7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196-197-198-199 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Daha Fazla Demokrasi Soruları ve Cevapları Sayfa 196 197 198 199


Daha Fazla Demokrasi Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları 


Soru : Çevrenizde demokratik ilkelere uygun bulduğunuz 2 uygulama tespit edip bu uygulamaların hangi durumlarda demokratik olmayacağını aşağıya yazınız.


Cevap:

Çevremizde demokratik ilkelere uygun bulduğumuz örnekleri belediye başkanının bulunan bölgede insanlar tarafından seçilmesi ve bulunan bölgede mi kendilerini temsil edecek olan milletvekillerinin insanların seçmesi örnek olarak demokratik uygulamalara verilebilir.

Bu uygulamaları bozabilecek durumlar arasında yönetimde var olan belli kişilerin buralara Belediye Başkanı ataması ve milletvekillerinin belli bir cümle tarafından sürekli olarak aynı aileler veya belli kısımlardan atanması bu demokratik alanlara zarar verebilecek olacağı örnek olarak verilebilir.


Soru : Antidemokratik uygulamalardan daha başka hangi kişi ya da gruplar etkilenmektedir? Neden?


Cevap: Antidemokratik uygulamalardan daha başka hangi kişi ya da gruplar etkilenmektedir? Neden?

Antidemokratik uygulamalardan yaşlı, genç kişiler başta olmak üzere bilinçsiz gruplar etkilenmektedir. Çünkü yaşlı ve gençler demokratik haklar konusunda bilgilere sahip olmadıkları ve bu bilgiler konusunda kendi haklarını savunamayacakları için sorunlar çekmektedir.

Ayrıca bilinçsiz olan gruplar haklarından haberden olmamaları açısında demokratik olan konularda bilmedikleri için haklarının savunmalarını beklenmesi söz konusu değildir.


Soru : Savaş nedeniyle vatanından edilen ve bir mülteci kampında yaşamına devam eden çocukların bu süreçte karşı karşıya kaldıkları insan hakları ihlalleri neler olabilir?


Cevap:

Savaş nedeniyle vatanından edilen ve bir mülteci kampında yaşamına devam eden çocukların bu süreçte karşı karşıya kaldıkları insan hakları ihlaller çoktur. Bu ihlaller her çocuğun hakkı olan şeylerdir.

Yaşama hakkı bunlardan biridir ki;  bu çocuklar kendi can emniyetleri olmadığı için kendi ülkelerinden kaçmışlardır.

Eğitim hakkı; Bu çocuklar okullarını yarım bırakmak zorunda kalmış , hiç bilmedikleri bir ülkeye gelerek eğitimsiz kalmışlardır.

Sağlık hakkı; Bu çocuklar çadırlarda soğuğa ve sıcağa sabetmek zorundadırlar. Bir evleri yoktur.

Beslenme hakkı; bu çocukların her çocuk gibi kendi yöresinin besleyici ve güzel olan yiyeceklerinden yeme hakkı olmasına rağmen ne bulurlarsa yemek zorundadırlar.

Korunma ve kişi dokunulmazlığı hakkı; Bu kişilerin zaten can güvenliği yoktur. Bu haklarda ellerinden alınmıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları 


Soru : Haber başlığındaki “şiddet ortamı” ifadesi ile anlatılmak istenenleri haber metninden tespit ediniz. Bu unsurların zararlarını tartışınız.


Cevap: Aile içi şiddet, istismar, sokakta ve okulda şiddet örnek olarak verilebilir. Aile içinde ve çevremizde var olan şiddet olayları bizleri kötülüğe sevk edecektir.


Soru : Haberde Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları yapmasının sebebi nedir?


Cevap: Çocukların suçlardan uzak tutmak, suçlar hakkında bilgiler vermek, suç oluşturabilecek konular hakkında bilgiler vermek amacıyla sebepleri arasındadır.


Soru : Haberde geçen mobbing durumlarının iş yerlerinde yaşanmaması için neler yapılabilir? Açıklayınız.


38.262 Kişi “Mobbinge Uğruyorum!” Diyerek Bakanlığı Aradı


T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 170 numaralı hattına 38 bin 262 kişi mobbinge uğradığına dair başvuru yaptı.
Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı, başvuranların yüzde 81’inin özel sektör çalışanları olduğunu açıkladı. Genel Başkan, mobbingin yüzde 60’ının istifaya zorlama, görev yeri değişikliği, hakaret ve kötü muameleye maruz kalma şeklinde gerçekleştiğini belirtti.
Genel ağ haberi, 31 Ağustos 2017 (Düzenlenmiştir.)


Cevap: Kişilerin haklarını iyi öğrenmesi ve işsel ve kişisel olarak hak ve özgürlüklerini bilmesi ve hakkını araması mobbingi engelleyecektir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Aşağıdaki metni okuyup soruları cevaplayınız.


Bir ilçede ortaokullar arası futbol turnuvası düzenlenmiştir. Turnuvanın final maçında maç hakem tarafından bitime 10 dakika kala iptal edilmiştir. Maçın iptal edilmesine dair izleyiciler, oyuncular ve okul yöneticileri tarafından birçok yorum yapılmıştır. Bu yorumlar; oyuncuların maç içindeki tutumları, hakemin kararları ve okul yöneticilerinin hakem kararlarına itirazı başlıkları altında toplanabilir.


1. Bu üç ana başlık altında toplanan tutum ve davranışlar neler olabilir? Bu tutum ve davranışları antidemokratik bulup bulmadığınızı belirtiniz.


Oyuncuların maç içindeki tutum ve davranışları : Oyunlar maç oynanırken  maç ve hakemle ilgili olarak olumsuz bir söz ve davranış içerisinde olabilirler.


Hakemin kararları :  Hakem kararlarını tarafsız bir şekilde vermiş olumsuz durumlarda maçı tatil etmiştir. . Bu antidemokratik bir tutumdur.


Okul yöneticilerinin hakem kararlarına itirazı :  Okul yöneticileri hakemin bu kararlarına itiraz etmesi antidemokratik durumdur. Ancak hakaret ve çeşitli olumsuz davranışlar kabul edilemez.


2. Maçın sorunsuz ve kurallara uygun olarak bitirilebilmesi için oyunculara, hakeme ve yöneticilere düşen görev ve sorumlulukların neler olduğunu yazınız.


Oyunculara düşen görev ve sorumluluklar : Oyun kurallarına uyarak centilmence oynamaları gerekmektedir. Oyuncuların, maçı yönetecek olan hakeme uyması gerekmektedir.


Hakeme düşen görev ve sorumluluklar : Maçı kurallara göre adaletli bir şekilde yönetmesi


Okul yöneticilerine düşen görev ve sorumluluklar : Uygun ifadelerle takımlarını desteklemeleri, bir sorun gördüklerinde maç sonu gerekli kurumlara itiraz etmeleri.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 199 Cevapları 


Etkinlik Zamanı


Soru : Görseli inceleyiniz. Görselde verilmek istenen mesajı bırakılan boşluklara yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 196-197-198-199 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 196-197-198-199. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Cevap: Görselde bizlere çocuklar hakkında aldığımız kararlarda çocuklarında fikirlerinin alınması gerektiği çünkü onlarında farklı bir düşünce içerisinde olabileceğini resim bizlere anlatmaktadır.


Etkinlik Zamanı


Ailenizdeki demokratik uygulamalar ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.


1. Ailenizde hangi kararların sizin de görüşlerinize başvurularak alınmasını istersiniz? Neden?


Cevap: Ailenizde hangi kararların sizin de görüşlerinize başvurularak alınmasını istersiniz? Neden?

Genellikle bütün ailelerde son karar anne ve babadan çıkar. Ancak çocukları da ilgilendiren durumlar olduğu zaman aileler onlara da sormalı ve fikirlerini almalıdır. Herkes kendisine değer verildiğini görmek ister ve böyle ortamlarda kendini iyi hisseder.

Ailemizde bize fikirlerimizi sorarak bize değer verdiğini göstermesi gerekir. Bir yere gidileceği zaman veya ortak bir yaz planı veya akşam , bayram gezmeleri yapılacağı zaman bana da danışılmasını isterim . Çünkü benimde kendime göre planlarım olabilir. Her kişi kendi düşüncelerini aile içerisinde ortak paylaşmalı ve öyle hareket etmelidir.

Bizlere düşen görev de ailemize saygılı bir şekilde durumu anlatmaktır. Yine benim gideceğim okul ve tercihlerim konusunda ailemin bana danışmasını ve benim fikirlerimin ön planda olmasını isterim. Çünkü o mesleği yapacak olan kişi benim ve sevmediğim bir okul veya meslekte başarılı olmam mümkün değildir. Yine eve bir hayvan veya herkesin kullanacağı bir şey alındığı zaman benimde görüşlerimin alınmasını isterim. Çünkü bende o evde yaşıyorum ve bu da beni ilgilendiren bir karar.


2. Aile içinde sizi de ilgilendiren konularda görüşünüzün alınmaması demokratik bir uygulama mıdır? Neden?


Cevap: Aile içinde sizi de ilgilendiren konularda görüşünüzün alınmaması demokratik bir uygulama mıdır? Neden?

Her insanın düşünceleri ve bu düşünceleri, eğer kimseye zarar vermiyorsa saygı ve sevgi kurallarına uyarak yaşamaya hakkı vardır. Hiç kimse bir şey kendine zorla ve baskı altında yapılınca rahat edemez ve mutlu olmaz. Aynı bize yapılmasını istemediğimiz davranışları da başkalarına yapmamalı ve kimseyi zorda bırakmamalıyız. Aile içinde beni de ilgilendiren konularda görüşümün alınmaması demokratik bir uygulama değildir. Çünkü; aile içerisinde hepimiz bir bireyiz.

Aile içerisinde temel kararları her ne karar anne ve babamız alıyor olsa da bizi ilgilendiren konularda bize de sorulması gerekir. Kimse kimseye zorla istemediği bir şey yapamaz. Onun için bize yapılması istenen şeyde bizimde haberimiz olmalıdır. Tabi ki elimizden geldiği kadar ailemizin aldığı kararlara saygı duymalı ve bir plan yaptıkları zaman onları zor duruma sokmadan , saygı çerçevesinde isteklerimizi ve itirazlarımızı bildirmeliyiz. Ailemiz de ona göre bize durumu izah eder ve herkes mutlu bir şekilde karar vermiş olur.


3. Kendinizi çoğu meselede demokratik davranan birisi olarak tanımlayabilir misiniz? Neden?


Cevap: Kendinizi çoğu meselede demokratik davranan birisi olarak tanımlayabilir misiniz? Neden? 

Evet. Ben kendimi çoğu meselede demokratik davranan biri olarak görüyorum. Aile içerisinde ailemin görüşlerini de önemsiyorum. Bir şey yapmak istediğim zaman aileme danışıyor ve onların fikirlerine de saygı duyuyorum. Aileme yardımda bulunuyorum.

Arkadaşlarımla olduğumda ise ortak kararlar almaya dikkat ediyorum. Arkadaşlarımla bir yere gitmeye veya birşey yapmaya karar verdiğimiz zaman çoğunluğun görüşüne göre hareket edilir. Benim istemediğim bir görüş olsa bile çoğunluk bunu istediği için , üzülsem de arkadaşlarıma uyuyor ve onlarla geçirdiğim zamanın tadını çıkarıyorum. İnsanları incitmemeye ve insanların hakkını gasp etmemeye özen gösteriyorum.

Her insanın belli hakları vardır. Kimsenin bu hakları ihlal etme hakkı yoktur. Irkı , dini, cinsiyeti ve kökeni ne olursa olsun bence herkes eşittir. Tüm insanlar değerlidir ve herkes aynı haklara sahip olmalıdır. Aynı zamanda her demokrat insanda olması gerektiği gibi bana verilen görev ve sorumluluklara karşı duyarlıyım. Devlete karşı bir görevim olduğu zaman onu yerine getirmekten mutluluk duyuyorum. Bu davranışlar her insanda olması gereken davranışlardır.


4. Aile içinde demokratik ilkelere önem vermek ve bunlara uymak önemli midir? Neden?


Cevap: Aile içinde demokratik ilkelere önem vermek ve bunlara uymak önemli midir? Neden?

Aile içerisinde demokratik ilkelere önem vermek ve bunlara uymak ; ailedeki herkesin mutlu bir şekilde yaşaması için şarttır. Yapılacak olan ortak gezme, taşınma birşey alma gibi faaliyetlerde herkes bir fikir taşır. Ortak konuşularak hareket edilmesi herkesin ortak bir noktada birleşmesine ve çatışma ve fikir dağınıklığı olmamasını sağlar.

Demokratik bir ailede herkes birbirine saygılıdır. Aile işbirliği içerisinde olduğundan dolayı kimse kimseye bir işi yüklenmez . Herkes kendine düşen görevi yaparak haksızlığı engellemiş olur. Demokratik ilkelerin ailenin içerisinde bilinmesinin gerektiği kadar uygulanması da önemlidir.

Çünkü uygulanmayan ilkeler bir işe yaramaz. Ayrıca okul , ders ve aktivite seçimlerinde de bunları yapacak olan kişiye seçimin bırakılması ve konuyla ilgisi olmayan aile üyelerinin kararları almaması gerekir. Eğer bu şekilde bir dayanışma ile aile yaşayacak olursa , herkesin mutlu olduğu saygı ve saygı çerçevesinde yaşayan, aile bireyleri arasında dayanışmanın olduğu bir aile modeline ulaşılmış olur.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Çevremizde var Onu demokratik olayları örnek verecek olursak muhtarlık seçimleri sınıf Başkanlığı seçimleri ve okul seçimleri bunlara en güzel örnekler arasında yer alacağını ifade edebiliriz.

  2. Ailemde herhangi bir görüş alınırken benimde fikrinin alınmasını isterim.Çünkü büyüklerin kararları alınırken küçüklerin de kararlarının alınması gerekir. Ailedeki büyük küçük herkesin hakları eşittir. Çünkü ailede bir karar alınırken eğer o alınan kararın küçük bireylerin o kararla bir ilgisi varsa küçük bireylerinde kararların alınması gerekir. Herkesin bir hakkı vardır o haklarının kullanılması gerekir. Büyük küçük herkesin kararlarının yok sayılmaması gerekir. Her bireyin hakkının korunması çok önemlidir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.