6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 208-209-210 Cevapları Anadol Yayıncılık

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Yönetim Biçimlerini Öğreniyorum Metni Cevapları Sayfa 208, 209, 210


Yönetim Biçimlerini Öğreniyorum Metni Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 208-209-210


Soru : Demokrasi kavramını daha önce duydunuz mu? Sizce bu kavram ne anlama gelmektedir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap :
Demokrasi kavramını daha önce duyduk demokrasi insanların kendi düşünce özgürlüklerini istedikleri gibi ortaya koyabilecekleri her insanın herhangi bir durumda düşüncelerini ve isteklerini dile getirme şekline demokrasi denir. Demokrasi kelimesi Eski Yunan tarihinden gelmektedir en eski uygulamalardan bir tanesidir.


Düşünelim Tartışalım


Okula başladığınız andan itibaren öğrenim gördüğünüz sınıflarda her yıl sınıf başkanlığı seçimi yapılmaktadır. Bu seçimlerde sınıfta öğrenim gören her öğrencinin oy verme ve sınıf başkanlığına aday olma hakkı vardır. Sınıftaki öğrenciler başkan adaylarına özgür iradeleriyle oy verirler ve en fazla oyu alan öğrenci sınıf başkanı seçilir.


Soru : Yukarıda verilen metinden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Sınıf başkanını belirlemek için izlenen yol sizce uygun mudur? Niçin böyle düşünüyorsunuz?


Cevap :
Sınıf başkanını belirlemek için uygulanan yöntem doğru bir yöntemdir. Bu seçimle sınıfta tüm öğrencilerin oy vermesi ile sınıf başkanlığına aday olan arkadaşlar arasında seçme hakkı kullanılmıştır.


Sizce sınıf başkanlığı seçiminde neden tüm öğrencilerin oy verme hakkı bulunmaktadır?


Cevap :
Sınıf başkanlığı seçiminde tüm öğrencilerin oy verme hakkı bulunmasının sebebi o sınıfta tüm öğrencilerin bulunmasından kaynaklanmaktadır. Sınıfta bulunan her öğrenci bu kararın kendileri ile ilgili olduğu için kendi gelecekleri ile ilgili olan söz haklarından dolayı oy kullanma haklarını kullanılmışlardır.


Sınıf başkanlığı seçiminin demokrasi açısından önemi nedir? Açıklayınız.


Cevap :
Sınıf başkanlığı seçimi küçük yaşta çocuklara sorumluluk yükleme oy vermenin önemi gibi ve de lider olma haklarını bilinçlendirmek amacıyla çocukları yönlendirmek ve eğitme için iyi bir yöntemdir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 210


Soru : Öğrencilerin verdikleri bilgilere göre yönetim biçimlerini aşağıdaki gibi bir tablo üzerinde karşılaştırınız. Bunu yaparken demokrasinin temel ilkelerini göz önünde bulundurunuz.


Cevap :

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 208-209-210 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 208-209-210 Cevapları Anadol Yayıncılık”

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Demokrasi kavramı bizlere elbetteki cumhuriyetle yönetilen seçme ve seçilme hakkı olan Atatürk’ün ve çağdaş uygarlık seviyesinin ilke ve inkılaplarını benimseyen bir yönetim şekline sahip olmamız ve böyle bir ülkede yaşıyor olmamızın temel amacını oluşturur. Demokrasi insanlara ayrım yapmaksızın eşit eşit özgürlüklere ve haklara yaşamalarına yardımcı olur. Cumhuriyet demokrasi ile beraber yönetilen ve bu sayede insanların yeniliklere ayak uydurarak daha eğitimde daha bilgili ve cehaletten uzak bireylerin yetişmesine yardımcı olan bir ülkedir. Cumhuriyetin başarıyla kazanıldıktan sonra demokrasiyi benimseyen ve demokrasi ile yönetilen ülkemizde seçme ve seçilme hakkı kadınlara verilen hak ve özgürlükler demokrasinin sayesinde gelen eşitlik ilkeleri elbette bizi çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmektedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.