6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Soruları ve Cevapları Sayfa 192, 193, 194, 195, 196, 197


Geçmişten Günümüze Yönetim Biçimleri Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı


1. Okulunuzda, öğrenci meclis başkanlığı seçimi için yapılan çalışmalar nelerdir? Söyleyiniz.


Cevap : Okulunuzda, öğrenci meclis başkanlığı seçimi için yapılan çalışmalar nelerdir? Söyleyiniz. 

Bugün okullarımızda demokratik bir ortam oluşturabilmek için çocuklarımıza kendi seçme ve seçilme haklarını nasıl nasıl kullanabileceklerini öğretmen için okul meclis sistemi ve başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Bu seçimlerde başkan adayları birçok vaatlerde bulunmaktadırlar bu vaatler okulumuzu güzelleştirmek ders çalışma alanları oluşturmak Haftada bir gün sivil giysilerle Okula gelmek okul olarak şehir Gezileri düzenlemek sinema tiyatro gibi etkinliklere katılmak söyleşiler veya ünlü bir programa katılmak daha birçok öneriler üretilebilir.


2. Öğrenci meclis başkanlığı seçiminde oy kullanırken neler hissettiniz? Arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Öğrenci meclis başkanlığı seçiminde oy kullanırken neler hissettiniz?

Okul içinde yapılan okul meclisi öğrenci Meclisi Başkanlığı seçimlerinde öğrencilerin oy  kullanmaları bunun için adaylar seçim sürecinde propaganda yaparlar. Öğrencilerin dikkatlerini çeker okul şartlarının iyileştirilmesi için vaatlerde bulunurlar öğrenci Meclisi için oy kullanırken öğrenciler heyecanlı olur. İlk kez kendi iradelerini kullanarak hayatlarını değiştirecek olan ve haklarının korunmasında etkili olacak bir karar verirler.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 193 Cevabı


Soru : Yukarıdaki görsel ile demokrasinin temel ilkeleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


Cevap : Yukarıda yer alan Büyük Millet Meclisi bir milletin seçmiş olduğu kişilerin bir araya gelerek millet hakkında yasalar, kanunlar, hizmet götürmek için karar alan bir meclis olarak görülmesi gerekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir milletin, milli egemenliğini, İnsan Haklarını, Eşitliği, Milletin yönetime katılımını, bütün insanların yönetimine katılımını açık bir şekilde göstermektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 194 Cevabı


Soru : Monarşi yönetiminde demokrasiye uygun olmayan unsurlar nelerdir? Söyleyiniz.


Cevap : Monarşi yönetiminde demokrasiye uygun olmayan unsurlar nelerdir? Söyleyiniz.

Günümüzde demokratik hükumetler ile yönetilen Monarşik rejimler bulunmaktadır rejimler her ne kadar demokrasi en iyi şekilde yönetse de halkın üzerinde hükümdar olarak kral Hanedan bulunmaktadır: Krallar kan bağı ile babadan oğla geçmektedir. Bu da demokratik resimleri hiç uymamaktadır demokratik rejimlerde halk kendi kendini yönetmektedir halk yasalarla güvence altındadır monarşi değilse yasalar her zaman kraldan tarafadır.


Soru : Oligarşinin demokrasiye benzeyen ve demokrasiden ayrılan yönlerini söyleyiniz.


Cevap : Oligarşinin demokrasiye benzeyen ve demokrasiden ayrılan yönlerini söyleyiniz.

Roma İmparatorluğu yönetildiğini sistemi Cumhuriyet’ti bu cumhuriyetin içerisinde delegelerinin olduğu bir sistem vardı bu delegeler Zengin Soylu bir zümre idi yani yönetimi Aslında oligarşi şeklindeydi Roma bu zümrenin  onayladı kanunları  senatör adı verilen meclis tarafından çıkarılırdı. Öyle ki  Bu meclis  Roma’nın imparatorunu yani konsülü seçerdi konsüller bugünkü cumhurbaşkanıları gibi seçilir. 1 yıl liderlik yaparlardı meclis tekrar konsülü onay verirse yönetime devam ederdi mantık olarak demokrasi gibi görünse de halkın söz sahibi olmaması demokrasiden en büyük ayrı mıydı.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı


Soru : Teokrasi yönetimi diğer yönetimlerle birlikte uygulanabilir mi? Tartışınız.


Cevap : Teokrasi yönetimi diğer yönetimlerle birlikte uygulanabilir mi? Tartışınız.

Bugünkü İran 1979 yılında Rıza pehlevi yönetimindeki monarşiden Ayetullah Humeyni tarafından yapılan İslam Devrimi ile bugünkü Cumhuriyet rejimine geçmişlerdir fakat Cumhuriyet rejimi dine dayalı devlet organlarını dine göre yorumlayan bir sistemdir yönetimin üstünde bir Ruhani Lider vardır yani sistem teokratik bir devlet sistemidir. Teokrasinin içerisinde Devleti dinin gerekçelerine göre yönetme sistemi hukuk kurallarından daha çok Şer’i hukuk  sistemi kullanılmaktadır temelinde her zaman din vardır yine Arabistan’da teokratik monarşi sistemle yönetilen bir devlettir orada da yönetimin başında Kral vardır kanunlar dine göre uygulanır.


Soru : Cumhuriyet, monarşi ve oligarşi yönetimlerini insanların sahip olduğu hak ve özgürlükler açısından karşılaştırarak söyleyiniz.


Cevap : Cumhuriyet, monarşi ve oligarşi yönetimlerini insanların sahip olduğu hak ve özgürlükler açısından karşılaştırarak söyleyiniz.

Monarşiler yapı olarak tek bir insanın söz sahibi olduğu yasaların hukukun olmadığı kanunun tek bir kişi üzerinden işletildiği bir sistemdir bu sistemde insanlar verilen haklar kadar hak sahibidir. Basın özgürlüğü Düşünce özgürlüğü gibi şeyler yoktur.

Oligarşi ise bir grup bir zümre veya dini bir Ruhban sınıfı tarafından yönetilmesidir bu sistemde özgürlükler bu sınıfa ait olan kişiler içindir bu sınıf altındakiler verilen haklar kadar hakka sahiptir hukuk veya kanunlar bu sınıf için geçerlidir basın özgürlüğü Düşünce özgürlüğü gibi şeyler bu sınıf tarafından kontrol edilir uygun görülmeyenleri yayımlamanızza söylemenize izin vermezler.

Cumhuriyet Halkın kendi kendini yönetmesi kendi seçtiği yöneticinin çıkardığı kanunlarla. hukuk karşısında herkes eşit adaletin işlediği basın özgürlüğü Düşünce özgürlüğü insan hakları ve yaşam hakkının olduğu insanları koruyan kollayan bir sistemdir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı


Aşağıdaki açıklamaların hangi yönetim biçimine ait olduğunu ilgili sütuna işaretleyiniz.


Egemenlik halka aittir. (demokrasi)
Yönetici padişah, çar, kral, sultan vb. unvanlar kullanır. (monarşi)
İyonlarda görülmüş yönetim şeklidir. (oligarşi)
Din kurallarının egemen olduğu yönetim şeklidir. (teokrasi)
Kişi hak ve özgürlükleri vardır. (cumhuriyet)
Egemenlik tek kişiye aittir. (monarşi)
Bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir. (cumhuriyet)
Egemenlik küçük bir gruba aittir. (oligarşi)
Yöneticiler din adamlarıdır. (monarşi)
Yönetme yetkisi babadan oğula geçer. (monarşi)
Devleti yönetecek kişiler seçimle iş başına gelir. (cumhuriyet)


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı


Aşağıda verilen kavramlardan demokrasiyle ilgili olanları tespit ederek sandığın içine atılacakları işaretleyiniz. İşaretlediğiniz kavramlardan yola çıkarak cumhuriyet yönetiminin diğer yönetimlerden farklı olan yönlerini aşağıdaki boşluğa yazınız.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 192-193-194-195-196-197 Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

9 Yorum

  1. Beni ilgilendiren bütün konularda sorumluluklarım gereği düşünceleri ifade ederek karar alınması gerekir.

  2. Cumhuriyetle beraber milletin direk olarak yönetime dahil edilerek adaletli ve en güzel yönetim biçimi elde edilmiş oldu.

  3. Demokrasi insallanırın oy birliği ile endilerini yönetecek kişiyiyi seçmesidir . Burda millet istediğiği kişiyi seçmekde özgürdür .

  4. Eskiden insanları padişahlar yönetildi. Padişahlar babadan oğula devam  ederdi.Milletin söz hakkı yoktu.Günümüzde ise ülkemiz cumhuriyet ile yönetilmektedir.Cumhuriyet ile yönetilen ülkemizde demokrasi hakimdir.Seçme seçilme hakkı sayesinde millet istediği bir yöneticiyi başa getirebiliyor.Eskiden kadınlara verilmeyen yöneticilik hakkı demokrasi sayesinde elde etmiştir.Bu imkanların hepsini Türk Milletine Atatürk  sağlamıştır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.