6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Şifreyi Bulalım Cevapları Sayfa 71


Şifreyi Bulalım Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 71 Cevapları


Soru : Aşağıdaki bulmacada kutucuk içerisindeki kavramlar (aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, sağdan sola, soldan sağa yazılarak) gizlenmiştir. Bu kavramları bularak üzerini çizdiğinizde geriye kalan harflerden bir şifre oluşacaktır. Bu şifreyi bulunuz.


Cevap : ŞİFRE : Kültürel Mirasa Duyarlık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 71 Cevapları Anadol Yayıncılık”

Soru : Bulduğunuz şifre ile ilgili düşüncelerinizi defterinize yazarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : ŞİFRE : Kültürel Mirasa Duyarlık
Kültürel miras bir milletin sahip olduğu tarihi süreç içinde oluşmuş karakteristik özellikleri yansıtan eserler ve değerlerin bütününe denilmektedir. Kültürün insan Aile Sosyal çevre eğitim sosyal değerler gibi insani bayrak millet vatan dil din tarih Örf adet gibi milli bilim teknoloji sanat gibi Evrensel boyutları bulunmaktadır.
Şu anda bulunduğumuz Anadolu coğrafyası tarih boyunca birçok uygarlığın beşiği olmuştur Bugün Anadolu’dan gelmiş geçmiş uygarlıkların çoğuna ait tarihi kalıntılar ve eserler ülkemizde bulunmaktadır. Cilalı taş devrinden tutunda Hititler Roma Doğu Roma Bizans İmparatorluğu Selçuklu Devleti Osmanlı Devleti ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm tarihi eserleri ülkemiz üzerinde bulunmaktadır.
Türkler 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’ya gelmişlerdir Türkler Orta Asya’dan tutarı ile birlikte surelerini geleneklerini sanatlarını kurumlarını ve inançlarına anlar da oluyor getirdiler. Burada kendi kültürlerini uygarlıklarını yansıtan eserler vermeye başladılar kültürümüzdeki tarihi eserler kültürümüzün maddi unsurlarıdır fakat kültürümüzdeki manevi unsurlar da en az maddi kültür kadar önemlidir. Manevi kültür unsurlarının çocukları ve gençleri öğretilmesi milli değerlerin benimsetilmesi onları geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacaktır. Özellikle çocuklara vatan bayrak sevgisinin aşılanması toplumsal hoşgörünün davranışlarına yansıtma milli kültürün yardımı ile gerçekleşebilmektedir.
Çocukları ve gençleri yabancı kültürlerin etkisinden korumak ve kültürel şoklara karşı milli kültürümüzün tarihi ve manevi bir miras olduğu bilinci verilmeli kültürde yer alırken maddi ve manevi kültür unsurlarının korunmasına önemi kavra atılmalıdır bu noktada ailelere okula ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir halk kültürünün korunması için yapılacak her türlü çalışma önemlidir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Kültürel miras denilince aklımıza atalarımızdan ve büyüklerimizden bize kalan geleneksel olan el sanatlarımız kıyafetlerimiz düğünlerimiz yemeklerimiz Ayrıca dini bayramda yapmış olduğumuz hazırlıklar yöresel ürünlerimiz gibi örnekleri yaşatmak ve bunları yeni nesillere en güzel şekilde aktararak hiçbir zaman unutmamak gelir. Atalarımızın tarih boyunca yapmış oldukları tüm kültürel değerleri hiçbir zaman unutmamalıyız çünkü bunlar bize atalarımızdan birer armağandır. Düğünlerde geleneksel kıyafetlerinin giymesi günümüze çok fazla olmasa bile geleneksel çalgılarımız geleneksel oyunlarımız ve düğünlerde yapılan geleneksel yemeklerimiz hala yaşatılmaktadır. El sanatlarımız eskisi kadar ilgi görmese de insanlar bu gibi eserlere ilgi duymakta ve bu gibi eserleri az da olsa yaşatmaktadır. Kültürel değerlerimiz bizi biz yapan ve her zaman yaşamımız gereken temel kavramdır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.