8. Sınıf İnkılap Tarihi

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 190-191-192-193-194-195-196-197 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Yaşanan Gelişmeler Cevapları Sayfa 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197


Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasında Yaşanan Gelişmeler Metni  Cevapları


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları


Soru: Atatürk dış politikada hangi ilkelere dikkat edilmesini istemiştir?
Açıklayınız.


Cevap: Barışçıl ve gerçekçilik ilkesine dikkat edilmesini istemiştir.


Soru: Lozan Antlaşması’nın dış basındaki yansımasıyla ilgili metni okuyup
olayın Türk Devleti’nin dış politikasına etkisini değerlendiriniz.


Cevap: Türk devletinin bütün dünyada tanınmasına, kendi kendine ayakta durabilen ve güçlü bir devlet olduğunu göstermesine sebep olmuştur.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları


Soru: Lozan Barış Antlaşması’nda tam olarak çözüme kavuşturulamayan
sorunlar hangileridir? Söyleyiniz.


Cevap:

  • Boğazlar sorunu
  • Musul Sorunu
  • Hatay Sorunu
  • Yabancı okullar sorunu
  • Nüfus mübadelesi

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları


Soru: Yabancı okulların hangi faaliyetleri bir sorun haline gelmiştir?
Tartışınız.


Cevap: Yabancı okullar kendi planlarını bu okullar sayesinde devleti içten feth ederek yapmaya çalışmaktadır. Bundan dolayı Osmanlı devletinin yıkılma sürecine girmelerine neden olmuşlardır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 193 Cevapları


Soru: 1-İtilaf Devletleri, dış borçların ödenmesi konusunda niçin sadece
Türkiye’yi muhatap almışlardır? Açıklayınız.


Cevap: Osmanlı devletinin borçlarını düşünüp onun yerine kurulan devletin Türkiye olmasından kaynaklıdır.


Soru: 2-TBMM, Osmanlı Devleti’nden kalan borçların ödenmesini niçin kabul etmiştir? Açıklayınız.


Cevap: Çünkü bizim ülkemiz yıkılan devletin yerine kurulduğumuz ve soylarını devam ettirdiğimiz için kabul etmiştir.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları


Soru: Musul meselesinin Milletler Cemiyetine götürülme sebebi nedir?
Açıklayınız.


Cevap: Milletler Cemiyetinin kuruluş amacı devletler arası sorunları barışçıl yol ile çözmektir. Böyle güçlü bir cemiyette bu sorunun da çözüleceği düşünüldüğü için götürülmüştür.


Soru: Yunanistan’ın, İstanbul’da yaşayan Rumları, nüfus mübadelesi
dışında tutmak istemesinin sebepleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap: Çünkü İstanbul’da kalan Ruslar fazlalık oluşturduğu zaman o yer kendilerine bağlanacaktı bunun düşündükleri için onları bu nüfus mübadelesinin dışında tuttu.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları


Soru: Milletler Cemiyeti kalıcı barışı sağlayabilmiş midir? Tartışınız.


Cevap: Milletler Cemiyetinin kuruluş amacı devletler arası sorunları barışçıl yola çözmektir. Fakat gün geçtikçe büyük ve güçlü olan devletlerin isteği dışına çıkılmadığı için yeni bir dünya savaşına neden olacaktır.


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları


Soru: Bölgesel barış ve dünya barışı arasındaki fark nedir? Açıklayınız.


Cevap: bölge yani ülke içi olan barış devletin düzeni ve huzurun bozulmaması yönündedir. Dünya barışı ise tüm devletler arası olan düzenin bozulmaması için olan barıştır.


Soru: Jeopolitik konum nedir? Araştırınız.


Cevap: Jeopolitik konum, bir ülkenin devletler arasındaki politik ilişkiler sistemindeki konumudur. Detaylı bir ifade ile; bir ülkenin iktisadi, kültürel, ticari, ulaşım, coğrafi konum, iklim, yeraltı zenginlikleri, askeri açıdan sahip olduğu artılar ve eksilerin toplamına jeopolitik konum denir


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları


Soru: Boğazların ulusal ve uluslararası önemini, Türkiye’nin Boğazlardaki
hak ve sorumluluklarıyla ilgili düşüncelerinizi defterinize yazınız.


Cevap: Atatürk’ün barışa dayalı milli dış politikasının başarısı üzerine Montrö Boğazlar Sözleşmesinde Türkiye’ye boğazların yönetimi ve savunması bırakılmıştır. Buda devletimiz için çok önemlidir. Hem dış devletlerin etkisinden hem de ekonomik açıdan rahat olacağımızı göstermektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Mustafa Kemal Atatürk döneminde dış politikalar da birçok sorunlar ortaya çıkmıştır bunların başında Musul sorunu Hatay sorunu ve çeşitli sorunlar olarak bilinmektedir Mustafa Kemal Atatürk bu sorunlara karşı barışçıl yaklaşmıştır dış politikayı takip etmek barışçıl bir şekilde yaklaşmak ilke ve inkılapları takip etmek yeniliklerini zinde olmak gerektiğini biliyordu çünkü gelişmeleri takip ederek ülkenin geleceğini düşünmek ve bu yönde devlet kurmak Mustafa Kemal Atatürk’ün yapacağı en güzel başarılı bir olduğunu söyleyebiliriz

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.