7. Sınıf Sosyal Bilgiler

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195 Cevapları Ekoyay Yayıncılık

Göster

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Anayasa’dan Gelen Güç Soruları ve Cevapları Sayfa 192 193 194 195


Anayasa’dan Gelen Güç Soruları ve Cevapları


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları 


Soru : Haberi okuyunuz. Haberde “şefkat eli” ifadesi ile kastedilen kurum ve kuruluşların isimlerini altındaki boşluğa yazınız.


Yaşlı, Engelli ve Çocuklara Devletin Şefkat Eli Uzandı


Bakıma muhtaç ve kimsesiz yaşlılar, dezavantajlı çocuklar ile engelliler için bugüne kadar birçok önemli destek hayata geçirildi.
Genel ağ haberi, 14 Mayıs 2018 (Düzenlenmiştir.)


Cevap: Darülaceze, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşların isimlerini örnek verebiliriz.


Soru : Anayasa’nın ilk üç maddesinin dördüncü madde ile koruma altına alınmasının sebebi nedir? Açıklayınız.


Cevap: Anayasa’nın ilk üç maddesinin dördüncü madde ile koruma altına alınmasının sebebi nedir? Açıklayınız.

Türkiye Cumhuriyetinin ilk üç maddesi devletin temelleridir. Bu maddeler :

1- Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

2-Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıç.çta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

3-Türkiye devleti ülkesi ve milliyetiyle bölünmez bir bütündür.dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ayyıldız li albayraktır. Milli marşı istiklal marşıdır. Başkenti Ankara dir.

Devletin temellerini oluşturan bu üç madde dördüncü madde ile bunların değiştirilmesi, teklif edilmesini yasaklayarak, devleti garanti altına almıştır.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları 


Soru : Anayasa’nın 5. maddesindeki “insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” ifadesi ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.


MADDE 5 – Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.


Cevap: Devletlerin, sosyal devlet anlayışı açısından yardıma muhtaç olan kişilere ekonomik destek vermek, gelecekte gelecek kişilere gerekli olan iş olanaklarını sağlamak ve dini ve vicdan özgürlüğünün sağlanması sözünden bahsediyor olabilir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları 


Soru : Metinde cumhuriyetimizin hangi nitelikleri yer almaktadır? Açıklayınız.


Mustafa Kemal, 1934 yılında Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkına sahip olmalarından sonra nüfusu 16 milyon olan o günlerin Türkiye’sinde 40 kadın milletvekili adayı olmasını istedi. 1935’te seçimlerden sonra Meclise 18 kadın milletvekili girdi. Bu sayının nasıl 18’e indiğini Şükrü Kaya şöyle açıklıyor: “Atatürk, Büyük Millet Meclisine kadınların 40 milletvekili ile katılmalarını arzu ediyordu. Özel notu ile de bu arzusunu tekrarlıyordu. Biz, hükûmet olarak sayıyı fazla bulduk. Daha dengeli bir rakamı tercih ettik. Atatürk’ün bir özelliği de hükûmetlerin tercihlerine değer vermesiydi. İyi hatırlıyorum, bu tercihimizi kendisine hükûmet adına arz ettiğimiz zaman üzüntüsü her hâlinden belli oluyordu. Fakat ısrar etmedi, hatta bir espri bile yaptı. “Gelecek seçimlerde kadınlar, sayıları oranında Meclise girip kendi kabinelerini kurduklarında bakalım sen bakan olabilecek misin?” dedi.
Gönül Bakay, Günümüz Türk Kadınından Başarı Öyküleri, s. 30


Cevap: Eşitlik, düşünce özgürlüğü, kadın erkek eşitliği gibi cumhuriyetimizin nitelikleri yer almaktadır.


Etkinlik Zamanı


Soru : Haberlerde sosyal devlet uygulamalarına ait örneklere yer verilmiştir. Haberleri okuyunuz ve bu uygulamaların vatandaşlara katkılarını açıklayınız.


Genel Sağlık Sigortası Nedir?


Genel sağlık sigortası, kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları hâlinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade etmektedir. Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaz. Ortaya çıkacak hastalık riskine karşı, toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanır.
Genel ağ haberi, 2 Mayıs 2018 (Düzenlenmiştir.)


Cumhurbaşkanımızın Eşi “Okuma-Yazma Seferberliği” Başlattı


Cumhurbaşkanı ve eşinin destekleri, T.C. Millî Eğitim Bakanlığının koordinasyonu, televizyon programı sunucusu Müge A.nın öncülüğünde gerçekleştirilen “Okuma-Yazma Seferberliği” Ankara Yenimahalle Halk Eğitim Merkezinde, Cumhurbaşkanımızın eşinin de katıldığı törenle resmî olarak başladı. Kampanyanın duyurusunun yapıldığı şubat ayı başından bu yana 275 bin kişi okuma yazma öğrenmek için başvurdu. 8 haftanın sonunda sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere sertifikaları Cumhurbaşkanı ve eşinin de katılacağı bir törenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde verilecek.
Genel ağ haberi, 5 Mart 2018 (Düzenlenmiştir.)


Cevap: Devlet ; sağlıktan, eğitim, iş olanakları, güvenlik gibi bir çok alanda hizmet sunulacak bir çok farklı alandaki çalışmalardan söz etmektedir.


7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları  


Etkinlik Zamanı


Soru : Tabloda yer alan kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını ve bu kurum ve kuruluşlarla ilgili kavramları örnekte olduğu gibi yazınız.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI


Görev ve Sorumlulukları


 1. Eğitim ve öğretime yönelik politikalar uygulamak
 2. Eğitim araç-gereçlerini hazırlamak
 3. Eğitim-öğretim programlarını hazırlamak
 4. Öğretim metot ve teknikleri geliştirme

Kavramlar


 1. Eğitim
 2. Öğretim
 3. Okul
 4. Meslek

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI


Görev ve Sorumlulukları


 1.  Sosyal hizmet ve yardım politikaları uygulamak
 2. Aile yapısını ve değerleri koruma çalışmaları yürütmek
 3. Çocukları ihmal ve istismardan korumak
 4. Yaşlı ve engellileri ihmal ve istismardan korumak

Kavramlar


 1. Değerler
 2. Hizmet
 3. Aile
 4. Kadın
 5. Çocuk

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI


Görev ve Sorumlulukları


 1. Mahkeme açmak ve teşkilatlandırmak
 2. Her türde adalet kurumlarını planlamak ve açmak
 3. Adalet hizmetleriyle ilgili araştırma ve düzenleme yapmak
 4. Kanun taslaklarını incelemek

Kavramlar


 1. Adalet
 2. Kanun
 3. Yargı
 4. Ceza
 5. Islah

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI


Görev ve Sorumlulukları


 1. İç güvenlik kuruluşlarını idare etmek
 2. Kıyı ve karasuların emniyetini sağlamak
 3. Her türlü kaçakçılığı takip ve men etmek
 4. Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek

Kavramlar


 1. Vatandaşlık
 2. Nüfus
 3. Güvenlik
 4. Hizmet
 5. Destek

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI


Görev ve Sorumlulukları


 1. İslam dininin esasları ile ilgili işleri yürütmek
 2. Din konusunda toplumu aydınlatmak
 3. İbadet yerlerini yönetmek

Kavramlar


 1. İslam
 2. Din
 3. İbadet
 4. Ahlak

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Anayasa dersinde bu kısmı çalışırken bazen kafam karışabiliyor. Neyse ki bu cevap anahtarı sayesinde, ‘şefkat eli’ ifadesi için örnek kurumları kolayca bulabildim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.