6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Şifreyi Bulalım Cevapları Sayfa 233


Şifreyi Bulalım Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 233


Soru : Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar (aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa yazılarak) gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz.


Cevap : ŞİFRE:  Eşitlik


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 233 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 233 Cevapları Anadol Yayıncılık”

Soru : Bulduğunuz şifre ile ilgili düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Eşitlik ile ilgili düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Eşitlik toplum içerisindeki bireylerin aynı haklara sahip olması anlamına gelen bir kavramdır. Bireyler arasında okurken iktisadi açıdan hiçbir şekilde ayrı yapılmamasına eşitlik denilmektedir. Özgürlüğün olduğu bir yerde her zaman eşitlikte vardır. Çünkü ancak haklarını özgü bir şekilde dile getiren bireylerin oluşturduğu toplumlar eşitliği tam anlamıyla mümkün kılabilirler.
Eşitliğin olmadığı toplumlarda imtiyazlı insanlar ortaya çıkmaya başlar. İmtiyaz başkalarının daha fazla hak ve mahrumiyeti yaşamasına neden olur. Toplumda hukuksuzluğun ve kanun tanımaz baş gösterdiği bir toplam oluşmaya başlar. Kapalı toplumlarda veya demokrasinin olmadığı toplumlarda insanlar eşitlikten söz edemezler burada eşitliğin söz edilebilmesi için öncelikle özgürlüğün oluşturması gerekir. İnsanlar kendi hak ve özgürlüklerini ellerinde bulunduran aldıkları için de eşitlikten bahsedilemez.
Ülkemiz Cumhuriyet ilan edilmeden önce monarşi ile yönetilen insanların hak ve özgürlüklerini kısıtlandığı kadınların çalışma hayatının olması sınırlı olan bir ülkede Cumhuriyetin ilanı ile birlikte dünyada ilk kadınla haklar veren ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Bu sayede kadınlarımız hem politikada hem de çalışma hayatında aktif olarak rol almaya başlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Eşitlik bir ülkede demokrasi ve cumhuriyet ile gelmektedir. Eşitlik denilince aklımıza insanlar arasında değil değil cinsiyet ve birçok düşünceleri ayrım yapmaksızın insan olduğu için bir sayan ve insanlara değer veren bir özelliktir. Cumhuriyetle beraber kadın erkek eşitliği beraberinde gelmiştir. Erkeklere verilen haklar kadınlara da verilmiştir kadınlara seçme ve seçilme hakkı eğitim hakkı ve çalışma hakkı tanınmıştır. Eşitlik bir ülkede veya bir dünyada adaletli bir şekilde uygulanıyorsa insanlar arasındaki ilişkiyi saygı ve güven desteklenir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.