7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188-189-190-191 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Atatürk ve Demokrasi Soruları ve Cevapları Sayfa 188 189 190 191


Atatürk ve Demokrasi Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları 


Soru : Atatürk’ün aşağıdaki sözünü okuyunuz. Atatürk, “demokrasinin bütün gerekleri” sözü ile ne demek istemiştir?


Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk; o, on yaşını doldururken demokrasinin bütün gereklerini sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.
Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 186


Cevap: Atatürk, “demokrasinin bütün gerekleri” sözü ile ne demek istemiştir?

Mustafa Kemal Atatürk, “demokrasinin bütün gerekleri” sözü ile bizlere egemenlik için yapılması gereken her şeyin yapılması gerektiğini anlıyoruz. Egemenlik için Cumhuriyetin ilanı, Halifeliğin kaldırılması, egemenliğin meclis eliyle millete verilmesi bu gereklere örnek olarak verilebilir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Mustafa Kemal’in aşağıdaki sözünü okuyunuz ve soruyu cevaplayınız.


Cumhuriyet imkân demektir. Cumhuriyet, yalnızca adıyla bile birey özgürlüğünü aşılayan sihirli bir aşıdır. Görülecektir ki cumhuriyet imkânları olan her memleket, özgürlük davasında er geç başarılı olacaktır. Cumhuriyet, kendisine bağlı olanları en ileri aşamalara götüren imkânları verir. Bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip olan milletler, ilerleme yolunda imkânlara sahip demektir. O hâlde cumhuriyet, her alanda ilerlemenin de en belirgin teminatıdır. Cumhuriyeti bu anlamıyla ve bu kapsamıyla anlamak gerekir.
Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 186


Soru : Mustafa Kemal’e göre cumhuriyet insanlara neler kazandırmaktadır?


Cevap: Özgürlük, bağımsızlık ve ilerleme gibi insanlara kazanımları vardır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Atatürk’ün aşağıdaki sözünü okuyunuz ve soruları cevaplayınız.


Memlekette muhalif bir fırka teşkil etmek lazımdır. Böyle bir fırka vücuda gelirse Mecliste tartışma daha serbest olur. Mesela, siz böyle bir fırkanın başına geçerseniz bildiklerinizi serbestçe Mecliste söylersiniz. Bu suretle uygulamada görülen birçok hataların önü alınmış olur.
Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Fethi Okyar’ın Anıları, s. 96 (Düzenlenmiştir.)


1. Atatürk bu sözü neden söylemiştir? Açıklayınız.


Cevap: Tek partili dönemden farklı partilerin olmasını istediği ve meclis içinde farklı düşünce ve fikirlerin olmasından dolayı bu sözü söylemiştir.


2. Atatürk kendi partisine muhalefet yapacak bir başka partinin kurulmasını neden istiyor? Açıklayınız.


Cevap: Atatürk bunu istemesinin temel nedeni meclis içinde toplum içinde var olan farklı düşünce ve fikirleri meclise taşıyarak fikir, düşünce çeşitliliği sağlayarak daha sağlam bir demokratik ortam kurmasından dolayı istiyor.


3. Siyasi partiler ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.


Cevap: Siyasi partiler ile demokrasi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Demokrasinin temel özellikleri seçim ve temsil ilkeleridir. Yani halkın seçtiği temsilciler siyasi iktidarı kullanırlar. Bir siyasi rejim demokrasi olarak nitelendirilebilmesi için dört temel ilke bulunur. Bu ilkeler:

  1. Seçimler ve temsil
  2. Siyasi partiler
  3. Çoğulculuk ve katılım
  4. Hukuk üstünlüğü

İnsanların seçim yapabilmeleri için kendi düşüncelerine kendi fikirlerine uyan guruplar oluşturmalı gerekir. Gruplar kendi çoğunluklarını oluşturdukları zaman bu fikir etrafında toplanan insanlar bir siyasi parti  oluşumu içerisine girmiş olurlar. Siyasi partilerin görüşleri fikirleri vede hizmet şekilleri birbirlerinden farklıdır fakat amacı ülke çıkarlarını her zaman önde tutmaktır. Bunun için farklı görüşteki insanların farklı siyasal partileri destekleyerek meclise kendi görüşlerini destekleyip girmelerini sağlamaları bir demokratik harekettir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Aşağıdaki soruları fotoğraftan yararlanarak cevaplayınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 188-189-190-191 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 188-189-190-191. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

1. Bu fotoğraf ne zaman ve nerede çekilmiş olabilir?


Cevap: Bu fotoğraf herhangi bir yerde seçimlerin olduğu ve insanların oy kullandığı bir yerde çekilmiş olabilir. Ayrıca kadınlara seçme ve seçilme hakkını göstermektedir.


2. Bu fotoğrafa bir isim verseydiniz ismi ne olurdu?


Cevap: Egemenlik tüm milletindir ismi verirdim.


3. Fotoğraf ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?


Cevap: Demokrasi ve egemenlik için sürekli olarak seçme ve seçilme hakkı olması gerekmektedir. İşte bu nedenle seçme ve seçilme hakkı açısından bu fotoğraf çok önemlidir.


4. Bu fotoğraf Türk demokrasi tarihinde önemli bir olayı anlatmaktadır. Sizce bu olay nedir? Neden önemlidir?


Cevap:   Kadınların da seçme haklarına kavuşması olayını anlatmaktadır.


5. Fotoğrafın konusu ile Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkısını nasıl ilişkilendirebilirsiniz?


Cevap: Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türk demokrasisi gelişmiştir. Egemenlik millete verilerek yöneticilerini seçme ve yönetici olma hakkı verildi. ayrıca kadınlara da seçme ve seçilme hakkı vermesinden dolayı Türk demokrasisi açısından büyük bir gelişme katedilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Cumhuriyet demek Demokrasiyi esas almaktır. Atatürk ülkemize Cumhuriyeti getirerek Türk milletine birçok hak ve özgürlükler vermiştir. Bu bu hak ve özgürlükler de yaşamımızı kolaylaştıracak birçok hak vardır. Bu haklardan biri seçme ve seçilme hakkı Türk milleti istediği ve seçtiği kişileri seçebilirler. Bu her 18 yaşına gelmiş bireyin bir hakkıdır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.