6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157-158-159-160 Cevapları Anadol Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160


4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 152 Cevapları


A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.


1. Üzerinde henüz bilimsel çalışmalar yapılarak doğruluğu kanıtlanmamış ama bilimsel çalışmalar yapıldığında doğru çıkacağı umulan düşüncelere ne denir?


Cevap : Hipotez


2. Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulma işine ne denir?


Cevap : Buluş


3. Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulan kişiye ne denir?


Cevap : Mucit


4. İnsanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan ve doğal çevre arasındaki etkileşimi konu edinen bilim dalına ne denir?


Cevap : Coğrafya


5. Yasal yollar dışında çoğaltılan ve satılan kitap, CD, bilgisayar yazılımı ve oyunları, sinema filmleri gibi bandrolü olmayan ürünlere ne denir?


Cevap : Korsan yayın


6. Toplumların örf ve adetlerini, yaşam biçimlerini, toplumsal olayların oluşumunu ve gelişimini inceleyen bilim dalına ne denir?


Cevap : Sosyoloji


7. İnsan davranışlarını ve insanın zihinsel süreçlerini bilimsel yöntemler kullanarak inceleyen bilim dalına ne denir?


Cevap : Psikoloji


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 153 Cevapları


B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız. 


1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?


Cevap : Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci 8. çıkışa ulaşır.


2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?


Cevap : 2, 4, 5 ve 6. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.


3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


Cevap : 1, 3 ve 7. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157-158-159-160 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 152-153-154-155-156-157-158-159-160 Cevapları Anadol Yayıncılık”

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 154 Cevapları


C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru ) Yetkililer, coğrafya biliminin araştırma yöntemleri sonucu elde edilen bilgilerden yararlanarak yoğun kar yağışının olması beklenen yerlerde okulları tatil edebilirler.
 2. ( Yanlış ) Bilimsel bir araştırma yapmanın ikinci basamağı, araştırma sorusunu belirlemektir.
 3. ( Doğru ) Üç boyutlu yazıcılar, gelecekte insanların yaşamlarını kolaylaştıracak önemli bir buluştur.
 4. ( Yanlış ) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler günümüzde eskiye oranla çok yavaş olmaktadır.
 5. ( Doğru ) Psikoloji biliminin yaptığı araştırmalar sonucunda anne ve babalar çocuklarının büyüme aşamalarını daha kolay takip edebilirler.
 6. ( Yanlış ) Bilimsel araştırma sırasında tek bir kaynaktan yararlanılmalıdır.
 7. ( Doğru ) Telif hakkı saklı olan ürünleri yasal olan yollardan temin etmeliyiz.
 8. ( Yanlış ) Korsan yayınları çoğaltan ve satan kişiler bu işle ilgili devlete vergi öderler.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.


Cevap :

 1. Bireyler tarih bilimi sayesinde ait oldukları milletin geçmişini öğrenir, kültürünü ve millî değerlerini tanır.
 2. Felsefe bilimi, insanların olayları eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirmesine katkı sağlar.
 3. Felsefe biliminde görüş belirten kişilere filozof adı verilir.
 4. TÜBİTAK ülkemizde bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayan bir kurumdur.
 5.  İnsanların, doğada bulunan ham maddeleri kendi işlerine yarar hâle getirebilmek ve yenilikler bulmak için kullandıkları farklı yöntemleri de içine alan tekniklerin tümüne teknoloji adı verilir.
 6. Buluş yapan insanın, buluş konusu ürününü belirli bir süre üretme, kullanma ve satma hakkına patent denir.
 7. İnsanların her türlü fikri ve emeği ile meydana getirdiği bilgi, düşünce, sanat eseri ve ürününün kullanılması ve kopyalanması ile ilgili hukuken sağlanan haklara telif adı verilir.
 8. Kitap, CD, kaset, DVD gibi süresiz yayınların üzerlerinde bulundurması gereken baskılı etikete bandrol denir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 155 Cevapları


D. Aşağıdaki kavram haritasındaki numaralandırılmış kutucukları, verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız. 


Cevap :

 • 1. Sosyolog
 • 2. Antropoloji
 • 3. Psikolog
 • 4. Arkeolog
 • 5. Felsefe
 • 6. Yeryüzü şekilleri
 • 7. İnsanların geçmişteki faaliyetleri

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 156 Cevapları


E. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanlığa birçok alanda büyük kolaylıklar sağlamakta, insanlar zamanla yeni buluşlar ortaya koymaktadır. Aşağıda verilen alanlarla ilgili, günümüzde hangi bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yapıldığını araştırarak bunların gelecekteki yaşam üzerine olası etkilerini yazınız.


Cevap :
Teknolojinin Gelecekteki Yaşam Üzerine Olası Etkileri
Sağlık alanındaki gelişmeler : artırılmış gerçeklik, dijital beyin, cyborg insanlar tıbbi üç boyutlu yazıcılar, oyunlaştırarak davranış düzeltme, e Bıçak, sanal klavye Nano kıyafetler, mikro test cihazları, ameliyat simülasyonları, robot asistanlar, giyilebilir cihazlar, sağlık tarama cihazları, Yapay Zeka doktorlar, gene haritaları.
Eğitim alanındaki gelişmeler : evden eğitim online dersler, VR ve AR gözlükle eğitim, kişiselleştirilmiş sıralar, Bulut Bilişim sistemi ile gerekli eğitime bilgiye ulaşma sistemi, bükülebilir ekranlarla resim yapma yazı yazma olanağı sunulup notlarınızı resim olarak saklama olanağı.
Ulaşım alanındaki gelişmeler : Tesla ile başlayan elektrikli otomobil dönemi Gün geçtikçe daha daha popülerleşme ye başlamış durumda lüks araçlarında elektrikli modeller üretmesi ile birlikte gelecek yüzyılda araçların elektrikli olması öngörülmektedir gelecekte araçlar sürücüsüz insansız araçlara dönüşeceklerdir.
Bu sayede kaza oranı azalacaktır gelecekte Drone taksiler ayağınızı yerden keserek hızlı bir şekilde sizi İstediğiniz yere anında ulaştırabilecekler yüksek hızlı trenler teknolojisi ile saatte 1223 kilometre hıza ulaşabilen vakumlu trenler olacak, gelecekte güneşten elektrik üreten elektrikli araçları aynı zamanda şarj edebilen akıllı yollar oluşacaktır.
İletişim alanındaki gelişmeler : gelecek yıllarda iletişimde değişikliğine arttırılmış gerçeklik hayatımıza girecek video konferans şeklinde görüşmeler gerçekleştiriliyor dil engeli ortadan kalkacak otomatik dil çeviri sistemleri kültürümüze girecek uzak gelecekte düşüncelerimizi birisinin beynine doğrudan göndererek iletişim kurabileceğiniz.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 157 Cevapları


F. 6. sınıf öğrencisi Hande, öğretmeninin verdiği bilimsel araştırma çalışmasını yapmak istiyor. Bunun için bilimsel araştırma basamaklarını takip etmesi gerekmektedir. Bu konuda Hande’ye yardımcı olmak için aşağıda verilen kutucuklara sırasıyla bilimsel araştırma basamaklarını yazınız.


Cevap :

 • 1. aşama: Araştırma sorusunu belirlemek
 • 2. aşama: Varsayım oluşturmak
 • 3. aşama: Kaynak taraması yapmak
 • 4. aşama: Bilgileri sınıflandırmak
 • 5. aşama: Metin oluşturmak

G. Aşağıda verilen sosyal bilimlerin, toplum hayatına etkileriyle ilgili örnekler yazınız.


Cevap :
Sosyal Bilimlerin Toplum Hayatına Etkileri
Arkeoloji  : arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılmış kültürleri sosyoloji Coğrafya Tarih etnoloji gibi birçok bilim dalından yararlanarak araştıran ve inceleyen bilim dalına denilir.
Tarih  : geçmiş zamanı inceleyen geçmiş zamanda olan olayları incelemesinin yanı sıra bu olaylarla ilgili etkinliklerin keşfe toplanması organizasyonu sunumu ve yorumu ile ilgili bilim dalıdır
Coğrafya  : yeryüzünü fiziksel ekonomik Biyolojik insansal ve siyasal yönden inceleyen yeryüzü parçasını bir bölgeyi Bir ülkeyi belirleyen niteleyen fiziksel ekonomik Biyolojik insansal ve siyasal gerçeklerin tamamını bir bilim altında gözlemleyerek inceleyen bilim dalıdır
Felsefe  : varlık bilgi Gerçek adalet güzellik doğruluk akıl ve dil gibi konularla ilgili özel sorunlarla ilişkin yapılan çalışmaların tamamı felsefenin konusudur felsefe düşünce sanatı olarak da bilinmektedir Buna göre felsefe Yunanlılar için bilgelik sevgisi ya da Hikmet arayışı anlamına gelmiştir
Sosyoloji  : toplum bilimi toplum ve insan etkileşimi üzerinde çalışan toplumları araştırarak sokakta karşılaşılan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal ilişkilere kadar geniş bir yelpazede insan ve toplum hareketlerini kültürlerini inceleyen bilim dalıdır
Antropoloji  : geçmişten günümüze yaşamış toplulukları insanların çeşitlilikleri ni inceleyerek insanların kültürel ve fiziksel yapısını araştıralım insanları tarihinin en eski dönemlerinden aydınlanmasına yardımcı olan ırkları sınıflandıran yapılarını inceleyen bilim dalıdır
Psikoloji  : ruh bilimi diye bilinmektedir insan davranışı ve inceler bilinçli veya bilinçsiz olayların yanı sıra daha çok duygu ve düşünceleri incelemektedir psikoloji Çok kapsamlı bir bilimsel alandır bu alanda uzmanlaşmış ilgili insanlara psikolog denilmektedir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 158 Cevapları


Ğ. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. İnsanların geçmişlerini, yaşadıkları çevreyi, yaşam tarzlarını ve kültürlerini inceleyen bilim dallarına sosyal bilimler adı verilir. Sosyal bilimler ile ilgilenen Mehmet, kendine bu alanda bir meslek seçmeyi düşünmektedir.

Buna göre Mehmet’in aşağıda verilen mesleklerden hangisini seçmesi düşünülemez?


A) Antropolog
B) Makine mühendisi
C) Psikolog
D) Sosyolog


2. Konya Çatalhöyük’te yapılan kazılar sonucunda çanak, çömlek ve takılar bulunmuştur.

Buna göre yapılan bu çalışma aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle daha çok ilgilidir?


A) Arkeoloji B) Coğrafya C) Felsefe D) Psikoloji


3. � Eski eserlerin ve kalıntıların kazılar sonucu çıkarılmasını sağlar.
� İnsanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özelliklerini inceler.
� İnsanların geçmişteki faaliyetlerini sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceler.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki sosyal bilim dallarıyla eşleştirilecektir. Buna göre hangi seçenekte verilen sosyal bilim dalı dışarıda kalır?


A) Arkeoloji B) Coğrafya C) Sosyoloji D) Tarih


4. Aşağıda verilenlerden hangisi coğrafya biliminin toplum hayatına etkisine örnek olarak verilebilir?


A) Çiftçilerin meteorolojik verileri takip ederek yoğun yağmur ve kar yağışı olması durumunda gerekli önlemleri alması
B) Geçmişteki insanların birbirleriyle olan ilişkilerinin öğrenilmesi
C) Yaşanan olayların eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirilmesi
D) İnsanların içinde yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini öğrenmesi


5. I. Üç boyutlu yazıcıların icat edilmesi
I. Şarj edilebilir kalp pillerinin yaygınlaşması
III. Mars yüzeyinde suyun varlığına rastlanması

Verilen bilimsel ve teknolojik gelişmelerden hangisinin gelecekteki yaşam üzerinde etkisi olabilir?


A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III


6. � Bilgi ve belge toplama aşamasıdır.
� Kitap, gazete, ansiklopedi ve Genel Ağ’dan yararlanılır.
� Araştırma sorusu ile ilgili notlar alınır.

Verilen çalışmalar aşağıdaki bilimsel araştırma basamaklarının hangisinde yapılır?


A) Araştırma sorusunu belirlemek
B) Varsayım oluşturmak
C) Kaynak taraması yapmak
D) Metin oluşturmak


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 159 Cevapları


7. Hidroponik tarım, topraksız ortamda tarım yapılmasına olanak sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde bitkiler, besin üretimi için ihtiyaç duydukları maddeleri özel olarak hazırlanan besin solüsyonundan karşılamaktadır. İnsanlar bu yöntemi kullanarak günümüzde evlerinin teras veya balkonlarında bile tarım yapabilmektedir.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


A) Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalar ülkemizin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
B) Bilimsel ve teknolojik gelişmeler insanların gelecekteki yaşamları üzerinde etkilidir.
C) Bilimsel çalışmalar tarım alanlarının yok olmasına neden olmaktadır.
D) Bilimsel çalışmalar bilimsel araştırma basamaklarına uygun olarak yapılmalıdır.


8. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarından biri değildir?


A) Mazhar Osman
B) Hulusi Behçet
C) Orhan Veli Kanık
D) Oktay Sinanoğlu


9. Patent hakkı ülkemizde yasalarla güvence altına alınmıştır.

Buna göre patent hakkının yasalarla korunması aşağıdakilerden hangisini sağlama amacı taşımaz?


A) Buluş faaliyetlerini özendirmek
B) Buluş sahibini para ile ödüllendirmek
C) Ürünlerin yasal yollarla yaygın olarak kullanımını sağlamak
D) Yaratıcılığın korunmasını sağlamak


10. Günümüzde yasal yollar dışında çoğaltılan ve satılan kitap, CD, bilgisayar yazılımı, oyunlar ve sinema filmleri gibi bandrolü olmayan ürünlere korsan yayın adı verilir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi korsan yayınla mücadele konusunda tüketicilere düşen görevler arasında yer almaz?


A) Korsan ürünleri satanları yetkili mercilere bildirmek
B) Korsan ürün alanları bilgi vererek uyarmak
C) Bandrolü olan ürünleri satın almak
D) Korsan ürünleri satın almak


H. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Sosyal bilimler alanında yapılan çalışmaların toplum hayatındaki önemini ifade ediniz.


Cevap :
İnsanların gelişmesini sağlamak ve daha ileriye gitmesine olanak vermek için sosyal bilimlerin farklı dalları her zaman söyleme yapmaktadır.
İnsan ile doğa arasındaki ilişkinin yanı sıra geçmiş ve gelecek arasındaki ilişkiyi insan psikolojisi ve davranışları üzerinde sosyal bilimler ve toplum üzerindeki etkileri ele alarak insanlığın gelişmesine fırsat vermektedir.


2. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, bireylerin yaşantısına nasıl etkiler yaptığını açıklayınız.


Cevap :
Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireylerin yaşantılarında olumlu yönde gelişmeler sağlanmaktadır. Özellikle çevrenize baktığınız zaman hayatımızı kolaylaştıran pek çok teknolojik ürünlere rastlamanız mümkündür. Mali yıl içerisinde gelişen bilgisayarlar cep telefonları tabletler gibi cihazlar hayatımıza girmiştir ya özellikle cep telefonlarını göster ve şekilde gelişmesi internette fotoğraf makinesine kameraları gerekli dosyaları saklamak için depo alanı ile büyük hizmet sağlamaktadır.
İşyerlerinden idare edebildiğiniz beyaz eşyalar ev aletleri fabrikalarda kullanılan akıllı makineler sağlık sektöründe kullanılan tıbbi cihazlar trafikte kullanılan yeni model araçlar far sensörleri yol takip sensörleri uzayı keşfetmek için yeni gönderilen uzay mekikleri gibi birçok teknolojik cihazlar hayatımızda olumlu yönde yaratmaktadır.


3. Bilimsel bir araştırma yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiniz.


Cevap :
Maddeler halinde Bilimsel bir araştırma yaparken nelere dikkat edilmesi gerekler şunlardır ;

 • Gözdem ve araştırma konuyu belirleme.
 • Araştırma yapılacak problemi tanımlama
 • Konuyla hiç ilişkiye kaynakları araştırma
 • Hipotez kurma
 • Araştırma yöntemi ve modelini belirleme
 • Verilerin toplanarak analiz edilmesi
 • Araştırmanın sonuçlandırılması ve raporlama

4. Telif ve patent hakları saklı olan ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin neden gerekli olduğunu açıklayınız.


Cevap :
Telif hakkı insanların kendi emekleriyle meydana getirdikleri sanatsal eseri ya da bilgi ve düşüncelerinin kullanılmasını veya kopyalanmasını yasal olarak yasaklayan saklayan haktır. Patent hakları bir ürün yatak fikir bulunan kişinin o ürün ya da Fikri yurt içi veya yurt dışından satabilmesi için veya üretilebilmesi için kendi adına kişiye sunulmuş olan belgedir aynı zamanda bu belge yasal bir belge olduğu için tüm haklar Sahibine aittir Bu ürün veya fikir rahatlıkla kendisi tarafından kullanılabilir.
Telif hakkı ve patent haklarının yasal olarak alınmasının gerekliliği telif hakkı veya patent haklarına sahip kişilerin her türlü emeklerinin bu sanat eserleri düşüncelerinin bilgilerinin kullanılması veya kopyalanmasını kendileri ait olmasından dolayı izinsiz olarak kullanılması suç teşkil edeceğinden bunun da korsanlar gireceğinden dolayı bu kişilerin emeğine saygı göstermek bu hakka telif hakkı ve patent hakkı olan kişilerden yasal olarak almak önemlidir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 160 Cevapları


ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU


Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.


1. Bu ünitede neler öğrendiniz?


Cevap : Bu ünitede sosyal bilimlerin alt bilimleri olan bilimleri öğrendik telif hakkı patent hakkının neden önemli olduğunu korsan sildi korsan yayın gibi kelimelerin anlamlarını öğrendik gelecekteki teknolojinin nasıl olacağını insanlara nasıl etki edeceğini öğrendik


2. Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi?


Cevap : Bilim ve teknolojinin gelecekte insanlara nasıl etki edeceği konusunda başarılı olduğumu düşünüyorum


3. Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz?


Cevap : Bu ünitede öğrendiğim konularla korsan kitap korsan CD gibi ürünlerin bu ürünleri ortaya koyan sanatçıların veya Eser sahiplerine zarar verdiğini korsan yayınlara karşı olmak gerektiğini öğrendim


4. Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti?


Cevap : İlgimi en çok telif hakları sanatçı hakları korsan yayınlar çekti


5. Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi?


Cevap : Sosyal bilimlerin insan hayatına etkileri ilgimi çekti


6. Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız.


Cevap : Hidroponik tarım konuyu Tam olarak anlayamadım.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Mucitler ve bilim adamları birçok konuda yapmış oldukları araştırmalar gözlemler ve deneylerden sonra bulmuş oldukları buluşları insan hayatına sunmakta ve buluşlar sayesinde insanlar sağlık eğitim günlük hayat ve birçok konuda temel kolaylıklara sahip olabilmektedirler.Bazen çeşitli konularda yapılan araştırmalar ve deneyler yeterince sonuç vermeyebilir. Bunun genel ismi hipotez olarak bilmekteyiz. İnsanlar geçmiş zamanlarda özellikle sağlık alanında yapmış oldukları çalışmalarla aşıları tedavi yollarını ve ilaçları bulmuşlardır. Özellikle ulaşım alanında gelişimler insan hayatında ciddi şekilde etkilenmiştir. İletişimi daha hızlı ve kısa bir şekilde bulmuş bulunduğumuz teknolojik araçlar sayesinde ve bulunan buluşlar sayesinde sahip olduğumuzu bilmekteyiz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.