7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123-124-125 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı 3. Ünite: Ülkemizde Nüfus Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları Sayfa 123 124 125


3. Ünite: Ülkemizde Nüfus Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 123 Cevapları 


ÖĞRENDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM


A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.


( Yanlış ) 1. İnsanların sivil toplum kuruluşlarında çalışma özgürlüğünün olması yerleşmeyi etkileyen etmenlerdenbiridir.


( Doğru ) 2. Doğum oranlarının ölüm oranlarından fazla olması nüfusu artıran bir etkendir.


( Doğru ) 3. Ülkemizin doğusundaki ekonomik faaliyetlerin çeşitliliği batısına göre daha az olduğundan buradaki nüfus daha azdır.


( Yanlış ) 4. Göç herhangi bir neden olmaksızın uzun süre başka bir yerde yaşamak için yapılan yer değiştirme durumudur.


( Yanlış )5. Anayasa’ya göre yerleşme hürriyeti hiçbir şekilde kısıtlanamaz.


B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız


ticaret yolları, yerleşim, kent, harita, pasaport, ticaret, mübadele


6. Nehir kenarları ve deniz kıyıları yerleşim için tercih edilen yerlerdendir.


7. Türkiye nüfus haritasını inceleyen biri ticaret bölgelerinin nerelerde yoğun olduğu bilgisine
ulaşabilir.


8. İstanbul’un nüfusunun yoğun olma nedenlerinden biri de ticaret yolları üzerinde bulunmasıdır.


9. 1980’li yıllardan itibaren kent nüfusu kır nüfusuna göre daha fazla olmaya başlamıştır.


10. Savaş ya da başka nedenlerle ülkeler arası yapılan nüfus değişimine mübadele denir.


11. Yurt dışına çıkmak için pasaport gereklidir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 124 Cevapları 


C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123-124-125 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 123-124-125. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.


13. “Daha siz küçükken kömür madeninde çalışmak için buraya gittim. Bir süre çalışıp bir miktar para kazanınca geri döndüm. Ancak bu böyle sürüp gidemezdi. En iyisi şimdi yaşadığımız Zonguldak’a göçmek ve ailece burada yaşamaktı.”

Yukarıdaki açıklamaya göre Zonguldak ilimizin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A) Doğal güzellikleri B) İklimi C) Yer altı kaynakları D) Yoğun nüfusu


14.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123-124-125 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 123-124-125. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Grafiğe göre aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz?


A) Hangi yıllar arasındaki artışın diğerlerine göre fazla olduğuna
B) 1990-2000 yılları arasında ülkemizin dışarıdan göç aldığına
C) Yakın geleceğe dair nüfus artışı hakkında tahmin yapmaya
D) Nüfusun en az ve en fazla olduğu yılları tespit etmeye


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 125 Cevapları


15. Üniversiteleriyle tanınan bir şehir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


A) Barınma imkânlarından yoksundur. B) Çok sayıda öğrencisi olan bir şehirdir.
C) Eğitim oranı yüksektir. D) Kültürel faaliyetler yaygındır.


16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde göç ile ilgili neden-sonuç ilişkisi vardır?


A) Savaş-İnsan hakları ihlali
B) Tarımda makineleşmenin artması-Kır-kent nüfus oranının değişmesi
C) Doğal afet yaşanması-Arama kurtarma
D) Doğum oranının ölüm oranından yüksek olması-Nüfusun artması


17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi vatandaşın yerleşme ve seyahat özgürlüğünün haksız yere kısıtlanmasına bir örnektir?


A) Hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı olmak
B) Salgın hastalık nedeniyle bulunduğu kasabadan çıkamamak
C) İşlediği bir suçtan dolayı tutuklanmak
D) Terör baskısı nedeniyle yaylaya gidememek


D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


18. Nüfus sayımları neden önemlidir? Açıklayınız.


Cevap: Nüfus sayımları neden önemlidir? Açıklayınız.

İnsanlık tarihinde ilk nüfus sayımı Çin, Sümer ve Mısır toplumlarında yapılmıştır. Bu dönemde yapılan nüfus sayımını amacı tahsil edilecek vergi miktarı ve orduya alınacak asker sayısını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Osmanlı döneminde ise ikinci Mahmut 1831 yılında bu sebeplere benzer bir amaçla nüfus sayımı yaptırmıştır.

Günümüzdeki nüfus sayımları amaçları çeşitlenmiş ve düzenli sayılar yapılmaya başlanmıştır. Bugünkü modern nüfus sayımı ilk olarak 18. Yy da 1749 yılında İsveç te yapılmıştır. Türkiye cumhuriyetinde ise ilk bufus sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Nüfus sayımları nin amacı ülkeler, eğitim, sosyal, sağlık altyapı savunma ve enerji alanlarında yatırım yapabilmeleri için nüfus sayımında faydalanmaktadırlar.


19. İnsanlar geçmiş dönemlerde yerleşim yeri olarak nereleri tercih etmişlerdir? Açıklayınız.


Cevap : İnsanlar geçmiş dönemlerde yerleşim yeri olarak nereleri tercih etmişlerdir? Açıklayınız.

İnsanlar tarih öncesinden itibaren ele alacak olursak yerleştiklerini yerleri ilk dönemlerde korunaklı alanlar olan mağaralar ve doğada toplayıcı oldukları için avların bol olduğu yerleri seçmişlerdir. Daha sonra tarımı ve hayvan eğitimciliğinin öğrendikten sonra hayvanları daha kolay otlatabilecekleri tarım yapmak için şu kaynaklarına yakın, geniş otlak ların olduğu yaylalık serin yerleri tercih etmişlerdir.

Tarihimizden günümüze doğru kalabalık yerlerin oluşması ile ticaretin gelişmesi ile vede iklim koşulları göz önüne alındığında insanlar denize kıyısı olan iklimsel açıdan ılık ticaretin daha kolay yapılabileceği, verimli toprakların bulunduğu, haberleşme ve ulaşımın daha kolay olabileceği düzlük alanlara doğru inişler, bu yaşadıkları yerler nüfusun artmasıyla büyük kentlere dönüşmüştür.

Bugün haritayı açıp büyük metropollerin nerede olduğuna bakarsanız hepsinin deniz kıyısı olan veya su kenarı olan eski büyük şehirler olduğunu görürsünüz. Örneğin : Londra, Paris, İstanbul, New york


20. Ülkemiz nüfusunu artıran sebepler nelerdir?


Cevap: Ülkemiz nüfusunu artıran sebepler nelerdir?

Türkiye’de nüfus son on yılda hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunun sebebi doğal yollardan çok göçmenlere kaynaklıdır. Zorunlu göçler den dolayı orta doğuda en istikrarlı ülke olmasından dolayı eğitim, turizm ve mültecilerin tercih ettiği ilk ülkedir. Ülke nüfusunu arttıran sebepleri maddeleşecek olursak eğer :

  1. Doğurganlık ve ölüm oranı
  2. Göç hareketleri
  3. Sağlık alanında ileri düzeyde olması
  4. Beslenme imkanları
  5. Eğitim seviyesi ve kaliteli üniversitelerinin olması
  6. Eğitim seviyesinin yüksek olması
  7. Yaşam standartlarının ortadoğuda en iyi durumda olması
  8. Çevresindeki savaş yapan ülkelerin aksine ülkenin refah içerisinde olması
  9. Kadınların eğitim düzeyi ve ekonomik bağımsızlıklarını olması

21. Büyük şehirlerin yoğun göç alıyor almasının sebepleri nelerdir?


Cevap: Büyük şehirlerin yoğun göç alıyor almasının sebepleri nelerdir?

Türkiye de büyük şehirlerde yaşayan insanların yüzde altmışı kırsal kesimden göç etmiştir. İnsanların göç etme sebepleri, bulundukları yerlerde geçim zorlukları, eğitime uzak olmaları eğitim alabilecekleri yerlerin olmaması veya çok uzak olması, yeterince sağlık hizmetinin alınamaması ile örneklendirilebilir. Büyük şehirlerde sanayinin ve ekonominin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanları daha fazladır.

Ayrıca eğitime rahatlıkla ulaşılabilir, sağlık hizmetlerine erişilebilir, daha sosyal bir yer olması insanlara cazip gelmektedir. Daha sosyal vede turizmin gelişmiş olması insanların şehre göç etmesine sebep olmaktadır.


E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.


1. Bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma. ( Göç )
2. Konya’nın Çumra ilçesindeki en eski yerleşim yerlerinden biri. ( Çatal Höyük )
3. Sığınmacı, savaş ya da başka nedenlerle başka bir ülkeye sığınanlar. ( Mülteci )
4. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları faaliyetlerin tümü. ( Ekonomi )
5. Yurt dışına çıkışta gerekli olan belge. ( Pasaport )
6. Yeryüzünde, sınırları belli geniş ya da küçük bir bölgedeki insanların toplam sayısı. ( Nüfus )
7. Bir yerden bir yere kısa süreliğine gitme. ( Seyahat )
8. Göç nedenlerinden biri. ( Deprem )
9. Japonya’nın ve dünyanın en kalabalık şehri. ( Tokyo )
10. Ülkemizde, nüfus miktarı gibi resmî istatistikleri hazırlayan kurumun kısa adı. ( TÜİK )


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123-124-125 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 123-124-125. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 123-124-125 için çok teşekkür ederim.Bu site sayesinde ödevlerimi rahatlıkla ve kolaylıkla kontrol edebildim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.