama sonrasında meyveler büyük fermente tanklarında 12-48 saat dinlenmeye alınır. Yaş yöntemle işlenen kahve kurutulmak için güneşe serilerek kurutulur.
Kahve çekirdekleri kalitelerine, kokularına, tatlarına, aromalarına göre insanlar tarafından ayrılır. Kurutulmuş kahveler, 280 derecede kavrularak kahverengine dönüştürülür. Koku ve tat kaybı oluşmaması için hemen soğutulur. Kahve çekirdeği farklı kalınlıklarda öğütülerek farklı demleme yöntemlerine göre hazırlanır.


• Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde 2016 yılına kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 17 adet varlığımızın alınması sağlanmıştır. Bu varlıklardan istediğiniz bir tanesini araştırınız. Araştırmalarınızı “www.kulturvarliklari.gov.tr” adresinden yapabilirsiniz.


Cevap: UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 17 adet varlığımızdan bir tanesini araştırınız.
UNESCO kültür mirasında yer alan Çatalhöyük kenti günümüzde Konya ilinin Çumra ilçesinde yer aldığı ifade edilmekte beraber 1958 tarihinde Arkeologlar tarafından keşfedilmiştir.
Çeşitli aralıklarla yapılmış olan bilimsel araştırmalar ve kazılar ile birlikte günümüzde kapsamlı olarak çatalhöyük’te kazılar ve araştırmalar devam etmektedir. Olağandışı sanatıyla hayranlık uyandırmış olan Çatalhöyük ilk buluntular milattan önce 7400 yıllarını işaret etmektedir.
Kent medeniyetlerin ve Ziraat’in temeli ve uluslararası anahtar olarak tanınmaktadır Çatalhöyük Neolitik yerleşim tarzı ve kent planlaması eşliğinde idealerinin yansıttığını inanılmaktadır.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. atalarımız Türk milletine korumak ve kollamak için binlerce milli mücadeleden geçtiğini söyleyebiliriz bu milli mücadeleden en büyüğü Kurtuluş Savaşı’nda gösterilmiştir Kurtuluş Savaşı’nda meydana gelen Çanakkale zaferi ile atalarımızın verdiği milli mücadeleyi ve vatanlarına duydukları sonsuz sevgiyi hissetmemiz ve anlamamız mümkündür milli mücadeleler sonucu ülkemiz bağımsızlığa ve özgürlüğe kavuşmuştur Türk milleti vatanına bağlı milletini çok seven ve vatanı için seve seve canını veren insanlarla doludur polislerimiz ve askerlerimiz Türkiye’nin güvenliğini korumak için ellerinden gelen her şeyin iyisini yapmaktan kacinmazlar

 2. Sahip olduğumuz bu vatan topraklarını milli mücadeleyi ve kahraman Türk milletine borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız. Türk milleti tarih boyunca birliğini ve düzenli koruyabilmek için elinden gelen tüm mücadeleyi vermiştir. Bunun en güzel örneklerinden biri olan Kurtuluş Savaşı’nda yurdumuzun birçok bölgesinde bulunan kahraman Türk milleti el ele vererek Türk milletine korumayı ve düşmanları yurdumuzdan göndermeyi başarmışlardır. Ülkemiz birbirini de beraber yardımla şıp da yanlışlıktan sonra iman gücü ve vatanına bağlılığı ve sevgisi ile bu vatanın huzuru mutluluğu ve güvenliği konulabiliyor.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.