7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Toprak Ana Soruları ve Cevapları Sayfa 152 153 154 155 156 157


Toprak Ana Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 152 Cevapları   


Soru : Metinden yararlanarak insan-toprak-vatan-devlet ilişkisini açıklayınız.


Devlet savaş ilan etmiş. Düşman, sınır boylarımıza gelmiş, vatan toprağını çiğnemeye hazırlanıyor. Vatan toprağı tehlikede olsun da ben evimde rahat döşeğimde yatayım. Nasıl olur? Vatan toprağı tehlikededir. Beni yüce kudret sahibi yarattı. Vatanım büyüttü. Ben açtım, karnımı vatan doyurdu. Üzerimde hiçbir giysi yoktu, vatan sayesinde giyindim. Bedenim vatan toprağından, nefesim vatan havasından. Bir defa düşün. Vatanımız sayesinde herkesin hakkı, hukuku ve hayatı korunuyor.
Namık Kemal, Vatan yahut Silistre, s. 30, 33 (Düzenlenmiştir.)


Cevap: Toprak bizler için kutsaldır. Çünkü vatansız hiç bir şekilde yaşanmaz. Devlet bizlere yemek verir, nefes almamızı sağlar, toprağında yaşarız, vatan sayesinde giysi elde ederiz. Vatana gelecek olan tehlikelere karşı bizlerin evimizde kalmamız söz konusu olamaz.


KARA TOPRAK


Dost dost diye nicesine sarıldım.
Benim sadık yârim kara topraktır.
Beyhude dolandım, boşa yoruldum.
Benim sadık yârim kara topraktır.
(…)
Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi.
Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi.
Kazma ile döğmeyince kıt verdi.
Benim sadık yârim kara topraktır.
Âdem’den bu deme neslim getirdi.
Bana türlü türlü meyve yedirdi.
Her gün beni tepesinde götürdü.
Benim sadık yârim kara topraktır.
(…)
İşkence yaptıkça bana gülerdi.
Bunda yalan yoktur herkes de gördü.
Bir çekirdek verdim, dört bostan verdi.
Benim sadık yârim kara topraktır.
(…)

Âşık Veysel Şatıroğlu, Dostlar Beni Hatırlasın, s. 128


Soru : Âşık Veysel toprağı neden sadık yâr olarak adlandırmıştır?


Cevap: Sürekli olarak bizlere nimetler verdiği, yalan söylemediği, işledikçe bizleri sevdiği için sadık yarım kara topraktır demiştir.


Soru :  Âşık Veysel’e göre toprağın bize kazandırdıkları nelerdir? Örnekler veriniz.


Cevap: Aşık Veysel’e göre toprak bizlere koyun, süt, yiyecekler vermiştir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 153 Cevapları   


Soru : Toprağın işlenmesi ile refah seviyesinin artması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.


Cevap: Toprağın işlenmesi ile refah seviyesinin artması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Toprağın işlenmesi demek toprağa gerekli mahsuller ekilerek kazançların elde edilmesi anlamına gelir. Kazancı olan insanlar gerekli ihtiyaçlarını kazandıkları paralar sayesinde kolaylıkla karşılayabilirler.

İhtiyaçları karşılanan insanların doğal olarak refah seviyelerinde yükselecektir. Refah seviyesi yüksek bir toplum güvenli ve huzurlu olarak yaşamaya başlar. Sağlık, eğitim, barınma ihtiyacı, ulaşım gibi hayatın gereksinimleri olan ihtiyaçlara kolaylıkla erişir.


Etkinlik Zamanı


Soru : Metni okuyunuz. Metinde anlatılmak istenen düşünceyi yazınız.


Büyük Hun Devleti’nin komşusu olan Tunguzlar, bu devletin hükümdarı Mete’den bazı isteklerde bulundular. Mete bu istekleri yerine getirdi. Mete’nin gittikçe kuvvetlendiğini gören Tunguzlar ondan sınırdaki çorak ve işe yaramaz bir küçük toprak parçasını istediler. Mete, bu istek karşısında “Toprak devletin malıdır. Devleti başkasına kim verebilir?” demiştir.
Bahattin Ögel, Türk Kültürünün Gelişim Çağları II, s. 28 (Düzenlenmiştir.)


Cevap: Metinde anlatılan düşünce vatan toprağının devletin malı olduğu ve vatan toprağının kutsal olduğunu düşüncesi bizlere aktarılmaktadır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 154 Cevapları   


Soru : Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması hangi sorunlara yol açabilir? Tartışınız.


Cevap: Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde toplanması hangi sorunlara yol açabilir? Tartışınız.

İnsanlar hayatta kalmak için yeme, içme nefes alma gibi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. İnsanlar ilk yaratıldığı günden beri sürekli ekmiş biçmiş ve kendi ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Her bölge kendine özgü ekinler getirmiştir. Tarihe baktığımız zaman insanlar sulak bölgelerde veya suya yakın alanlarda yerleşmiş ve orada yaşamışlardır.

Çünkü ekin ekmek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. Ekilebilir topraklar insanların ekin ekmek ve beslenme ve önemli başka ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları yerdir. Ekilebilir toprakların sadece bir kişinin elinde olması büyük sıkıntılar yaratabilir. Ekilebilir toprakların bir kişinin elinde olması stokçuluk, kıtlık, karaborsacılık, süistimalcilik, fahiş fiyatlarda ürün satma, ekonomik kriz gibi sorunlara yol açabilir İnsanlar mecburi olan ihtiyaçlarını karşılamak için bu kişiye gitmek zorunda kalacaktır.

Karşıdaki insanda istediği gibi davranacak insanlarda mecbur oldukları için ses çıkaramayacaklardır. Bu bir nevi köleleştirme gibidir. Çünkü insanlar ekinlerden gelen ürünleri birçok alanda kullanır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 155 Cevapları   


Soru : İkta ve tımar sistemini feodal yapıdaki toprak yönetimi ile karşılaştırınız. Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?


Cevap: İkta ve tımar sistemini feodal yapıdaki toprak yönetimi ile karşılaştırınız. Aralarındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Derebeylik sistemi ile tımar sistemi arasında büyük fark vardır. Derebeylik sisteminde bir kişi altındaki insanları çalıştırır ve tüm geliri toplar bunun karşılığında ise himayesi altındaki insanları korur. Derebeylikler devlete karşı hukuki ve mali yönden bağımsızlardır. Krallar bunları azledemez ellerindeki gücü alamazlardı.kendi himayesinde insanları malı olarak görürdü.

Tımar sisteminde ise kendine tahsis edilen devlet tarafından kendisine tahsis edilen toprağı eker biçer bunun karşılığında sipahilere bakar. Sonuç olarak devletin hazır askeri bulunurdu. Tımar sisteminde tımar sahibi devletin kiracısı durumundadır. Kanunlara ve devlet otoritesine uymak zorundadır. Kendisine ait olan araziyi devletin haberi olmadan boş bırakamaz, kurallara uymadığı takdirde araziler elinden alınır.


Etkinlik Zamanı


B. Aşağıdaki zihin haritasında yer alan “Toprakla ilgili kavram ve sözcükler” kutucuğunun etrafındaki kutucukları örnekte olduğu gibi doldurunuz.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 156 Cevapları   


Soru : T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının üretime yönelik desteklerinden hareketle devletin üreticiye verdiği destek hakkında neler söyleyebilirsiniz?


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

Cevap:

Devlet çeşitli desteklemelerle tarım üreticilerinin giderlerini azaltmıştır. Tescilli ürünlerle tarım alanında daha fazla gelir elde edilerek ürünlerin korunması sağlanmıştır. Küçük işletmelere yapılan yardımlarla birlikte tarımın her alanında kalkınma hedeflenmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları   


Etkinlik Zamanı


A. Aşağıdaki kurum ve kuruluşların tarım alanında yaptığı çalışmaları araştırınız ve edindiğiniz bilgileri bırakılan boşluklara yazınız.


Toprak Mahsulleri Ofisi :

Toprak mahsulleri ofisinin tarımsal strateji planları hazırlama, sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek, üreticiler için yenilikçi tahıl üretimi yeni projeler kazanmak, tüketici memnuniyetini arttırmak için kalite üzerinde araştırma yapmak,yurt içi hububat (buğday, arpa, çavdar, yulaf,mısır, çeltik)piyasa fiyatlarını toprak mahsulleri alim fiyatlarına göre dengelemektir.

Toprak mahsulleri ofisi tahıl alış ve satış fiyatlarını belirler, tahıl ve pirinç alır satar gerekli durumlarda bakliyat ve yağlı tohumlar piyasasını düzenleyici tedbirler alır.


Ziraat Bankası :

Ziraat Bankası , tarihi uzun zamanlara dayanan bir bankadır. Tarımsal faaliyetler bir ülke için oldukça önemlidir. Bir ülkenin tarımı ne kadar iyi olursa gelişip kalkınması da o kadar kolay olur. Gıdaya bütün insanlığın ihtiyacı vardır. Bu yüzden bütün devletler tarım alanında iyi olan devletlere mecbur olurlar. Ziraat Bankası da,  tarımsal olan faaliyetlerin eski gücüne kavuşması ve savaş sonrası kalkınmayı sağlamak için  yatırımlarda bulunmuştur. Devletimiz eski gücüne kavuşmak için epey fedakarlıklar yapmıştır.

  • İlk yerli olan traktörün yapılmasında katkısı vardır.
  • Çiftçilerin yatırımlarını yapabilmesi için kaynaktır.
  • Damızlık hayvan ithaline yardımcı olarak, meraların ıslah edilerek et ve süt üretimi için uygun yerlerin sağlanması yapılmış ve üretim yapılabilir hale getirilmiştir.
  • Kurtuluş Savaşı sonrası tarımsal destekler sağladı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) :

ÇAYKUR sadece  çay üretimi yapmayıp aynı zamanda daha kaliteli çay üretimi yapmak üzere gen çalışmaları yapmaktadır. ÇAYKUR organik tarım faaliyetleri kapsamında üniversiteler ve özel gübre üreticisi şirketlerle iş birliği yaparak Hemşin bölgesinde dünyanın en büyük organik çay havasını oluşturmaya çalışmaktadır.

ÇAYKUR geleneksel sıcak çayın yanısıra soğuk çayında üretimine geçerek yeni ürünler hayata geçirmektedir. Ayrıca beyaz çay gibi ürünlerle ilgili yurt dışında araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmaktadır.


Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri :

Tarım Kredi Kooperatifleri tarıma önemli katkılarda bulunur. Bu katkılar küçük çiftçilerin bankalardan kredi almaları zor olduğu için borç alacakları şahıslara yönelip yüksek faize uğramamaları için kooperatifler kredi desteği verirler.

Bu kredileri verirken aynı zamanda yüksek faizli borç almamaları için düşük faizli kredi vermiş olurlar. kaliteli vede ucuz tohum sağlayarak çiftçinin üretimini arttırır ürettiği malların kalitesini yükseltir.

Alırken tohumu ucuza aldığı için satarken de kolayca kar yapmalarını sağlar. Alınan kredinin üretimde kullanılmasını sağlayarak, tarımsal üretimin artmasını sağlar.


B. Toprağın üretimdeki ve yönetimdeki önemine ilişkin örnekleri aşağıdaki tabloya yazınız.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157 Cevapları Ekoyay Yayıncılık
“7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 152-153-154-155-156-157. Sayfa Cevapları Ekoyay Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Vatan Toprak ilişkileri birbirlerine çok yakın ilişkilerdir.Vatanımıza ve toprağımıza sahip çıkmalıyız vatanın bütünlüğü ancak yardımlaşarak sağlanabilir.Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız bu bizim vatandaşlık görevimizdir bütün bir millet olarak Vatanımıza koruyup kullanmalıyız vatanımız bizim için çok değerlidir Atatürk ve Atatürk ve silah arkadaşları Türkiye topraklarını korumak için büyük mücadeleler vermiştir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.