6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 217-218-219-220-222 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dünden Bugüne Türk Kadını Soruları ve Cevapları Sayfa 217, 218, 219, 220, 221, 222


Dünden Bugüne Türk Kadını Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı


1. Ülkemizde toplumsal hayatta başarılarıyla örnek olan başka hangi kadınları biliyorsunuz? Söyleyiniz.


Cevap : Ülkemizde toplumsal hayatta başarılarıyla örnek olan başka hangi kadınları biliyorsunuz? Söyleyiniz.

Ülkemizde toplumda hayatta başarılarıyla örnek olan bir çok kadın kahramanımız vardır. Bunlardan bir kaçının isimlerini örnek olarak gösterebiliriz. Mesela en önemlilerinden biri ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen dir. Kariyer hayatında 8 bin saat civarı uçuş yapmıştır ve dünyada nın ilk savaş uçağı pilotu da Sabiha Gökçen dir.

Türkiye’de türk kadınının idolü olarak Türkan Saylan Türkiye’nin başarılı ve önde gelen doktorlarındandı.

Osmanlı imparatorluğunda bir paşa kızı olan Safiye Ali Osmanlı döneminin ilk bayan doktoruydu. Ayrıca meslek hayatın kız öğrencilere de tıp eğitim veren ilk kadın olmuştur.


2. Televizyon, gazete vb. medya unsurlarında karşılaştığınız olumlu ve olumsuz haberler kadının toplumdaki durumuyla ilgili size ne düşündürüyor? Açıklayınız.


Cevap : Televizyon, gazete vb. medya unsurlarında karşılaştığınız olumlu ve olumsuz haberler kadının toplumdaki durumuyla ilgili size ne düşündürüyor? Açıklayınız.

Gelişen ülkemiz içerisinde kadın sosyal haklarını elde etmiş erkek karşısında eşit değilse ağlamış toplum hayatında ülke ekonomisine ve aile ekonomisine çalışarak katkı sağlamış Türk siyasetinde söz sahibi olmuş. Türk kızlarımız üniversitelerde okuyarak öğretmen Doktor mühendis ve benzeri büyük mevkilere gelmeye başlamış Bu da Türk kadını için olumlu olan gelişmeler olmuştur. Fakat son yıllarda sosyal medya gazete ve televizyonlarda gördüğümüz kadına karşı işlenen cinayetler tacizler tecavüzler kadına şiddetin önünü alamaz duruma gelmiş bu durum insanları çaresiz halde bırakmıştır kadına olumsuz yönde etki yapan bu durum Türkiye’ye Dünya kamuoyunda geri ve Asosyal bir görüntüde göstermektedir Türk sosyal yapısı açısından bu durum çözülmesi ve önlem alınması gereken acil bir ihtiyaçtır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 218 Cevabı


Soru : Türk kültüründe kadına verilen önemle ilgili örnekler veriniz.


Cevap : Türk kültüründe kadına verilen önemle ilgili örnekler veriniz.

Türk kadınları toplum ve devlet içerisinde bir değere sahiptir.

Türk kültüründe bir elmanın yarısı gibi kadın erkeğin tamamlayıcısı olarak bilinir.

Türk erkeğinin kutsal saydığı 3 değerden biride kadındır. “at, avrat, silah”

Eskiye göre günümüzde kadınlara hak ettiği değer verilmekte yeni yetişen kızlar kendi ihtiyacını karşılayıp kimseye muhtaç olmayacak şekilde eğitilmelidir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 219 Cevabı


Soru : Türk kadınının siyasi temsilini, topluma katkıları açısından yorumlayınız.


Cevap : Türk kadınının siyasi temsilini, topluma katkıları açısından yorumlayınız.

Türk kadını bugün siyasi olarak birçok Parti’nin içerisinde aktif rol almakta Kadın Kolları olsun milletvekili olsun veya bakan olsun söz sahibi olmak talar kadının Siyasette söz sahibi olması kadın hak ve özgürlükleri temsil etmesi ve bir kadın duyarlılığıyla meselelere yaklaşması Türk siyasetinin 1 artı değer kazandırmaktadır. Türk kadını mutlu eden toplum içerisinde söz sahibi olmakta kendi haklarını kendisi temsil edip koruyabilmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 220 Cevabı


Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk kadını Nesrin Olgun Arslan, o günden bu güne Türk kadınını dünya sularında temsil etmenin gururunu yaşıyor.

İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi’ni, 1979 yılında 15 saat 47 dakikada yüzerek geçen ve
bunu başaran ilk Türk kadını unvanını alan Arslan, uluslararası yarışmalara katılarak, Türk kadının
övünç kaynağı oldu. Kariyerinde birçok ilki gerçekleştiren ve rekor kıran millî yüzücü, dünyanın farklı
sularında kulaç atarak Türk kadınına ilham kaynağı olmaya devam ediyor.


Soru : Millî sporcumuz Nesrin Olgun Arslan, Türk kadınının toplumsal yönden temsiline nasıl bir örnek olmuştur? Düşüncelerinizi paylaşınız.


Cevap : Milli kadın sporcumuz Nesrin Olgun Türk kadının dünyaya gücünü göstermiş ve arkasından gelecek olan Türk kadınlara ilhan kaynağı olarak yol göstermiştir.


Gaziantep’te Girişimci Kadınlar

Gaziantep’in kadın girişimciler açısından rol model bir kent olduğunu ifade eden TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyesi vekil; “Kadın temsilinin özellikle yerelde çok yüksek olduğu illerimizin başında gelen Gaziantep’te iş hayatında kadını destekleyen programlar yapmayı uygun gördük. Hem kadın temsiline örnek olması için hem de Gaziantep’in kültürünü ve tarihini dünyaya göstermek için buraya geldik. Gaziantep kültürünü dünyaya taşıyan ürünler yöre kadınlarının sanata, kültüre ve ekonomiye sağladıkları büyük katkıların da en iyi örneğidir. Bu ürünlerden birisi de ipekli bir dokuma türü olan Türkiye’de sadece ilimizde el tezgâhlarında dokunan kutnu kumaşıdır.” dedi.


1. Bu haber metninde anlatılanlar Türk kadınının ekonomik temsiline nasıl bir örnek olmuştur? Açıklayınız.


Cevap : Türk kadının ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Türk kadının hayata empoze edilerek ekonomiye katkısı sağlanarak döviz girdisi sağlanmıştır. Ayrıca Türk kadının ülkemizin kültürünü tüm dünyaya aktarması sağlanmıştır.


2. Çevrenizden ekonomik hayata katkıda bulunan kadınlara örnekler veriniz.


Cevap : Çevrenizden ekonomik hayata katkıda bulunan kadınlara örnekler veriniz.

Günümüz şartlarında bir ailenin tekbir kişi üzerinden geçinmesi oldukça zordur Eskiden Baba çalışır anne çocuklara bakar ev hanımlığı yapardı fakat günümüz şartlarında geçim derdinin sıkıntıları Onun dışında kadının sosyal hayatta daha fazla girmesiyle kadın İş hayatına atılmış ev ekonomisine ve ülke ekonomisine katkılarda bulunmuştur çalışan ve üreten kadın kendi sosyal özgürlüğün elde etmiş kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabilecek duruma gelmiş Bu sayede ailenin de refah seviyesini yükselmiştir. Günümüzde birçok dalda çalışan kadınlar bulunmaktadır öğretmenlik avukatlık Mühendislik iş dünyasına katılmış fabrika başlarını müdür olmuş veya Sanayi dallarında teknisyen tekniker olarak çalışan kadınlar mağazalarda satış danışmanı  kadınlar tarım işçiliği yapan kadınlar gibi birçok dalda kadınlar çalışmakta ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 222 Cevabı


Soru : Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele için yapılan projelerden hangilerini biliyorsunuz? Söyleyiniz.


Cevap : Ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele için yapılan projelerden hangilerini biliyorsunuz? Söyleyiniz.

Ülkemizde kadına karşı şiddet için birçok projeler geliştirilmiştir bunların içerisinde devlet tarafından üretilen ve devletin desteklediği Onun dışında sosyal yardımlaşma ile Sağ ol anam vakıfların projeleri de bulunmaktadır ülkemizde birçok Valilik kadına karşı şiddet için bir araya gelmiş kadınları koruma altına almıştır günümüzde kadın sığınma evleri ve jandarmanın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, teknik yardım projesi bulunmaktadır Bunun dışında Mor Çatı ardep gibi aile içi şiddet olduğu zaman çağrı yapılacak bir çağrı sistemi ve de Kamer Vakfı gibi Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’daki Kadınlara yönelik Şiddeti önlemek için özel Vakıflar kurulmuş bazı belli başlı projelerdir.


Soru : Toplumda kadın-erkek ayrımının yapılması ne gibi sorunlara yol açar? Tartışınız.


Cevap : Toplumda kadın-erkek ayrımının yapılması ne gibi sorunlara yol açar? Tartışınız.

İnsan doğumundan itibaren kadın ve erkek olarak ayrı ayrı doğar fakat dünyaya gelmelerinin temelinde eşit haklara sahiptirler Sonuçta ikisi de aynı Allah’ın yarattığı varlıklardır. Bu bakımdan elle aldığımız da dahil ne kadın ne de erkek birbirinden Üstün varlıklardır ikisi de birbirini tamamlayan birbiri olmadan yaşamlarını sürdüremeyecek Hiçbir Hayatin yürümeyeceği devam etmeyeceği birbirine muhtaç iki varlıktır. Kadın erkeği ayrımı yapılan bir toplumda Ataerkil sistem vardır.

Ataerkil sistemlerde Kadınlar her zaman ezilen kadınları yok sayarlar kadınların sosyal yaşantıları yoktur. Aile içerisinde toplum içerisinde söz sahibi olamazlar Hatta doğurdukları çocukta dahi kız çocuğu olduğunda yadırgıyorlardı. Daha aşağı daha geri düşünceli olan insanlardan kadın mal gibi görünür alınır satılır Örneğin Başlık parası gibi veya süt parası gibi adetlerle kadın bir mal olarak nitelendirilir. Kuma veya ikinci eş gibi çağ dışı adetlerle erkekler kendine bir bakıma harem kurarlar. Eşit olmayan kimse söz sahibi olamaz ezilir.


1. Geçmişten günümüze kadınlarla ilgili verilen bu gelişmelerden yola çıkarak kadına toplumsal hayatta verilen değerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?


Cevap : Geçmişten günümüze kadınlarla ilgili verilen bu gelişmelerden yola çıkarak kadına toplumsal hayatta verilen değerle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk genç Türkiye Cumhuriyetini kurduğu zaman ilk devrimlerini kadınlar için yapmış muasır medeniyetler düzeyine çıkmak Türk kadınına hak ettiği itibarı sağlamak için öncelikle kılık kıyafette inkılap yapmış daha sonra medeni kanunla kadının haklarını korumaya almış daha sonrada seçme ve seçilme hakkını vererek Avrupa kadınından üstün kılmıştır. Kanunlarımızla kadın erkek eşitliği sağlanmış son yıllarda oluşan şiddet, olaylarıyla kadına Korumalar sağlanacak kanunlar çıkarılmıştır.


2. Ülkemizde kadınları toplumsal hayatta daha değerli kılmak için neler yapılabilir? Tartışınız.


Cevap : Ülkemizde kadınları toplumsal hayatta daha değerli kılmak için neler yapılabilir? Tartışınız.

Toplum içerisinde kadın hayatın her evresinde önemlidir. Kadının değeri olduğu bilinci öncelikle çocuklara yerleştirilmelidir daha sonra kamu spotlarıyla halka indirgenmelidir. İnsan unutmamalıdır ki kadın öncelikle bir annedir  bu toplumdaki her bireyin bir annesi vardır. Anne kutsal bir varlıktır. Anne kutsalsa o halde her kadın bir anne adayı ise kadına saygı buradan başlamalıdır.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Toplumda kadın erkek ayrımı yapmak toplumun gelişmesini engeller çünkü bütün insanlar eşittir kadınlar erkekler eşit oldukları için her türlü işleri beraber eşit bir şekilde yapabilirler bu sayede Bir ülkenin işçi sayısı artar kadınlar topluma kazandırılarak büyük işler başarılabilir

  2. Toplumun en iyi şekilde başarıyı elde etmesi için toplum içerisinde kadının var olan rolünün desteklenmesi ve hak ettiği yeri almasını sağlamamız gerekir.

  3. Kadın siyasetçilerin avantajları daha saygılı ve şefkatli olmaları .  kadın siyasetçilerin olması demek kadınların haklarını daha iyi savunmaları demek.

  4. Türk kadının yeri Türk toplumunda çok başkadır.Türk kadınları savaşlarda ,afetlerde milletinin yaninda olmuştur. Kurtuluş savaşında mermiler taşıyarak yemekler yaparak orduya destek olmuştur.Turkkadini seçme ve seçilme hakkı sayesinde yönetime seçilmiştir.Yönetime geçen kadınlar başarılar kazanmıştır. Toplumumuzdaki kadınlara değer vermeli onlar sayesinde başarılar kazandığımız unutmamalıyız.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.