7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 218-219-221-222-223 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Dünyayı Biz Kurtaracağız Soruları ve Cevapları Sayfa 218 219 220 221 222 223


Dünyayı Biz Kurtaracağız Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları


Soru : Sizce dünyada çözümlenmesi gereken sorunlar nelerdir?


Cevap: Sizce dünyada çözümlenmesi gereken sorunlar nelerdir?

Bence Dünya ‘ da çözümlenmesi gereken birçok sorun var. Bunlar çözülmeden de insanların mutlu olması ve hak ettikleri yaşamı elde etmeleri asla mümkün değildir. Bunlardan bir tanesi ormanların tahrip edilmesidir. İnsanların izinsiz ve bilinçsiz şekilde doğaya zarar vermeleri havadaki oksijen miktarının azalmasına ve kaliteli bir hayata engel olmaktadır.

Nükleer Silahlar da bir sorundur. İnsanlara ne kadar zarar vereceği tahmin bile edilemeyen bu silahlara sınırlama getirilmelidir.

Terörizmde bir başka konu. Yıllardan beri ülkemizde masum askerlerimiz bu sebepten dolayı şehit veya gazi olmnaktadır.

Hava kirliliği; Çevredeki yaşayan bebek, genç ve yaşlı herkesin sağlığını olumsuz etkilemektedir. Onun için gerekmedikçe araba gibi taşıtlar kullanılmamalıdır.

Salgın hastalıklar sebebi ile de yılda bir çok insan hayatını kaybetmektedir. Bunlar için gerekli tedaviler ve aşılar bulunmalıdır.

Hayvanların neslinin tükenmesi; Çevremizde ismini ve varlığını bilmediğimiz milyonlarca canlı var. Bu canlılar hakkında bilgimiz olmasa da çevrenin döngüsü için şarttır. Hayvanların neslinin tükenmesi onlarla beslenen canlıların aç kalmasına ve bu canlıların beslendikleri canlıların artmasına sebep olur ki buda başka sorunları meydana getirir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları 


Soru : İklim değişikliğinin etkileri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: İklim değişikliğinin etkileri nelerdir? Açıklayınız.

İklim değişikliği , teknolojinin ilerlemesi ile beraber havanın kirlenmesi ve insanların çevreye vermiş olduğu zarardan ortaya çıkmaktadır. Belli bir düzende yaratılmış olan doğada anormali değişiklikler çevreye zarar vermekte ve geri dönüşü olmayan etkilere sebep olmaktadır.

İklim değişikliğinin etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Kuraklık; hava sıcaklığının beklenenden fazla olması ve yağışın olmaması veya az miktarda olmaması sebebi ile nemin beklenenden az olmasıdır.
 • Sel; Sürekli yağan yağmurdan dolayı suların taşması veya buzulların erimesi sonucu ortaya çıkan taşkın suya denir.
 • Şiddetli kasırga; Hızı 120 km yi aşan şiddetli rüzgarlara verilen isimdir.
 • Hava sıcaklığında artış; Her bölgede alışılagelmiş bir hava sıcaklığı miktarı vardır. Ona göre o bölgede tarım yapılır ve belirli ürünler yetişir. Bu hava sıcaklığı nedeni ile beklenen kalite alınamaz ve klasik alışılagelen mevsime alışan insanlarda da rahatsızlıklar ortaya çıkar.
 • Okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme
 • Buzulların erimesi; Bu sellere , doğanın dengesinin bozulmasına ve orada yaşayan hayvanların ölmesine neden olur. Buda Dünya ‘nın döngüsüne zarar verir.
 • Hayvan türlerinin azalması
 • Okyanusların asit oranında artış
 • Tarımsal verim kaybı; Bu yüksek fiyat artışlarına ve kalitesiz beslenmeye sebep olur.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları 


Soru : Siz küresel sorunların çözümü için neler önerirsiniz?


Cevap: Siz küresel sorunların çözümü için neler önerirsiniz?

Küresel sorunlar; salgın hastalıklar, terörizm, nükleer savaş, meteor çarpması, kara delikler, buzulların erimesi, tükenen nesillerdir. Bu sıkıntılar tüm dünyayı etkilediği için herkesin ortak hareket etmesi gerekir.

 • Salgın hastalıklar; Bunlarla ilgili önlemler alınmalı, halk bilinçlendirilmeli ve salgınların çıktığı ülkelere giriş gelişler yasaklanarak , hastalığın yayılması engellenmelidir.
 • Terörizm; Her devletin kendi ilkeleri adına kendine tehlike unsuru belirlemiş olduğu kişilerdir. Ülkemizde de birçok askerimiz genç yaşta terör yüzünden hayatını kaybetmektedir. Caydırıcı cezalar, halkın bilinçlendirilmesi gibi yöntemlerle bu konuyla baş edilebilir.
 • Nükleer Savaş; Teknolojinin gelişmesiyle beraber nükleer silahlarda yaygınlık kazanmıştır.  Buna bir sınırlandırılma getirilmelidir.
 • Meteor Çarpması; Dünyayı bekleyen tehlikelerden bir tanesi de meteor çarpmasıdır. Bununla ilgili gerekli eğitimler yapılmalı ve engelleme çalışmaları için teknoloji geliştirilmelidir. Bununla ilgili araştırma yapmak isteyen ve bilgi almak isteyen yetenekli mühendislere destek sağlanmalıdır.
 • Buzulların erimesi ve çevreninde kirletilerek nesli tükenen hayvanlarda ayrı bir sıkıntı. Çünkü Dünya ‘ da belli bir beslenme zinciri ve döngü vardır. Bu döngüde eğer bir halka eksik olursa sıkıntılar yaşanır. Nesli tükenmekte olan hayvanlar tespit edilmeli , koruma altına alınmalıdır.

Etkinlik Zamanı


Aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. 218-220. sayfalar arasında yer alan fotoğraflarda dikkatinizi çeken unsurlar nelerdir?


Cevap: Terör, kuraklık, sel, susuzluk gibi bir çok faktörün insanların hayatlarını olumsuz bir şekilde etkilediğini fotoğraflardan görebiliyoruz.


2. Küresel sorunların çözümü amacıyla kurulmuş birçok uluslararası kuruluş varken dünyadaki sorunların devam etmesinin sebepleri nelerdir?


Cevap: Küresel sorunların çözümü amacıyla kurulmuş birçok uluslararası kuruluş varken dünyadaki sorunların devam etmesinin sebepleri nelerdir?

Günümüz dünyasında küresel sorunların çözümü amacıyla kurulmuş birçok uluslararası kuruluş olduğunu biliyoruz Ancak bu kurmuşlar Sorunların çözümü için yeterli kabiliyete sahip olmadığını ifade etmek mümkün olacaktır.

Çünkü küresel sorunların çözümü için bir araya gelen bu devletler arasında en büyük ekonomik çıkarlar ve en büyük ekonomik yaptığıyla desteklenmiş olan büyük devletler bu küresel sorunların çözümü için tam anlamıyla isteksiz oldukları ve ekonomilerine zarar vereceği açısından bu desteklere planlı bir şekilde yaklaşmamak da ve bir ülkenin bile desteklemediği bu planlar zarar görerek rafa kalkmaktadır.

İşte bu ne demek dünyamızda var olan küresel sorunların çözümü için ekonomik çıkarlar göz ardı edilmesi ve sorunlarını çözerek barışçıl bir dünyada yaşamamız için insanların mücadele etmesi gerektiğini anlıyoruz.


3. 50 yıl sonra dünyanın durumunun nasıl olacağını düşünüyorsunuz?


Cevap: 50 yıl sonra dünyanın durumunun nasıl olacağını düşünüyorsunuz?

Günümüzden 50 yıl sonra dünyanın yapılan ekonomik gelişmeler ile beraber ve bilim ve bilimsel çalışmalar sonucunda Uçan araçlarını olacağı birçok sağlık alanında gelişmeler olarak birçok hastalıklardan kurtulacağımız var olan sorunların çözüleceği ve ekonomik bir defa an geleceğini ifade edebilirim.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları 


A. Aşağıda I. bölümdeki küresel sorunlar ile II. bölümdeki küresel sorunların sebep ve sonuçlarını eşleştiriniz. Bir küresel sorunun birden fazla sebebi ve sonucu olabilir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 218-219-221-222-223 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 218-219-220-221-222-223. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

B. Bir küresel sorun seçiniz. Seçtiğiniz küresel sorun için çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız.


Cevap: Bir küresel sorun seçiniz. Seçtiğiniz küresel sorun için çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız.

Dünyada var olan açlık sorunu Gün geçtikçe çoğalmakta ve Yoksul ve sokakta yaşayan insanların sayısının artarak çeşitli sıkıntılarla insan faktörünün karşı karşıya kaldığını ifade etmek mümkün olacaktır.

Günümüzde özellikle Afrika Kıtası’nda yer alan insanların Su kaynaklarını ulaşamaması Eğitim sağlık gibi olanaklarından yoksun kalmaları çeşitli hastalıklara maruz kalmaları birçok çocuğun ölmesi ne ve hastalanmasına neden olacağından dolayı bu sorunun acil bir şekilde çözülmesi önem arz etmektedir.

Ayrıca günümüzde dünyayı baştan sona kadar Sara yoksulluk sorunum diğer insanların Yani işverenlerin sürekli olarak cebini doldurma sından işçi haklarının düşünün memesinden dolayı yoksulluk seviyesi gitgide artarak insanların açlık sınırının altında kalarak Zor bir dönem geçirdiğini ifade etmek mümkün olacaktır.

Bu sorunların çözümü için insanların eşit ve doğru bir şekilde gelir dağıtımının yapılması ve insanların devlet eliyle sosyal devlet olanaklarıyla desteklenmesi büyük bir önem arz etmektedir. Ayrıca uluslararası kuruluşlarla beraber bu sorunların ortadan kaldırılınca ya kadar mücadele etmesi büyük bir önem arz ettiğini ifade etmek gerekmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru  : Aşağıdaki haberi okuyunuz ve soruları cevaplayınız.


Dünya Bankası: 1 Milyardan Fazla İnsanın Kimliği Yok


Dünya Bankasının yaptığı bir çalışmaya göre dünya üzerinde 1,1 milyardan fazla insanın herhangi bir kimlik belgesi yok. Özellikle Afrika ve Asya’da yaşayan, kimlik kaydı yapılmamış her üç çocuktan biri şiddete daha yatkın. Sorun özellikle yoksulluk, ayrımcılık, salgınlar ve silahlı çatışmalarla mücadele edilen coğrafyalarda daha da şiddetli. Birçok aile doğum kaydının önemi hakkında bilgilendirilmediği için dünya genelinde 1,1 milyardan fazla insan en temel haklardan yararlanamıyor. Bu sebeple Afrika ve Asya’da milyonlarca çocuk ancak okul çağına geldiğinde bir devlet dairesince tanınıyor.
Genel ağ haberi, 22 Ekim 2017 (Düzenlenmiştir.)


1. Neden bazı insanların kimlik belgesi yoktur?


Cevap:   Birçok aile doğum kaydının önemi hakkında bilgilendirilmediği için kimlik belgeleri yoktur.


2. Kimlik sahibi olmamak hangi temel haklardan yararlanmayı kısıtlamaktadır?


Cevap: Eğitim, sağlık gibi temel haklardan yararlanmayı kısıtlamaktadır.


3. Haberde geçen sorunlar neden Afrika ve Asya’da yaşanmaktadır?


Cevap: Özellikle yoksulluk, ayrımcılık, salgınlar ve silahlı çatışmalarla mücadeleler yüzünden bu sorunlar yaşanmaktadır.


4. Haberde geçen sorunların çözümüne katkı sağlayabilecek kuruluşlar nelerdir?


Cevap: Birleşmiş Milletler, UNISEF, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar bu sorunları çözebilir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Dünya üzerinde var olan en önemli sorunlardan bir tanesi dünya genelinde yayılmayan ekonomik istikrarın ve belli başlı aileler ve kesimler tarafından büyük bir ekonomik fayın elde edilerek geri kalan kişilere ise ekonomik olarak az güç kalması dünyada var olan gelir adaletsizliği en büyük sorunların başında geldiğini ifade etmemiz mümkün olacaktır.

 2. Dünyada çözümlenmesi gereken bir çok sorun vardır.Bunların önüne geçebiliriz.Ama biraz çabalamamız gerekir.Mesela yerlere,denizlere,ormanlar ve daha bir çok yere çöp atan insanlar var.Bu dünyamızı kötü bir şekilde etkiliyor.Denizlerimiz,ormanlarımız,çevremiz artık çöp görmek istemiyor.Küresel ısınmada hava değişikliğine yol açar.Hayvanların yaşam yerlerini yok eder.Özellikle de kutup aylarının yaşam yerlerini.Dünyamızın sonu gitgide kötüye gidiyor.Salgın hastalıklar daha da artıyor.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.