6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 213-214-215-216 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Haklarımız ve Sorumluluklarımız Güvencede Soruları ve Cevapları Sayfa 213, 214, 215, 216


Haklarımız ve Sorumluluklarımız Güvencede Soruları ve Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı


Soru : Görsellerde hangi haklar kullanılmaktadır? Söyleyiniz.


Cevap : Görselde yer alan resimlerde eğitim hakkı, sağlık hakkı, seçme ve seçilme hakkı ve savunma hakkı gibi haklar görselde bizlere anlatılmaktadır.


Soru : Yukarıdaki hak ve sorumluluklarımızdan hangileri sizin için önceliklidir? Nedenleriyle tartışınız.


Cevap : Yukarıda yer alan resim içindeki hak ve sorumlulukların arasında ;

  • Seçme ve Seçilme Hakkı
  • Eğitim Hakkı
  • Kanunlara Uymak
  • Sağlık Hakkı
  • Vergi Ödevi
  • Yargı Hakkı

Bu haklar milli egemenlik açısından, eğitim görmek için,i sağlık sorunlarım için, devletimin kalkınması için, adaletli ve eşit bir şekilde yargı için yukarıda yer alan haklar benim için önceliklidir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı


Şimdi, iki arkadaşın araştırmaları sonucu neler öğrendiğini hep birlikte okuyalım.


–Azra biliyor musun? İşleyeceğimiz konuyla ilgili yaptığım araştırma sonucu toplum içinde huzurlu ve güvenli yaşamamız için bazı haklara sahip olduğumuzu ve devletimizin bu hakları anayasa ile güvence altına aldığını öğrendim. Bunlar kişisel, sosyal, ekonomik ve siyasi haklarımız ile ödevlerimizdir. Kişisel haklar doğuştan sahip olduğumuz, dokunulmaz ve vazgeçilmez haklarımızdır. Bu haklardan ilki ve temeli insanların doğumuyla birlikte sahip olduğu ve anayasamızın 17. maddesiyle güvence altına alınan yaşama hakkıdır. Bu hak diğer hakların kullanılabilmesi için gereklidir.

Devletimiz özel hayatın ve aile hayatının gizliliğini anayasamızın 20. maddesi ile güvence altına almıştır. Bir başka hakkımız olan konut dokunulmazlığında ise hâkim kararı olmadıkça ve yazılı emir bulunmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve binadaki eşyasına el konulamaz. Sosyal ve ekonomik haklar, hem ülke kalkınmasını sağlamak hem de “sosyal adaleti” gerçekleştirmek için devletin yerine getirmesi gereken ödevlerden oluşmaktadır. Biz öğrenciler için önemli bir hak var ki o da anayasamızın 42. maddesi ile güvence altına alınan eğitim hakkıdır. Bunlardan başka sağlık hakkı ve çalışma hakkımız da vardır. Ülke yönetimine katılmamızı sağlayan ve siyasi birçok hakkı içinde barındıran siyasi hak ve ödevlerimiz vardır. Anayasamızda güvence altına alınan bu haklarımızdan birkaçı siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetine girme ve dilekçe hakkıdır.


1. Yaren’in anlattığı haklardan hangilerini kullanıyorsunuz? Bu haklardan başka hangi haklarımız vardır? Söyleyiniz.


Cevap : Yaşama Hakkı, Özel hayatın Gizliliği, Konut dokunmazlığı, Eğitim Hakkı, Sağlık Hakkı gibi haklarımız kullanıyorum. Bu haklarımız dışında Seyahat etme hakkı, güvenlik hakkı, özgür düşünce hakkı, fikir özgürlüğü gibi haklarımız vardır.


2. Yaşama hakkının diğer hakların kullanılması için temel şart olmasının sebebi nedir? Açıklayınız.


Cevap : Yaşama hakkının diğer hakların kullanılması için temel şart olmasının sebebi nedir? Açıklayınız.

Yaşama hakkı bir canlının anne rahmine düştüğü andan itibaren başlar dünya üzerinde tüm canlıların yaşama hakkı vardır insan hakları sözleşmesinde tüm insanların ve canlıların yaşama hakkı güvence altına alınmış vede devletler bunu anayasaya kanun olarak yerleştirmiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı


Soru : Vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmemiz neden önemlidir? Açıklayınız.


Cevap : Vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmemiz neden önemlidir? Açıklayınız.

Halkın üzerine düşen vatandaşlık görevini yerine getirmesi gerekir. Devletin ve toplumun geleceği için vatandaşların görevini yerine getirmesi önemlidir. Vatandaşlık görevini yerine getirmediğimiz takdirde devlet yok olmaya başlar ve insanlar vatansız kalır.


Soru : Temel hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için vatandaşlara düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Temel hak ve özgürlüklerin kullanılabilmesi için vatandaşlara düşen görevler nelerdir? Açıklayınız.

Temel hak ve özgürlükler insanın doğumuyla başlar ölümüyle sona erer. Bir ülkeye ait değil evrenseldir. Tüm kamuoyunda bu kanunlar ve bu kurallar geçerlidir. Bu temel hak ve özgürlükleri vatandaşlarımız haklarını bilerek haklarına sahip çıkarak başka insanların haklarına gasp etmeden eşit davranarak bilinçli bir şekilde vatandaşlık görevlerini devlete karşı ve birbirlerine karşı yerine getirerek kendi temel hak ve özgürlüklerini korumuş olurlar. Kendi haklarında koruyamazlar.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı


Toplanan Veriler Başka Şekilde de Kullanılabilir

Bir belediyenin, personelinin mesai takibi için başlatmış olduğu yüz tanıma sistemi yargıdan döndü. Açılan davada bu sistemin, personelin kişilik haklarını ihlal etmesi ve kişisel verilerinin izinsiz olarak kayıt altına alması sebebiyle anayasaya aykırı olduğu iddia edildi. Belediye ise savunmasında, uygulamasına gerekçe olarak binalarının dağınıklığını ve personel sayısının fazlalığını ileri sürmüştü. Yargıya taşınan uygulama hakkında mahkeme karar verdi. İtirazları kabul eden mahkeme yüz tanıma sistemini hukuka uygun bulmadı ve uygulamayı durdurdu.


1. Haber metnine göre belediyeye, hangi hakkın ihlal edildiği gerekçesiyle dava açılmıştır?


Cevap : Haberde yer alan metinde ” kişilik haklarını ihlal etmesi ve kişisel verilerinin izinsiz olarak kayıt altına alması ” ihlali nedeniyle dava açıldığı kabul edilmektedir.


2. Belediye çalışanlarının hakları nasıl güvence altına alınmıştır?


Cevap : Anayasamızın Hayatın Gizliliği hakları ve Kişisel verilerin korunması nedenine dayanarak güvence altına alınmıştır.


3. Çevrenizde buna benzer ihlaller yaşanmakta mıdır? Örnekler veriniz.


Cevap : Evet yaşanmaktadır. Bir çok iş yerinde parmak okutma, kamera görüntülerini kayıt altına almak gibi kişisel verileri izinsiz bir şekilde kayıt altına almaktadır.


Soru : Okula gidemeyip bir işte çalışmak zorunda kalan kız çocuğu, sahip olduğu haklardan hangilerini kullanamamaktadır? Bu hakkı kullanabilmesi için devlete ve bireylere düşen görevler nelerdir? Aşağıya yazınız.


Cevap :

Türkiye de insanların doğuştan hakları gelmektedir. Bu hakları devlet güvence altına alır. İnsanlar doğumdan itibaren yaşama hakkı beslenme hakkı sığınma hakkı korunma hakkı eğitim hakkı gibi haklara sahiptir. Bu haklardan bir tanesi olan eğitim hakkını devlet zorunlu hale getirmiştir. Türkiye’de lise son sınıfa kadar zorunlu eğitim herkesin eğitim alması hakkını devletimiz zorunlu hale getirerek koruma altına almıştır. Bir kız çocuğunun eğitim hakkı elinden alınarak işe gönderilmesi hem kanunlara karşı gelmektir, ayrıca eğitim hakkını yok saymaktır.

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. vatandaşlık görevlerimiz yerine getirmezsek bir çok sorun ortaya çıkar mesela vergilerimiz ödenmezse ülkemiz çöküntüye uğrayabilir çünkü bizim vergilerimizle yollar köprüler ve birçok yapıtlar yapılmaktadır vatandaşlık görevlerimiz de ülke malına zarar vermemektir eğer herkes ülkenin malına zarar verirsezarar verilen malların yenisi yapılması gerekmektedir bu yüzden çok büyük bir mali kayıp ortaya çıkar

  2. İyi bir vatandaş olmak için üstümüze düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmemiz gerekir.

  3. Çok güzel hazırlanmış uğraşılmış bir ödev olmuş . emeği geçen herkeslere teşekkürlerimi sunarım .

  4. Her vatandaşın bazı hak ve özgürlükleri vardir. Bun,arın arasında seçme ve seçilme hakki,   sağlık hakkı, eğitim hakkı,savunma hakkı gibi başlıca haklaridir.Sağlık hakkı sayesinde Türkiyenin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarından faydalabiliriz.Eğitim hakkı sayesinde tum çocuklar ücretsiz eğitim görebiliyor.Savunma hakkı sayesinde kahraman asker lerimiz polislerimiz bizi dis ve ic tehlikelerden koruyor.Bu haklar bizi ferah ve özgür bir ülke yapar.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.